Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tâ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tâ

  Mục lục
  Lời nói đầu 1

  Chương I: Vị trí, vai trò của phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh vân nam và quảng tây (trung quốc) trong phát triển kinh tế-x∙ hội
  5
  I. Đặc điểm của thị trường Vân Nam và Quảng Tây trong quan hệ
  thương mại Việt - Trung
  5
  1. Thị trường Vân Nam trong quan hệ thương mại Việt - Trung 5
  2. Thị trường Quảng Tây trong quan hệ thương mại Việt - Trung 10
  II. Các điều kiện, cơ sở thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt
  Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  13
  1. Các điều kiện và cơ sở khách quan thúc đẩy quan hệ thương mại giữa
  Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  13
  2. Các điều kiện và cơ sở khác thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt
  Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  16
  III. Lợi ích Việt Nam có được từ phát triển quan hệ thương mại với
  hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  17
  1. Củng cố và mở rộng thị trường 17
  2. Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 18
  3. Phát triển kinh tế - xã hội 19
  IV. Những thuận lợi và khó khăn đặt ra đối với phát triển quan hệ
  thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  22
  1. Những thuận lợi trong phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với
  hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  22
  2. Những khó khăn trong phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với
  hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  24
  Chương II: Thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)
  27
  I. Chính sách thương mại của hai bên điều chỉnh quan hệ thương mại
  giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  27
  1. Chính sách thương mại của Việt Nam 27
  2. Chính sách thương mại của hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây 30
  II. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam 39
  1. Thương mại hàng hoá 39
  2. Thương mại dịch vụ 43
  3. Hợp tác đầu tư 45
  III. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Tây 46
  1. Thương mại hàng hoá 46
  2. Thương mại dịch vụ 50
  3. Hợp tác đầu tư 51
  IV. Đánh giá thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh
  Vân Nam và Quảng Tây
  53
  1. Những thành tựu đạt được 53
  2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 60
  2.1. Tồn tại và hạn chế 60
  2.2. Nguyên nhân dẫn tới những tồn tại và hạn chế 62

  Chương III: Giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)
  70
  I. Bối cảnh mới của sự phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam
  với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  70
  1. Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia vào ACFTA, thực hiện Chương
  trình thu hoạch sớm (EHP)
  70
  2. Việt Nam đang trong quá trình đàm phán gia nhập WTO, Trung Quốc
  đã là thành viên của tổ chức này
  73
  3. Trung Quốc thực hiện “Chiến lược khai phát miền Tây” 77
  4. Triển khai Chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) 79
  II. Quan điểm phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai
  tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  82
  1. Phát triển thương mại hai bên phù hợp với Chiến lược phát triển thương
  mại tổng thể giữa hai nước
  82
  2. Phát triển thương mại hai bên trên cơ sở khai thác lợi thế và những ưu
  đãi trong hợp tác
  83
  3. Phát triển thương mại hai bên nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng núi
  phía Bắc, giảm bớt khoảng cách phát triển với các khu vực khác
  85
  4. Phát triển thương mại hai bên theo hướng tiếp tục buôn bán qua biên
  giới và đẩy mạnh xuất nhập khẩu chính ngạch
  86
  5. Phát triển thương mại hai bên góp phần hội nhập sâu và khẩn trương hơn
  vào nền kinh tế thế giới
  87
  III. Dự báo quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam
  và Quảng Tây đến năm 2010
  87
  1. Thương mại hàng hoá 88
  2. Thương mại dịch vụ 89
  3. Hợp tác đầu tư 90
  IV. Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại
  giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  91
  1. Giải pháp về phía Nhà nước 91
  1.1. Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt
  Nam sang hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây
  91
  1.2. Đẩy mạnh hợp tác đầu tư gắn với thương mại 94
  1.3. Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại gắn với tiến trình hợp tác
  “hai hành lang và một vành đai kinh tế”
  95
  1.4. Chú trọng công tác xúc tiến thương mại 101
  1.5. Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại 103
  1.6. Các giải pháp khác 105
  2. Giải pháp về phía doanh nghiệp 107
  2.1. Đẩy mạnh hoạt động buôn bán chính ngạch và chủ động hơn trong
  hoạt động kinh doanh
  107
  2.2. Đa dạng hóa các phương thức hoạt động thương mại 110
  2.3. Tạo ra cơ cấu hàng xuất khẩu phù hợp, nâng cao chất lượng và vệ
  sinh an toàn thực phẩm
  112
  2.4. Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ trong trao đổi giữa
  hai bên
  113
  2.5. Xây dựng kênh phân phối cho hàng xuất khẩu 114
  2.6. Đổi mới nhận thức và liên kết lại để tạo lợi thế cạnh tranh tổng lực 115

  Kết luận và kiến nghị 117
  Phụ lục 1 119
  Phụ lục 2 122
  Phụ lục 3 126
  Tài liệu tham khảo 127
  Attached Files:

  Xem Thêm: Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tâ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tâ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status