Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích thị trường bia tại việt nam và tình hình xây dựng thương hiệu bia saigon special

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích thị trường bia tại việt nam và tình hình xây dựng thương hiệu bia saigon special

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan . i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục . iii
  Danh mục chữ viết tắt . vii
  Danh mục bảng . viii
  Danh mục sơ đồ . x
  Danh mục biểu đồ . xi
  Lời mở đầu xiv
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 01
  1.1. Giới thiệu 01
  1.2. Thương hiệu hàng hoá . 01
  1.2.1. Khái niệm thương hiệu hàng hoá . 01
  1.2.2. Chức năng của thương hiệu 03
  1.2.3. Vai trò của thương hiệu 04
  1.2.3.1. Vai trò của thương hiệu đối với khách hàng . 04
  1.2.3.2. Vai trò của thương hiệu đối với nội bộ doanh nghiệp . 06
  1.3. Khái niệm về giá trị thương hiệu . 07
  1.4. Hệ thống cấu thành bản sắc thương hiệu 12
  1.4.1. Khái niệm bản sắc thương hiệu . 12
  1.4.2. Bốn hướng nhìn về bản sắc thương hiệu 13
  1.4.2.1. Thương hiệu được cảm nhận như là một sản phẩm 13
  1.4.2.2. Thương hiệu được cảm nhận như là một tổ chức . 14
  1.4.2.3. Thương hiệu được cảm nhận như là một con người . 15
  1.4.2.4. Thương hiệu được cảm nhận như là một biểu tượng 15
  1.4.3. Cấu trúc của bản sắc thương hiệu 16
  Trang 2
  Form
  1.4.4. Tuyên ngôn về giá trị của thương hiệu 16
  1.4.4.1. Lợi ích sử dụng . 17
  1.4.4.2. Lợi ích cảm xúc 18
  1.4.4.3. Lợi ích thể hiện cá tính 19
  1.4.5. Sự tín nhiệm thương hiệu . 20
  1.4.6. Mối quan hệ khách hàng ” thương hiệu 21
  1.5. Mô hình giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng (CBBE) . 21
  1.5.1. Những đặc điểm nổi bật của thương hiệu 23
  1.5.2. Ý nghĩa thương hiệu . 24
  1.5.3. Sự phản ứng của khách hàng đối với thương hiệu . 26
  1.5.3.1. Đánh giá thương hiệu 26
  1.5.3.2. Cảm nhận thương hiệu 27
  1.5.4. Sự cộng hưởng thương hiệu 27
  1.6. Thương hiệu và quá trình mua sắm 29
  1.7. Truyền thông thương hiệu . 31
  1.7.1. Thông điệp của thương hiệu . 31
  1.7.2. Những kênh truyền thông 32
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BIA TẠI VIỆT NAM VÀ
  TÌNH HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BIA SAIGON SPECIAL 34

  2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế ” xã hội Việt Nam . 34
  2.2. Lịch sử của bia 35
  2.3. Thị trường bia Việt Nam . 36
  2.4. Tổng quan về Tổng công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn . 44
  2.4.1. Lịch sử công ty 44
  2.4.2. Bộ máy tổ chức . 47
  2.4.3. Đánh giá hoạt động marketing của công ty 49
  2.4.4. Phân tích SWOT 52
  Trang 3
  2.4.4.1. Điểm mạnh của công ty bia Sài Gòn 52
  2.4.4.2. Điểm yếu của công ty bia Sài Gòn 53
  2.4.4.3. Những cơ hội của công ty bia Sài Gòn . 53
  2.4.4.4. Những mối đe dọa đến công ty bia Sài Gòn 54
  2.5. Thương hiệu bia Saigon Special . 54
  2.5.1. Các đặc điểm nhận diện 54
  2.5.2. Ý nghĩa của thương hiệu trong mắt nguời tiêu dùng 56
  2.5.3. Phản ứng của người tiêu dùng đối với thương hiệu 58
  2.5.4. Mối quan hệ giữa khách hàng với thương hiệu . 59
  CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH
  CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ.
  60
  3.1. Phân tích khách hàng và đại lý qua kết quả khảo sát 60
  3.1.1. Phân tích khách hàng 60
  3.1.1.1. Thông tin cá nhân của những người trả lời 60
  3.1.1.2. Phân tích nhận thức thương hiệu 62
  3.1.1.3. Các công cụ truyền thông ảnh hưởng đến nhận thức của
  khách hàng . 74
  3.1.1.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mua sắm của
  khách hàng . 74
  3.1.2. Phân tích nhà phân phối 78
  3.1.3. Đánh giá về công ty và ban lãnh đạo. 90
  3.1.4. Kết luận chung về kết quả khảo sát . 91
  3.2. Kế hoạch xây dựng thương hiệu bia Saigon Special . 92
  3.2.1. Quan điểm và mục tiêu 92
  3.2.2. Kế hoạch chiến lược . 93
  3.2.2.1. Cơ cấu tổ chức và phong cách lãnh đạo . 94
  3.2.2.2. Kế hoạch phát triển nhân viên . 95
  3.2.2.3. Đầu tư marketing . 96
  3.2.3. Kế hoạch hành động 96
  3.2.3.1. Xây dựng sứ mạng cho thương hiệu Saigon Special 97
  3.2.3.2. Nghiên cứu thị trường 98
  3.2.3.3. Định vị thương hiệu bia Saigon Special .100
  3.2.3.4. Phát triển chương trình truyền thông tiếp thị 102
  3.2.3.5. Chiến lược marketing hỗn hợp 104
  KẾT LUẬN
  111
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 114
  PHỤ LỤC . 116


  Xem Thêm: Phân tích thị trường bia tại việt nam và tình hình xây dựng thương hiệu bia saigon special
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thị trường bia tại việt nam và tình hình xây dựng thương hiệu bia saigon special sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status