Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu chức năng tâm trương thất trái và thất phải ở người bình thường và người bệnh tăng huyết áp bằng phương pháp siêu âm Doppler tim

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chức năng tâm trương thất trái và thất phải ở người bình thường và người bệnh tăng huyết áp bằng phương pháp siêu âm Doppler tim

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC

  MỤC LỤC
  Trang
  Đặt vấn đề 1
  Chương l: TỔNG QUAN 4
  1. Khái niệm chung về suy tim . 4
  2. Sinh lý và sinh lý bệnh học về thời kỳ tâm trương . 5
  3. Các cơ chế của suy chức năng tâm trương 9
  3.l. Các yếu tố sinh hoá 9
  3.2. Các yếu tố cơ học 10
  3.2.l. Các yếu tố ngoại lai 10
  3.2.2. Các yếu tố nội tại . 12
  4. Chẩn đoán suy chức năng tâm trương thất trái . 14
  4.l. Triệu chứng lâm sàng của suy chức năng tâm trương . 15
  4.2. Các kỹ thuật thăm dò chức năng tâm trương thất trái 16
  4.2.l. Phương pháp thăm dò huyết động 16
  4.2.2. Phương pháp chụp buồng tim bằng chất đồng vị
  phóng xạ với tia ga-ma 16
  4.2.3. Phương pháp siêu âm tim một chiều 17
  4.2.4. Phương pháp siêu âm tim Doppler 18
  5. Đánh giá chức năng tâm trương thất phải: một tiến bộ
  trong phương pháp thăm dò bằng kỹ thuật siêu âm Doppler 34
  6. Điều trị suy chức năng tâm trương . 37

  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  1. Đối tượng nghiên cứu . 40
  1.1. Nhóm đối tượng người bình thường 40
  1.2. Nhóm đối tượng bệnh nhân tăng huyết áp . 42
  2. Phương pháp nghiên cứu 43
  3. Xử lý số liệu thống kê . 49

  Chương 3: KẾT QUẢ 51
  1. Kết quả nghiên cứu trên đối tượng người bình thường . 51
  2. Kết quả nghiên cứu trên bệnh nhân tăng huyết áp 68

  Chương 4: BÀN LUẬN 92
  1. Thông số tâm trương của người lớn bình thường 92
  1.1. Những nhận xét chung 92
  1.2. So sánh kết quả nghiên cứu với một số tác giả trong
  và ngoài nước 93
  2. Chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp . 98
  2.1. Hình ảnh Doppler dòng đổ đầy thất trái của bệnh nhân
  tăng huyết áp: rối loạn giai đoạn giãn buồng thất trái
  là đặc điểm nổi bật trong thời kỳ tâm trương . 98
  2.2. Tăng trọng lượng khối cơ thất trái và thay đổi về mặt
  hình thể thất trái giữ vai trò quan trọng trong sự biến đổi
  chức năng tâm trương ở bệnh nhân tăng huyết áp 99
  2.3. Đòng đổ đầy cuối tâm trương: vai trò của giai đoạn
  nhĩ thu 104
  3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chức năng tâm trương thất trái
  của người bình thường và người bệnh tăng huyết áp 106
  4. Ảnh hưởng của tiền gánh đến hình ảnh dòng đổ đầy thất trái
  ở bệnh nhân tăng huyết áp: phát hiện dòng chảy “giả bình
  thường" bằng nghiệm pháp Valsalva . 118
  5. Độ nhạy của các thông số Doppler trong chẩn đoán
  rối loạn chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân
  tăng huyết áp . 120
  6. Dòng đổ đầy thất phải ở bệnh nhân tăng huyết áp . 123
  6.1. Đánh giá chức năng tâm trương thất phải bằng
  phương pháp siêu âm tim Doppler 123
  6.3. Chức năng tâm trương thất phải trong tăng huyết áp . 124
  6.4. Cơ chế của rối loạn chức năng tâm trương thất phải
  ở bệnh nhân tăng huyết áp 125
  7. Một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi . 126
  Kết luận 129
  1. Tài liệu tham khảo IX

