Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại SGDII – Ngân hàng công thương Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại SGDII – Ngân hàng công thương Việt Nam

  MỤC LỤC Trang
  LỜI MỞ ĐẦU
  Chương I: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ (TTQT)
  VÀ RỦI RO TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC TTQT.
  1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế : .1
  1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế: .1
  1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế: 1
  1.1.3. Vai trò của Ngân hàng trong thanh toán quốc tế: 3
  1.2. Rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế: .3
  1.2.1. Phương thức chuyển tiền (Remittance): .6
  1.2.1.1. Khái niệm phương thức chuyển tiền: .6
  1.2.1.2. Rủi ro khi áp dụng phương thức chuyển tiền: .6
  1.2.2. Phương thức ứng trước (Advanced payment): 6
  1.2.2.1. Khái niệm phương thức ứng trước: 6
  1.2.2.2. Rủi ro trong phương thức ứng trước: 7
  * Rủi ro đối với nhà xuất khẩu: 7
  * Rủi ro đối với nhà nhập khẩu: .7
  1.2.3. Phương thức ghi sổ (Open account): .7
  1.2.3.1. Khái niệm phương thức ghi sổ: .7
  1.2.3.2. Rủi ro trong phương thức ghi sổ: 8
  * Rủi ro đối với nhà xuất khẩu: 8
  * Rủi ro đối với nhà nhập khẩu: .8
  1.2.4. Phương thức nhờ thu (Collections): .8
  1.2.4.1. Khái niệm Phương thức nhờ thu: .8
  - Nhờ thu trơn (Clean Collection): 9
  - Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary – Collection): 9
  + Nhờ thu kèm chứng từ dạng D/P (Documents against payment): 9
  + Nhờ thu kèm chứng từ dạng D/A (Documents against Acceptance): 9
  1.2.4.2. Rủi ro của phương thức nhờ thu: 9
  1.2.4.2.1. Rủi ro trong phương thức Nhờ thu trơn: 9
  * Rủi ro chủ yếu thuộc về nhà xuất khẩu 9
  * Rủi ro đối với nhà nhập khẩu .10
  1.2.4.2.2. Rủi ro trong phương thức Nhờ thu kèm chứng từ: .10
  * Rủi ro đối với nhà xuất khẩu 10
  * Rủi ro đối với nhà nhập khẩu .12
  * Rủi ro đối với ngân hàng chuyển chứng từ 13
  * Rủi ro đối với ngân hàng xuất trình .13
  1.2.5. Phương thức tín dụng chứng từ – Documentary Credit: .14
  1.2.5.1. Khái niệm phương thức tín dụng chứng từ: .14
  1.2.5.2. Các loại thư tín dụng: .15
  * Thư tín dụng hủy ngang – Revocable letter of credit: .15
  * Thư tín dụng không hủy ngang – Irrevocable letter of credit 15
  * Thư tín dụng không hủy ngang miễn truy đòi – Irrevocable without
  resourse letter of Credit: .15
  * Thư tín dụng chuyển nhượng – Transferable letter of Credit: .16
  + Khái niệm, quy trình nghiệp vụ tín dụng chuyển nhượng 16
  + Rủi ro đối với thư tín dụng chuyển nhượng 17
  a) Rủi ro đối với nhà xuất khẩu là chủ yếu .17
  b) Rủi ro đối với ngân hàng chuyển chượng .18
  * Thư tín dụng giáp lưng – Back to back letter of Credit: 18
  * Thư tín dụng có điều khoản đỏ – red clause letter of Credit: 19
  * Thư tín dụng tuần hoàn – Revolving letter of Credit: 19
  * Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit): .20
  1.2.5.3. Rủi ro trong phương thức Tín dụng chứng từ: 20
  1.2.5.3.1. Đối với nhà xuất khẩu: 20
  1.2.5.3.2. Đối với nhà nhập khẩu: .21
  1.2.5.3.3. Đối với ngân hàng: 22
  Chương II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG THANH
  TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI SGDII - NHCTVN.

  2.1. Thực trạng và rủi ro hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam: .26
  2.1.1. Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam: .26
  2.1.2. Rủi ro hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam: 39
  2.2. Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại
  SGDII – NHCTVN: 42
  2.2.1. Giới thiệu sơ lược về SGDII – NHCTVN: .42
  2.2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại SGDII –
  NHCTVN: .46
  2.2.3. Nhận diện rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu
  tại SGDII – NHCTVN: 51
  2.2.4. Nguyên nhân rủi ro hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại
  SGDII – NHCTVN: 63
  2.2.4.1. Nguyên nhân khách quan: .63
  2.2.4.2. Nguyên nhân chủ quan: .64
  + Trong thanh toán NK: 64
  + Trong thanh toán XK: 66
  2.2.5. Quản lý rủi ro hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại SGDII
  – NHCTVN: 68
  Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC TTQT TẠI SGDII- NHCTVN.
  3.1. Định hướng phát triển của SGDII – NHCTVN: 75
  3.2. Các giải pháp cơ bản nhằm quản lý rủi ro các phương thức TTQT chủ yếu
  tại SGDII – NHCTVN: 79
  3.2.1. Các giải pháp để quản lý rủi ro trong phương thức chuyển tiền:
  79
  3.2.2. Các giải pháp để quản lý rủi ro trong phương thức nhờ thu: . 79
  3.2.3. Các giải pháp để quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng
  chứng từ: . 81
  3.2.3.1. Đối với L/C nhập khẩu: . 82
  3.2.3.2. Đối với L/C xuất khẩu: 89
  3.3. Các giải pháp đồng bộ nhằm quản lý rủi ro các phương thức TTQT tại
  SGDII – NHCTVN: 92
  3.3.1. Tại SGDII - NHCTVN: . 92
  3.3.1.1. Các giải pháp nâng cao doanh số thanh toán quốc tế đi đôi với
  tiêu chí an toàn . 92
  3.3.1.2. Xây dựng mô hình quản lý rủi ro mới trong thanh toán quốc tế.
  . 94
  3.3.1.3. Giảm rủi ro trong kiện tụng vi phạm thực hiện hợp đồng 96
  3.3.1.4. Tránh những rủi ro quốc gia ảnh hưởng đến các phương thức
  TTQT: 98
  3.3.1.5. Tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động
  TTQT. 99
  3.3.2. Những giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ: 100
  3.3.2.1. Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp lý , chính sách phát triển
  trong TTQT 101
  3.3.2.2. Tăng cường quản lý thị trường, giám sát hợp đồng kinh doanh.
  102
  3.3.2.3. Tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật an toàn trong phạm vi
  toàn bộ nền kinh tế quốc dân 104
  3.3.1.4. Cùng với bảo hiểm, Chính phủ phải là người tài trợ chính cho các
  biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro, bồi thường tổn thất trong thanh toán
  xuất nhập khẩu 105
  3.3.3. Những giải pháp hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước: 105
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại SGDII – Ngân hàng công thương Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại SGDII – Ngân hàng công thương Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status