Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp thu hút đầu tư tại lâm đồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút đầu tư tại lâm đồng

  mục lục
  chương 1: Tổng quan .1
  1.1 giới thiệu .1
  1.2 vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 phương pháp và phạm vi nghiên cứu 6
  1.3.1 mục tiêu nghiên cứu .6
  1.3.2 mẫu và cơ cấu mẫu .8
  1.3.3 xây dựng thang đo 9
  1.3.4 nghiên cứu khám phá thông qua nghiên cứu định
  tính .9
  1.3.5 nghiên cứu định lượng .10
  1.4 ý nghĩa của nghiên cứu 10
  1.5 kết cấu của báo cáo nghiên cứu 11
  chương 2: Cơ sở lý luận về tiếp địa phương và tiếp thị
  đầu tư
  .12
  2.1 giới thiệu .12
  2.2 tiếp thị địa phương và đầu tư 12
  2.2.1 tiếp thị, tiếp thị địa phương và phát triển kinh tế12
  2.2.2 các thành phần trong tiếp thị địa phương .15
  2.2.2.1 nhóm họach định: Nhà tiếp thị địa phương .15
  2.2.2.2 thị trường mục tiêu của một địa phương .15
  2.3 quy trình tiếp thị địa phương cho các nhà đầu tư .20
  2.3.1 đánh giá hiện trạng của địa phương .22
  2.3.2 xây dựng tầm nhìn và mục tiêu phát triển của
  địa phương .23
  2.3.3 thiết kế chiến lược tiếp thị địa phương .25
  2.3.4 hoạch định chương trình thực hiện 28
  2.3.5 thực hiện và theo dõi, kiểm tra 29
  chương 3: Thực trạng môi trường đầu tư tại lâm đồng
  và các yếu tố tác động vào sự thỏa mãn của các khách
  hàng đầu tư tại lâm đồng
  .31
  3.1 giới thiệu vài nét tổng quan về tình hình kinh tế – xã
  hội tỉnh lâm đồng 31
  3.1.1 về cơ cấu thành phần kinh tế 33
  3.1.2 về số lượng doanh nghiệp .33
  3.2 tình hình thu hút đầu tư tại lâm đồng từ năm 2003 đến
  năm 2006 và quý 1 năm 2007 38
  3.2.1 tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước 38
  3.2.2tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài 39
  3.2.3 đánh giá hoạt động tiếp thị đầu tư tại lâm đồng
  thời gian qua 39
  3.3 phân tích các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của
  khách hàng đầu tư tại lâm đồng 40
  3.3.1 nghiên cứu định tính 40
  3.3.2 nghiên cứu định lượng .43
  3.3.3 phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu .43
  3.3.4 đo lường các yếu tố nghiên cứu 44
  3.3.5 đánh giá các thang đo .44
  3.3.6 đánh giá độ tin cậy các thang đo .45
  3.3.7 phân tích nhân tố .47
  3.3.7.1 thang đo cơ sở hạ tầng .47
  3.3.7.2 thang đo chế độ chính sách dịch vụ đầu tư .47
  3.3.7.3 thang đo môi trường sống và làm việc .48
  3.3.7.4 thang đo mức độ hài lòng của nhà đầu tư .48
  3.3.8 ảnh hưởng của các yếu tố đầu tư đối với sự thỏa
  mãn của khách hàng đầu tư 49
  3.3.8.1 mô hình nghiên cứu .49
  3.3.8.2 phân tích hồi quy .49
  3.3.8.3 kết quả của các yếu tố đầu tư đối với sự thoả
  mãn của khách hàng đầu tư 50
  3.4 đánh giá môi trường đầu tư tại tỉnh lâm đồng 52
  3.4.1 đánh giá chung về thực trạng thu hút đầu tư
  của lâm đồng trong những năm qua (từ 2003 đến 2006
  và quý 1 năm 2007) .53
  3.4.2 đánh giá về môi trường đầu tư của lâm đồng từ
  kết quả nghiên cứu định tính và định lượng .55
  chương 4: Một số giải pháp thu hút đầu tư tại lâm đồng59
  4.1 định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh lâm đồng
  đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 59
  4.1.1 mục tiêu tổng quát đến năm 2020 .59
  4.1.2 một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu đến năm 2020.60
  4.2 các giải pháp thu hút đầu tư tại tỉnh lâm đồng .61
  4.2.1 hoàn thiện các yếu tố tác động đến môi trường
  đầu tư 61
  4.2.1.1 về cơ sở hạ tầng đầu tư và giải phóng mặt
  bằng 62
  4.2.1.2 hỗ trợ của chính quyền địa phương và các
  chính sách ưu đãi đầu tư .66
  4.2.1.3 giải pháp đào tạo nguồn nhân lực .69
  4.2.2 quảng bá môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu
  tư tại lâm đồng 71
  4.3 hạn chế của nghiên cứu 79
  4.4 một số hướng nghiên cứu tiếp theo .80


  Xem Thêm: Giải pháp thu hút đầu tư tại lâm đồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút đầu tư tại lâm đồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status