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Tăng huyết áp, mà phần lớn các trường hợp không tìm được nguyên
  nhân (khoảng 90%) hiện nay đã trở thành mối đe dọa không chỉ đối với
  người dân nước ta mà còn đối với nhân dân ở nhiều khu vực khác nhau
  trên thế giới bởi tỷ lệ mắc bệnh ngày một nhiều và tỷ lệ tử vong ngày
  một cao do các biến chứng của bệnh. Nếu như trong những năm của thập
  kỷ 70, tại miền Bắc nước ta tỷ lệ người trưởng thành có huyết áp từ
  140/90 mmHg trở lên là 1,9% thì đến năm 1990 con số đó là 11,5% [10].
  Theo thống kê năm 1994 của các bệnh viện trên phạm vi cả nước đối với
  các trường hợp tử vong do bệnh lý tim mạch thì nguyên nhân do tăng
  huyết áp giữ vị trí hàng đầu [8]. Bệnh có thể diễn biến từ từ và nhiều khi
  không có triệu chứng báo trước cho đến khi xảy ra các biến chứng nội
  tạng . Tại Bắc Mỹ, người ta ước tính hiện nay có khoảng 25% dân số bị
  tăng huyết áp và có tới 16% số người trưởng thành không hề biết con số
  huyết áp của bản thân, trong đó có những người thậm chí đang được điều
  trị bằng thuốc chống tăng huyết áp [139].
  Chúng ta đều biết rằng tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ đối với
  bệnh mạch vành và suy tim. Một bệnh nhân nếu như hội nhập đầy đủ
  những yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, phì đại thất trái, rối loạn
  chuyển hóa lipide máu, tăng đường huyết, hút thuốc lá thì khả năng dẫn
  đến bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ có thể tới 70% [14; 27; 60; 66; 127;
  139 . ]. Trong điều trị bệnh tăng huyết áp, nếu các yếu tố nguy cơ này
  không được tính đến thì tỷ lệ tử vong của bệnh khó có thể được cải thiện.
  Tỷ lệ tử vong cũng sẽ không giảm đi có ý nghĩa nếu chúng ta không phát
  hiện được hay không điều trị đúng một dạng suy tim khá đặc trưng trong
  các trường hợp suy tim do tăng huyết áp, đó là tình trạng suy tim do suy
  chức năng tâm trương mà cơ chế sinh lý bệnh học cũng như vai trò của
  nó đã dần dần được sáng tỏ trong một số năm gần đây [4; 22; 34; 37; 44;
  68; 75; 8l; 91; 125 . ]

  Vì thế trong suy tim, các rối loạn về chức năng tâm trương thất trái
  có thể xảy ra sớm hơn những rối loạn về chức năng tâm thu, nhất là
  trong một số bệnh lý đặc trưng như tăng huyết áp [34; 37; 53; 74; 125;
  15l . Qua nghiên cứu các tác giả cũng cho biết, không chỉ chức năng
  tâm trương thất trái bị ảnh hưởng mà chức năng tâm trương thất phải
  cũng có những biểu hiện suy giảm kèm theo ở những bệnh nhân tăng
  huyết áp [6; 30; 116].
  Để có được những tiến bộ này phải kể đến vai trò của các máy siêu
  âm - Doppler tim được đưa vào sử dụng trong khoảng từ 15 năm trở lại
  đây và nó thực sự cho phép người thầy thuốc nghiên cứu chức năng tim
  một cách toàn diện hơn [ 87, 119]. Bằng phương pháp Doppler tim,
  người ta có thể nghiên cứu được hình ảnh của các dòng chảy qua các van
  nhĩ thất về mặt vận tốc, thời gian cũng như bán định lượng được các áp
  lực đổ đầy, qua đó có thể đánh giá được những thay đổi về chức năng
  tâm trương một cách khá chính xác và tương đối thuận tiện . [ 5; 33; 45;
  51; 52; 56; 57; 69; 79 . ].
  Ở nước ta, trong những năm 1990 của thế kỷ XX, các máy siêu âm
  Doppler tim đã bắt đầu được trang bị và hiện nay đang có xu hướng mở
  rộng trên phạm vi toàn quốc. Một số nghiên cứu về chức năng tâm
  trương đã được tiến hành nhất là trên đối tượng người bình thường [1; 3;
  7; 9; 11]. Tuy nhiên,với những bệnh nhân tăng huyết áp, cho dù sự
  thường gặp của bệnh cũng như những biến đổi mang nhiều ý nghĩa của
  chức năng tâm trương như chúng tôi đã trình bày thì cho đến nay, chúng
  ta vẫn chưa có công trình nghiên cứu toàn diện và chi tiết nào . Vì vậy,
  chúng tôi tiến hành “Nghiên cứu chức năng tâm trương bằng phương pháp
  siêu âm Doppler tim trên người bình thường, khoẻ mạnh và người bệnh
  tăng huyết áp
  ” nhằm mục đích:
  1. Góp phần nghiên cứu các chỉ số bình thường của dòng chảy qua
  van hai lá và van ba lá ở người lớn bình thường.
  2. Nghiên cứu những thay đổi của chức năng tâm trương thất trái và
  thất phải ở bệnh nhân tăng huyết áp.
  3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số lâm sàng, siêu âm tim
  đối với chức năng tâm trương thất trái và thất phải ở người bình thường
  và người bệnh tăng huyết áp.

  Xem Thêm: Nghiên cứu chức năng tâm trương thất trái và thất phải ở người bình thường và người bệnh tăng huyết áp bằng phương pháp siêu âm Doppler tim
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chức năng tâm trương thất trái và thất phải ở người bình thường và người bệnh tăng huyết áp bằng phương pháp siêu âm Doppler tim sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status