Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của kiểm tra –đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của kiểm tra –đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN 1
  LỜI CẢM ƠN .2
  DANH MỤC VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH .7
  MỞ ĐẦU .8
  1. Lý do chọn đề tài 8
  2. Mục đích nghiên cứu 9
  3. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài .10
  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .10
  5. Phương pháp nghiên cứu .11
  6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 11
  7. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .12
  8. Cấu trúc của luận văn 13
  Chương 1. TỔNG QUAN .14
  Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
  .23
  2.1. Một số khái niệm cơ bản trong KT-ĐG KQHT 23
  2.2. Một số khái niệm trong phương pháp học của SV 35
  2.3. Mô hình nghiên cứu về những ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT
  đến phương pháp học của SV 43

  Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .49
  3.1.Thiết kế nghiên cứu .49
  3.2. Thiết kế công cụ đo lường 50
  4
  3.3. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 52
  Chương 4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .57
  4.1. Khảo sát các mức độ ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến phương
  pháp học tập của SV .57
  4.1.1. Ảnh hưởng của hình thức KT-ĐG KQHT đến phương pháp
  học 57
  4.1.2. Ảnh hưởng của phương pháp KT-ĐG KQHT đến phương
  pháp học .60
  4.1.3. Ảnh hưởng của nội dung KT-ĐG KQHT đến phương pháp
  học 62
  4.2. Kiểm định các GTNC qua hoạt động KT-ĐG KQHT của SV 67
  4.2.1. Hình thức KT-ĐG KQHT .67
  4.2.2. Phương pháp KT-ĐG KQHT 68
  4.2.2. Nội dung KT-ĐG KQHT 69
  4.3. Kiểm định các GTNC qua phương pháp học tập của SV 71
  4.3.1. Trước khi học 71
  4.3.2. Trong khi học 73
  4.3.3. Sau khi học 75
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .79
  1. Kết luận 79
  2. Khuyến nghị .81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC 86

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Để thực hiện được những trọng trách, nhiệm vụ đối với đất nước, nền
  giáo dục nước ta cần phải được xây dựng và phát triển trên nền tảng chất
  lượng cao. Mặc dù, hiện nay giáo dục nước ta đã đạt được một số thành tựu
  nhất định như: xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối
  hoàn chỉnh bao gồm nhiều bậc học và cấp học khác nhau (nhà trẻ mẫu giáo,
  tiểu học, THCS, THPT, TNCN, CĐ, ĐH và SĐH), quy mô giáo dục tăng
  nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, chất lượng giáo dục có
  chuyển biến trên một số mặt, Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém,
  hạn chế như: “yếu kém về chất lượng, mất cân đối về cơ cấu, hiệu quả giáo
  dục chưa cao, giáo dục chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, đào tạo chưa gắn
  liền với sử dụng, đội ngũ giáo viên còn yếu, cơ sở vật chất còn thiếu, chương
  trình, giáo trình, phương pháp giáo dục và công tác quản lý chậm đổi mới,
  một số hiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ cương chậm được khắc phục”1.
  Theo quan điểm tiếp cận hệ thống, giáo dục là một hệ thống cân bằng
  động gồm nhiều nhân tố tác động qua lại lẫn nhau dựa trên những quy luật
  nhất định. Những nhân tố đó là môi trường xã hội, môi trường nhà trường,
  mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, người dạy, người học, phương pháp
  dạy và học, phương tiện dạy học, công tác kiểm tra đánh giá, Công tác
  kiểm tra đánh giá cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo
  chuyển biến toàn diện về giáo dục và đào tạo.
  Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục đại
  học nói riêng, chúng ta cần tác động vào hai chủ thể chính là giảng viên
  (GV) – sinh viên (SV), làm tăng tính tích cực của chủ thể. Kiểm tra đánh giá
  kết quả học tập (KT-ĐG KQHT) cũng như phương pháp học của SV là hai
  thành phần trong mối quan hệ giữa GV và SV có quan hệ tác động ảnh
  hưởng qua lại lẫn nhau. Trong khuôn khổ một đề tài luận văn thạc sĩ, nghiên
  cứu chỉ đề cập đến những vấn đề trong mối quan hệ giữa KT-ĐG KQHT với
  phương pháp học tập của SV ở môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ
  nghĩa Mác-Lênin. Đây là môn học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản
  để hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất
  để SV có thể tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. Vậy KT-ĐG
  KQHT ảnh hưởng như thế nào đến phương pháp học của SV? Mức độ ảnh
  hưởng như thế nào? Phương pháp học tập chủ yếu của SV hiện nay như thế
  nào? Phải chăng đánh giá thế nào thì SV học như thế vậy? KT-ĐG KQHT
  như thế nào để phù hợp và có thể góp phần giúp SV tích cực, chủ động trong
  học tập, học tốt môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin? Trả
  lời những câu hỏi này là mục đích tìm hiểu của chúng tôi trong nghiên cứu
  này. Và đây cũng là lý do chúng tôi chọn đề tài: “Ảnh hưởng của kiểm tra –
  đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số
  trường đại học trên địa bàn TP.HCM”
  để nghiên cứu.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của kiểm tra –đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của kiểm tra –đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status