Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các DNVVN trên đ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các DNVVN trên đ

  MỤC LỤC
  ƒ Lời cảm ơn
  ƒ Lời cam đoan
  ƒ Danh mục các chữ viết tắt
  ƒ Danh mục các bảng
  ƒ Danh mục các hình
  ƒ Danh mục phụ lục
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1 Giới thiệu về DNVVN Việt Nam . 1
  1.1.1. K
  hái niệm, vai trò và đặc điểm 1
  1.1.2. M
  ôi trường kinh doanh . 4
  1.1.3. T
  ổng quan về các vấn đề nhân sự của DNVVN hiện nay . 7
  1.2 Quản Trị Nguồn Nhân Lực 11
  1.2.1. K
  hái niệm Nguồn nhân lực . 11
  1.2.2. K
  hái niệm Quản trị nguồn nhân lực . 11
  1.2.3. S
  ự khác biệt giữa Quản trị nhân sự và QTNNL . 12
  1.2.4. V
  ai trò của QTNNL 13
  1.3 Thực tiễn QTNNL . 14
  1.3.1. T
  uyển dụng 16
  1.3.2. X
  ác định công việc . 17
  1.3.3. Đ
  ào tạo 17
  1.3.4. Đ
  ánh giá nhân viên . 18
  1.3.5. Đ
  ãi ngộ về lương, thưởng 19
  1.3.6. H
  oạch định nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến 19
  1.3.7. T
  hu hút nhân viên tham gia tích cực vào các hoạt động 20
  1.4 Kết quả hoạt động doanh nghiệp . 21
  1.4.1. K
  ết quả hoạt động của DN theo nhận thức của nhân viên . 21
  1.4.2. T
  ác động của thực tiễn QTNNL đến kết quả hoạt động 21
  1.5 Mô hình nghiên cứu 23
  Tóm tắt chương 1 27
  CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  2.1 Phương pháp xử lý số liệu 28
  2.2 Mô tả mẫu điều tra 30
  2.3 Đánh giá sơ bộ thang đo . 31
  2.3.1 Thang đo kết quả hoạt động của DN 31
  2.3.2 Thang đo thực tiễn QTNNL 32
  2.4 Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) . 33
  2.4.1 Kiểm định thang đo kết quả hoạt động của DN bằng EFA 33
  2.4.2 Kiểm định thang đo thực tiễn QTNNL 35
  2.5 Kết quả đo lường và phân tích 37
  2.5.1 Kết quả đo lường hiệu quả kinh doanh theo ngành kinh doanh . 40
  2.5.2 Kết quả đo lường khả năng thu hút, giữ nhân viên theo ngành KD . 41
  2.5.3 Đánh giá tác động của thực tiễn QTNNL đối với kết quả hoạt động
  kinh doanh của doanh nghiệp. 42
  2.5.4 Đánh giá tác động của thực tiễn QTNNL đối với khả năng thu hút
  và giữ nhân viên giỏi trong các DNVVN. 44
  2.5.5 Kết quả so sánh – ANOVA . 46
  2.5.6 Kết quả so sánh tổng hợp 50
  2.5.7 Kết quả phân tích thống kê mô tả . 53
  Tóm tắt chương 2 55
  CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP
  3.1 Đánh giá chung . 57
  3.1.1 Thực tiễn QTNNL tại các DNVVN Tp.HCM . 57
  3.1.2 Tác động của thực tiễn QTNNL đến kết quả kinh doanh . 58
  3.1.3 Tác động của thực tiễn QTNNL đến khả năng thu hút, giữ nhân
  viên 59
  3.2 Giải pháp và kiến nghị . 60
  3.2.1 Xác định công việc 60
  3.2.2 Đào tạo 61
  3.2.3 Đãi ngộ lương, thưởng . 62
  3.2.4 Đánh giá nhân viên . 64
  3.2.5 Cơ hội thăng tiến, ra quyết định 65
  3.2.6 Một số kiến nghị khác . 66
  Tóm tắt chương 3 68
  KẾT LUẬN
  ƒ Tài liệu tham khảo
  ƒ Phụ lục


  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các DNVVN trên đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các DNVVN trên đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status