Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN .
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG iv
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . iv
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do và tính cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  3. Ý nghĩa của đề tài . 2
  4. Đối tượng nghiên cứu. 3
  5. Phạm vi nghiên cứu 3
  6. Phương pháp nghiên cứu . 3

  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
  1.1 Một số khái niệm cơ bản 5
  1.2 Đánh giá rủi ro . 8
  1.2.1 Nguồn rủi ro .8
  1.2.2 Đối mặt với rủi ro .8
  1.2.3 Rủi ro đơn lẻ và rủi ro chung .9
  1.3 Các chiến lược quản lý rủi ro 10
  1.3.1 Vì sao cần quản lý tốt rủi ro .10
  1.3.2 Các chiến lược quản lý rủi ro .11

  CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI NGHÈO Ở ĐBSCL VÀ CÁC LOẠI RỦI
  RO . 16
  2.1 Khái quát về một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của ĐBSCL . 16
  2.2 Các đặc trưng của người nghèo vùng ĐBSCL . 18
  2.3.1 Việc làm .18
  2.3.2 Trình độ học vấn 19
  2.3.3 Đất đai và các tài sản khác 21
  2.3.4 Đặc điểm gia đình và nhân khẩu học .23
  2.3 Các loại rủi ro phổ biến mà hộ gia đình nghèo ở ĐBSCL thường gặp phải 23
  2.4.1 Rủi ro đơn lẻ (ở cấp cá nhân và hộ gia đình) .24
  2.4.2 Các rủi ro chung .28

  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG QUẢN LÝ RỦI RO CỦA NGƯỜI NGHÈO VÀ CHIẾN LƯỢC HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO CỦA CHÍNH PHỦ Ở ĐBSCL 34
  3.1 Cơ chế quản lý rủi ro phi chính thức 34
  3.1.1 Phòng ngừa rủi ro .35
  3.1.2 Giảm thiểu rủi ro 36
  3.1.3 Khắc phục hậu quả của các cú sốc 37
  3.2 Cơ chế quản lý rủi ro chính thức 39
  3.2.1 Các dịch vụ xã hội cơ bản 39
  3.2.2 Chính lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai .41
  3.2.3 Khuyến nông 43
  3.2.4 Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, các trang trại
  và các loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân .44
  3.2.5 Các công cụ quản lý rủi ro .45
  3.2.6 Sự tham gia của các hộ nghèo trong thị trường hàng hóa 48
  3.2.7 Chính sách an sinh xã hội 49

  CHƯƠNG 4 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ RỦI RO CHO NGƯỜI NGHÈO Ở ĐBSCL . 51
  4.1 Thực hiện hiệu quả Nghị định Dân chủ ở cấp cơ sở 51
  4.2 Tăng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 52
  4.3 Mở rộng phạm vi, nội dung và chất lượng của chương trình khuyến nông 53
  4.4 Phát triển doanh nghiệp tư nhân . 54
  4.5 Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, tín dụng ở nông thôn (tiết kiệm và
  tín dụng) 55
  4.6 Cải thiện điều kiện tham gia thị trường hàng hoá 57
  4.7 Cân bằng giữa xây dựng quy mô kinh tế và tăng cường đa dạng hóa 58

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  AusAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc
  BCPTVN Báo cáo phát triển Việt Nam
  Bộ KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ
  Bộ LĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội
  CARE Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam
  (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere)
  CPRGS Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo
  CTDC cụm tuyến dân cư
  DNNN doanh nghiệp nhà nước
  DNTN doanh nghiệp tư nhân
  ĐBSCL đồng bằng sông Cửu Long
  ĐTMSDC Điều tra Mức sống Dân cư
  ĐTMSHGĐ Điều tra Mức sống Hộ gia đình
  GDP tổng sản phẩm quốc nội
  HTX hợp tác xã
  KTTT kinh tế trang trại
  NHCSXH Ngân hàng Chính sách Xã hội
  NHĐCĐN Nhóm hành động chống đói nghèo
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHNN & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  NHTG Ngân hàng thế giới
  PPA Đánh giá nghèo có sự tham gia của người dân
  TBKTSG Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  TCTK Tổng cục Thống kê
  XĐGN xóa đói giảm nghèo

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1 Các nguồn rủi ro chủ yếu 9
  Bảng 2.1 Cơ cấu kinh tế vùng ĐBSCL (%) 17
  Bảng 2.2 Tỉ lệ hộ nghèo phân theo ngành nghề chính của nhóm 15 tuổi trở lên có
  việc làm trong 12 tháng năm 2002 (%) . 19
  Bảng 2.3 Trình độ học vấn và nghèo đói (%) 20
  Bảng 2.4 Tình trạng hộ không có đất ở nông thôn (tính theo %) . 21


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

  Hình 1.1 “Dây chuyền rủi ro” 12
  Hình 2.1 Sở hữu tài sản lâu bền ở vùng ĐBSCL phân theo nhóm chi tiêu . 22
  Hình 2.2 Tỉ lệ hộ nghèo và quy mô gia đình. 23
  Hình 2.3 Vòng lẩn quẩn của hộ nghèo 25

  Xem Thêm: Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status