Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các sơ đồ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ . . 4
  1.1 Khái niệm kiểm soát nội bộ 4
  1.1.1 Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ 5
  1.1.2 Môi trường kiểm soát . 5
  1.1.2.1 Định nghĩa 5
  1.1.2.2 Trách nhiệm .5
  1.1.2.3 Các yếu tố của môi trường kiểm soát .6
  1.1.3 Đánh giá rủi ro . 8
  1.1.3.1 Định nghĩa 8
  1.1.3.2 Trách nhiệm .9
  1.1.3.3 Các yếu tố đánh giá rủi ro .9
  1.1.4 Hoạt động kiểm soát 10
  1.1.4.1 Định nghĩa 10
  1.1.4.2 Trách nhiệm .10
  1.1.4.3 Các yếu tố của hoạt động kiểm soát 10
  1.1.5 Thông tin và truyền thông . 13
  1.1.5.1 Hệ thống thu nhận, xử lý và ghi chép thông tin 13
  1.1.5.2 Báo cáo thông tin trong nội bộ và bên ngoài .14
  1.1.6 Giám sát . 14
  1.1.6.1 Giám sát thường xuyên .15
  1.1.6.2 Giám sát định kỳ 15
  1.2 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ . 15
  1.2.1 Bảo đảm độ tin cậy và tính trung thực của thông tin . 15
  1.2.2 Bảo đảm sự tuân thủ 15
  1.2.3 Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp . 15
  1.2.4 Bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên doanh
  nghiệp. 15
  1.3 Kiểm soát nội bộ trong môi trường xử lý dữ liệu điện tử 16
  1.3.1 Các thành phần của hệ thống thông tin điện tử . 16
  1.3.2 Phương pháp tổ chức và xử lý dữ liệu . 17
  1.3.2.1 Phương pháp tổ chức dữ liệu 17
  1.3.2.2 Phương pháp xử lý dữ liệu 17
  1.3.3 Tổ chức hệ thống thông tin 18
  1.3.4 Những thách thức của môi trường tin học đến kiểm soát nội bộ
  trong doanh nghiệp 21
  1.3.5 Thủ tục kiểm soát nội bộ trong môi trường xử lý dữ liệu điện tử. 23
  1.4 Hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 25
  1.4.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ được tiến hành bởi con người . 25
  1.4.2 Quan hệ giữa lợi ích và chi phí 26
  1.4.3 Hệ thống kiểm soát nội bộ không bao quát được những rủi ro
  không lường trước .26
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
  TẠI CÔNG TY NUPLEX RESINS VIỆT NAM .
  . 28
  2.1 Tổng quan về công ty Nuplex Resins Việt Nam 28
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 28
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành 28
  2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động .28
  2.1.1.3 Địa điểm hoạt động 28
  2.1.2 Sơ đồ tổ chức của công ty Nuplex . 28
  2.1.3 Tổ chức thông tin và báo cáo kế toán . 31
  2.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins 35
  2.2.1 Thực trạng về môi trường kiểm soát . 36
  2.2.1.1 Triết lý và phong cách điều hành của nhà quản lý 36
  2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức và phân chia trách nhiệm 37
  2.2.1.3 Chính sách nhân sự và năng lực làm việc của nhân viên .37
  2.2.1.4 Ban kiểm soát nội bộ 38
  2.2.2 Thủ tục kiểm soát của các chu trình nghiệp vụ tại công ty Nuplex
  Resins Việt Nam 38
  2.2.2.1 Chu trình mua hàng và thanh toán. 38
  2.2.2.2 Chu trình sản xuất 43
  2.2.2.3 Chu trình bán hàng và thu tiền .49
  2.3 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 54
  2.3.1 Môi trường kiểm soát . 54
  2.3.2 Hoạt động kiểm soát 54
  2.3.3 Thông tin và truyền thông . 55
  2.4 Các nhân tố đe dọa sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại
  công ty Nuplex Resins 55
  2.4.1 Đối với môi trường kiểm soát 55
  2.4.1.1 Cơ cấu tổ chức, sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn .55
  2.4.1.2 Chính sách nhân sự và năng lực làm việc của nhân viên .56
  2.4.2 Đối với hoạt động kiểm soát . 56
  2.4.2.1 Chu trình mua hàng – trả tiền 56
  2.4.2.2 Chu trình sản xuất 57
  2.4.2.3 Chu trình bán hàng – thu tiền 57
  2.4.3 Đối với thông tin và truyền thông 58
  2.5 Nguyên nhân của các nhân tố đe dọa sự hữu hiệu hệ thống kiểm
  soát nội bộ 59
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 61
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM
  SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY NUPLEX RESINS VIỆT NAM . 61

  3.1 Mục tiêu và căn cứ xây dựng các giải pháp 61
  3.2 Giải pháp về hoàn thiện hệ thống KSNB tại công ty Nuplex Resins 62
  3.2.1 Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 62
  3.2.1.1 Thiết lập cơ cấu tổ chức và sự phân chia trách nhiệm hợp lý 62
  3.2.1.2 Chính sách nhân sự và năng lực của nhân viên. 64
  3.2.1.3 Quan điểm và phong cách điều hành của nhà quản lý .65
  3.2.2 Giải pháp hoàn thiện các thủ tục kiểm soát 66
  3.2.2.1 Chu trình mua hàng và thanh toán .66
  3.2.2.2 Chu trình sản xuất 71
  3.2.2.3 Chu trình bán hàng – thu tiền 72
  3.2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin . 74
  3.2.4 Các giải pháp phụ trợ từ đối tượng liên quan .74
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 76
  KẾT LUẬN . 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status