Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá mức độ thỏa mãn của CBCNV công tác tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá mức độ thỏa mãn của CBCNV công tác tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

  MỤC LỤC
  Trang
  Mở đầu 01
  Chương 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 02
  1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu .02
  1.1.1. Cơ cấu tổ chức .02
  1.1.2. Cơ cấu lao động .02
  1.1.3. Những tồn tại, thách thức về vấn đề con người .04
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 06
  1.3. Giới hạn nghiên cứu 07
  1.4. Phương pháp nghiên cứu .07
  1.5. Kết cấu luận văn 08
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO
  ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
  .08
  2.1. Giới thiệu .08
  2.2. Cơ sở lý thuyết .08
  2.2.1. Lý thuyết về sự thỏa mãn của con người 08
  2.2.2. Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu của con người .12
  2.2.3. Động cơ thúc đẩy làm việc của nhân viên .18
  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .25
  3.1. Giới thiệu: 25
  3.2. Thiết kế nghiên cứu: 26
  3.2.1. Quy trình nghiên cứu 26
  3.2.2. Nghiên cứu định tính .27
  3.2.3. Nghiên cứu định lượng 28
  3.3. Xây dựng thang đo 29
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35
  4.1. Giới thiệu: 35
  4.2. Kết quả nghiên cứu 35
  4.2.1. Mô tả mẫu .35
  4.2.2. Xây dựng dữ liệu, làm sạch và xử lý dữ liệu 37
  4.2.3. Kết quả .37
  4.2.3.1. Kết quả kiểm định thang đo 37
  4.2.3.2. Kết quả kiểm định mô hình 41
  4.2.3.3. Kết quả đo lường về sự thỏa mãn của người lao động đối với
  Bưu điện tỉnh Lâm Đồng 44
  4.2.3.3.1. Kết quả đánh giá về công tác đào tạo .44
  4.2.3.3.2. Kết quả đánh giá về mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới 44
  4.2.3.3.3. Kết quả đánh giá về tiền lương và chế độ chính sách .45
  4.2.3.3.4. Kết quả đánh giá về môi trường, điều kiện làm việc .45
  4.2.3.3.5. Kết quả đánh giá chung về mức độ thỏa mãn của nhân .45
  4.2.3.3.6. Kết quả thống kê mức độ ảnh huởng của các biến kiểm soát
  đến các biến tiềm ẩn 46
  4.3. Tóm tắt .47
  Chương 5: ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ .49
  5.1. Giới thiệu .49
  5.2. Một số đề xuất .49
  Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác đào tạo 49
  Thứ hai: Giải quyết tốt mối quan hệ nội bộ .55
  Thứ ba: Thực hiện sự công bằng trong Tiền lương và chế độ chính sách .60
  Thứ tư: Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để CVCNV hoàn thành tốt
  nhiệm vụ .63
  Thứ năm: Các nội dung khác .67
  5.3. Kiến nghị .72
  Kết luận 75
  Tài liệu tham khảo 77
  Phụ lục.


  Xem Thêm: Đánh giá mức độ thỏa mãn của CBCNV công tác tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá mức độ thỏa mãn của CBCNV công tác tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status