Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành hàng không việt nam đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành hàng không việt nam đến năm 2020

  MỤC LỤC
  TRANG
  PHẦN MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ LUẬN QUẢN TRỊ
  NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
  6
  1.1. Tổng quan lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực 6
  1.1.1 Mục tiêu ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực 6
  1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 8
  1.1.3 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 11
  1.1.4 Những nội dung cơ bản chức năng chủ yếu của quản trị nguồn nhân
  lực
  13
  1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong ngành
  Hàng Không Dân dụng
  21
  1.2.1 Đặc điểm chung của nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
  hàng không
  21
  1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam 24
  1.3. Vai trò của nguồn nhân lực cho quốc gia và quản trị nguồn nhân lực
  ngành hàng không
  27
  1.3.1 Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế 27
  1.3.2 Nguồn nhân lực là nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  28
  1.3.3 Nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hoá,
  hội nhập kinh tế khu vực và thế giới
  29
  1.3.4 Nâng cao trí lực 31
  1.3.5 Nâng cao thể lực 32
  1.3.6 Nâng cao phẩm chất đạo đức tư tưởng tác phong làm việc 32
  1.4. Các tác động của yếu tố môi trường đến quản trị nguồn nhân lực 37
  1.4.1 Tác động của môi trường vĩ mô 37
  1.4.2 Tác động của môi trường vi mô 38
  1.5. Mối quan hệ giữa hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực cho quốc gia
  và ngành hàng không
  39
  1.5.1 Chính sách phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 39
  1.5.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 43
  1.5.3 Mối quan hệ kế thừa và hoàn thiện nguồn nhân lực 46
  1.6. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản trị nguồn nhân
  lực
  48
  1.6.1 Đặc điểm chủ yếu về công tác nhân lực của các hãng hàng không
  Châu Á – Thái Bình Dương
  48
  1.6.2 Những bài học cho công tác hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực của
  ngành hàng không Việt Nam từ kinh nghiệm của một số quốc gia
  52
  TÓM TẮT CHƯƠNG I 54

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
  NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  TRONG THỜI GIAN QUA
  55
  2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh doanh hàng không 55
  2.1.1 Bối cảnh chung 55
  2.1.2 Hàng không Việt nam trước xu thế canh tranh ngày càng cao
  trên các đường bay quốc tế đến Việt Nam
  55
  2.1.3 Quá trình phát triển của ngành Hàng không Việt Nam 57
  2.2 Thực trạng về nguồn nhân lực của ngành Hàng không Việt Nam
  thời gian qua
  67
  2.2.1 Lực lượng lao động 67
  2.2.2 Công tác tuyển chọn 81
  2.2.3 Bố trí sử dụng nguồn nhân lực 86
  2.2.4 Đào tạo huấn luyện (Trí lực) 91
  2.2.5 Hoạt động nghiên cứu khoa học 101
  2.2.6 Động viên về mặt vật chất và tinh thần 102
  2.2.7 Chức năng duy trì nguồn nhân lực 108
  2.2.8 Văn hoá tổ chức 109
  2.3 Đánh giá chung về quản trị nguồn nhân lực trong thời gian qua 110
  2.3.1 Điểm mạnh 110
  2.3.2 Điểm yếu 112
  2.3.3 Nguyên nhân của điểm yếu 113
  2.4 Tác động của các yếu tố môi trường đến việc phát triển nguồn
  nhân lực của ngành hàng không Việt Nam
  114
  2.4.1 Tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô 114
  2.4.2 Tác động của các yếu tố trong môi trường vi mô 125
  2.4.3 Cơ hội và nguy cơ đối với ngành hàng không Việt Nam 132
  TÓM TẮT CHƯƠNG II 134
  TRANG
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ
  NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG
  VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

  137
  3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển của Ngành Hàng không Việt
  Nam đến năm 2020
  137
  3.1.1 Mục tiêu phát triển của ngành hàng không Việt Nam đến năm
  2020
  134
  3.1.2 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực 144
  3.2 Phương pháp đánh giá quản trị nguồn nhân lực 148
  3.2.1 Định lượng đánh giá kết quả nguồn nhân lực 148
  3.2.2 Định hướng đánh giá mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động quản
  trị nhân lực của ban tổ chức nhân sự
  150
  3.3 Aùp dụng quản trị nguồn nhân lực vào điều kiện của Việt Nam 155
  3.3.1 Sự khác biệt của quản trị nguồn nhân lực so với quản trị nhân sự
  hiện nay
  155
  3.3.2 Điều kiện áp dụng quản trị nguồn nhân lực 156
  3.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành
  hàng không Việt Nam đến năm 2015
  157
  3.4.1 Giải pháp tuyển mộ tuyển chọn nhân sự 157
  3.4.2 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 163
  3.4.3 Giải pháp bố trí và sử dụng nguồn nhân lực 173
  3.4.4 Giải pháp động viên nhân viên về vật chất và tinh thần 175
  3.5 Một số kiến nghị 192
  3.5.1 Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của
  ngành hàng không
  192
  3.5.2 Phát triển văn hoá tổ chức phù hợp với môi trường kinh doanh 193
  3.5.3 Điều tra quan điểm, nhận xét của nhân viên nhằm tìm ra biện
  pháp kích thích nhân viên tốt hơn
  193
  TÓM TẮT CHƯƠNG III 198
  KẾT LUẬN (LUẬN ÁN) 199
  CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 202
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 203
  PHỤ LỤC 206

  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành hàng không việt nam đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành hàng không việt nam đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status