Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng phát triển của công ty thực phẩm miền bắc đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng phát triển của công ty thực phẩm miền bắc đến năm 2015

  MỤC LỤC
  Trang
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG
  Phần mở đầu . 1
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 4
  1.1. Các khái niệm cơ bản về Chiến Lược .4
  1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược 6
  1.3. Cơ sở xây dựng Chiến Lược cho doanh nghiệp .7
  1.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài . 7
  1.3.1.1. Môi trường tổng quát . 9
  1.3.1.2 Môi trường ngành 10
  1.3.2. Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp .13
  1.3.2.1. Nhân sự .13
  1.3.2.2. Tài chính 13
  1.3.2.3. Marketing .13
  1.3.2.4. Hoạt động quản trị .14
  1.3.2.5. Hệ thống thông tin .14
  1.4. Các công cụ để hoạch định và lựa chọn chiến lược .15
  1.4.1. Các công cụ để hoạch định chiến lược .15
  1.4.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ ( IFE ) 15
  1.4.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .16
  1.4.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 17
  1.4.1.4. Ma trận điểm mạnh-điểm yếu-cơ hội-đe doạ (SWOT ) 17
  1.4.2 Công cụ lựa chọn chiến lược .18
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM
  MIỀN BẮC TRONG THỜI GIAN QUA .
  .20
  2.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công Ty Thực Phẩm Miền Bắc 20
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 20
  2.1.2 Chức năng nhiệm vụ 20
  2.1.3 Về tổ chức: .22
  2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .22
  2.3 Phân tích môi trường nội bộ .23
  2.3.1. Nguồn nhân lực .23
  2.3.2. Tài chính 25
  2.3.3. Hoạt động Marketing .27
  2.3.4. Hệ thống thông tin .27
  2.3.5 Hoạt động quản trị .27
  2.3.6 Hoạt động sản xuất kinh doanh .28
  2.4 Những tác động từ các yếu tố môi trường .32
  2.4.1. Môi trường vĩ mô 32
  2.4.1.1. Yếu tố kinh tế 32
  2.4.1.2. Yếu tố nhân khẩu, xã hội 34
  2.4.1.3. Yếu tố tự nhiên .35
  2.4.1.4. Yếu tố văn hóa 36
  2.4.1.5. Yếu tố công nghệ 37
  2.4.1.6. Yếu tố chính trị và pháp luật 38
  2.4.2. Phân tích môi trường vi mô .39
  2.4.2.1. Khách hàng 39
  2.4.2.2. Đối thủ cạnh tranh 40
  2.4.2.3. Nhà cung cấp 44
  CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM
  MIỀN BẮC ĐẾN NĂM 2015
  .47
  3.1. Mục tiêu của Công Ty Thực Phẩm Miền Bắc .47
  3.1.1. Cơ sở để xây dựng mục tiêu .47
  3.1.2. Các mục tiêu cụ thể . 8
  3.2. Xây dựng và lựa chọn các chiến lược để thực hiện mục tiêu 49
  3.2.1 Xây dựng chiến lược qua ma trận SWOT 49
  3.2.1.1. Giới thiệu ma trận SWOT 49
  3.2.1.2. Hình thành chiến lược trên ma trận SWOT .49
  3.2.2. Sử dụng ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược .52
  3.2.3. Kết quả lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM .57
  3.3. Một số giải pháp để thực hiện chiến lược .59
  3.3.1. Phát triển nguồn nhân lực .59
  3.3.2. Tăng cường hoạt động Marketing .61
  3.3.2.1 Chính sách về sản phẩm 61
  3.3.2.2 Chính sách về giá cả .61
  3.3.2.3 Chính sách về phân phối và chiêu thị .62
  3.3.3. Hoàn thiện công tác tài chính –kế toán 62
  3.3.4. Hệ thống thông tin 63
  3.3.5. Nghiên cứu và phát triển 64
  3.3.6. Nâng cao hiệu quả quản trị .64
  3.4. Kiến nghị với Nhà nước 65
  3.4.1. Tăng vốn cho Công Ty Thực Phẩm Miền Bắc .65
  3.4.2. Vấn đề quyền sở hữu tài sản trong Công ty Nhà nước .66
  3.4.3. Một số kiến nghị khác 68
  Kết luận .69
  Tài liệu tham khảo
  Các Phụ lục .
  .


  Xem Thêm: Định hướng phát triển của công ty thực phẩm miền bắc đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng phát triển của công ty thực phẩm miền bắc đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status