Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng hoạt động marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông Nam Bộ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng hoạt động marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông Nam Bộ

  MỤC LỤC
  Danh mục các ký hiệu, các từ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu đồ.
  LỜI MỞ ĐẦU.

  1 Chương 1: Lý luận chung về marketing Ngân hàng 1
  1.1 Marketing Ngân hàng 4
  1.1.1 Khái niệm Marketing Ngân hàng .4
  1.1.2 Vai trò của marketing Ngân hàng. 4
  1.2 Marketing Mix trong Ngân hàng: 5
  1.2.1 Chiến lược sản phẩm (Product): 6
  1.2.2 Chiến lược giá của sản phẩm dịch vụ Ngân hàng (Price) .7
  1.1.1.1 Các kiểu giá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 8
  1.1.1.2 Xây dựng chiến lược giá của Ngân hàng 8
  1.2.3 Chiến lược phân phối (Place) 9
  1.2.3.1 Kênh phân phối truyền thống. 9
  1.2.3.2 Hệ thống kênh phân phối Ngân hàng hiện đại .10
  1.2.4 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong marketing Ngân hàng
  (promotion) 12
  1.2.4.1 Khái niệm: 12
  1.2.4.2 Đặc điểm hoạt động xúc tiến hỗn hợp 12
  1.2.4.3 Vai trò của hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh
  doanh Ngân hàng 13
  1.2.4.4 Các hình thức xúc tiến hỗn hợp của Ngân hàng. 13

  2 Chương 2: Đánh giá thực trạng Marketing hiện nay của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông nam Bộ 16
  2.1 Marketing ngân hàng qua các giai đoạn phát triển tại Việt Nam. 16
  2.1.1 Marketing Ngân hàng giai đoạn trước đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
  (Ngân hàng một cấp) .16
  2.1.2 Giai đoạn đổi mới cơ chế quản lý kinh tế (Ngân hàng hai cấp). 16
  2.1.2.1 Từ năm 1986-2000: thời kỳ Ngân hàng Việt Nam bắt đầu sự
  nghiệp đổi mới: .16
  2.1.2.2 Từ năm 2001 cho đến nay: thời kỳ đổi mới mạnh mẽ hoạt động
  Ngân hàng. 17
  2.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại trong việc ứng dụng marketing trong
  những giai đoạn trên: 18
  2.2 Quá trình phát triển của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam và những kết
  quả đạt được .19
  2.2.1 Giới thiệu về Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 19
  2.2.2 Kết quả hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam .20

  2.2.3 Tình hình phát triển của Ngân hàng ngoại thương ở khu vực miền
  đông nam Bộ. 21
  2.3 Thực trạng hoạt động Marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực
  miền đông nam bộ. 22
  2.3.1 Tổ chức bộ phận marketing .22
  2.3.2 Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ, công nghệ: 23
  2.3.2.1 Phát triển các sản phẩm bán lẻ trên cơ sở ứng dụng và triển khai
  công nghệ mới .24
  2.3.2.2 Phát triển các sản phẩm bán buôn: trên cơ sở ứng dụng và triển
  khai công nghệ mới .28
  2.3.3 Chiến lược giá: 31
  2.3.4 Chiến lược phân phối 33
  2.3.4.1 Đối với hệ thống kênh phân phối truyền thống: .33
  2.3.4.2 Đối với hệ thống kênh phân phối Ngân hàng hiện đại 33
  2.3.5 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp. 34
  2.3.5.1 Quảng cáo. 34
  2.3.5.2 Giao dịch cá nhân .37
  2.3.5.3 Tuyên truyền hoạt động của Ngân hàng trong xã hội 37
  2.3.5.4 Khuyến mại .38
  2.3.5.5 Marketing trực tiếp. 38
  2.3.5.6 Các hoạt động tài trợ 39

  3 Chương 3: Định hướng hoạt động marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông Nam Bộ 41
  3.1 Dự báo thị trường của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông Nam
  Bộ .41
  3.1.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội của các Tỉnh ở khu vực miền
  đông nam Bộ. 41
  3.1.2 Dự báo thị trường của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông
  Nam Bộ 43
  3.1.2.1 Qui mô thị trường 43
  3.1.2.2 Đối tượng khách hàng: 43
  3.1.2.3 Thị trường huy động vốn. 44
  3.1.2.4 Thị trường tín dụng: .44
  3.1.2.5 Các dịch vụ Ngân hàng .45
  3.2 Định hướng hoạt động Marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực
  miền Đông Nam Bộ. 46
  3.2.1 Chiến lược sản phẩm: 46
  3.2.2 Chiến lược giá: 47
  3.2.3 Chiến lược phân phối: .47
  3.2.4 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp: 47
  3.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Ngân hàng ngoại thương
  khu vực Đông Nam Bộ 48
  3.3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến marketing .48
  3.3.1.1 Tổ chức bộ phận marketing 48
  3.3.1.2 Chiến lược khách hàng. 50
  3.3.1.3 Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ, công nghệ: 53
  3.3.1.4 Chiến lược giá. 56
  3.3.1.5 Chiến lược phân phối 57
  3.3.1.6 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp. 57
  3.3.2 Nhóm giải pháp công nghệ: 60
  3.3.3 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực: .60
  3.4 Các kiến nghị. 62

  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO.

  Xem Thêm: Định hướng hoạt động marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông Nam Bộ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng hoạt động marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status