Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng Chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng Chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ
  THANH TOÁN
  1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược .
  1
  1.1.1 Khái niệm Chiến lược . 1
  1.1.2. Quản trị chiến lược . 2
  1.2. Tổng quan về thẻ thanh toán và tình hình phát triển thẻ thanh
  toán 5
  1.2.1. Thẻ thanh toán 5
  1.2.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán 5
  1.2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 5
  1.2.1.3 Phân loại thẻ thanh toán . 6
  1.2.1.4. Quy trình thanh toán bằng thẻ 7
  1.2.1.5. Lợi ích của thẻ thanh toán . 8
  1.2.2. Tình hình phát triển thẻ trên thế giới và Việt Nam 10
  1.2.2.1. Tình hình phát triển thẻ trên thế giới .10
  1.2.2.2. Tình hình phát triển thẻ tại Việt Nam 13
  1.2.2.3. Đánh giá tình hình thị trường thẻ thanh toán tại Việt Nam 20
  1.2.2.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc 22
  Kết luận chương 1 23
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP ĐÔNG Á

  2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á 24
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24
  2.1.2. Kết quả một số hoạt động chính trong những năm qua . 25
  2.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á 26
  2.2.1. Giới thiệu về thẻ Đông Á 26
  2.2.1.1 Sự ra đời của thẻ Đông Á 26
  2.2.1.2. Đặc điểm và chức năng của thẻ Đông Á 26
  2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á 28
  2.2.2.1. Các nghiệp vụ và giao dịch thẻ 28
  2.2.2.2. Tình hình kinh doanh thẻ . 29
  2.2.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á . 36
  2.2.3.1. Đánh giá về chức năng, tiện ích thẻ Đông Á . 36
  2.2.3.2. Đánh giá về hoạt động kinh doanh thẻ . 38
  2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 42
  2.3.1. Các yếu tố của môi trường bên trong 42
  2.3.2. Các yếu tố của môi trường bên ngoài . 46
  2.3.3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với hoạt động thẻ
  .57
  2.3.3.1. Điểm mạnh 58
  2.3.3.2. Điểm yếu 58
  2.3.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong . 59
  2.3.3.4. Cơ hội .60
  2.3.3.5. Nguy cơ 60
  2.3.3.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài . 61
  Kết luận chương 2 63
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ ĐÔNG Á GIAI
  ĐOẠN 2006 - 2010
  3.1. Mục đích xây dựng chiến lược 64
  3.2. Căn cứ để xây dựng chiến lược . 64
  3.2.1. Căn cứ vào định hướng phát triển ngành ngân hàng 64
  3.2.2 Căn cứ vào chiến lược của Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2006-2010 .64
  3.2.3 Căn cứ vào Nhiệm vụ chiến lược thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010 64
  3.2.4. Căn cứ vào tình hình nội lực và môi trường kinh doanh .65
  3.2.4.1. Ma trận SWOT . 65
  3.2.4.2. Ma trận BCG 67
  3.2.4.3. Ma trận các yếu tố bên trong và bên ngoài 68
  3.3. Chiến lược phát triển thẻ Đông Á 2006-2010 . 69
  3.3.1 Chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường . 69
  3.3.2.Chiến lược phát triển sản phẩm .70
  3.3.3. Chiến lược kết hợp trong ngành và ngoài ngành . 71
  3.4. Các giải pháp chiến lược 71
  3.4.1. Giải pháp chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường 71
  3.4.2 Giải pháp chiến lược phát triển và hoàn thiện sản phẩm 79
  3.4.3.Giải pháp chiến lược kết hợp trong ngành và ngoài ngành . 82
  3.4.4.Công tác Hoạch định nguồn lực 83
  3.5. Kiến nghị . 83
  Kết luận chương 3 .85
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Xây dựng Chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng Chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status