Lời mở đầu
Trong thời gian vừa qua Việt Nam đã có những bước phát triển khá thuyết phục. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt 7-8%/năm, tình hình chính trị ổn định và trong con mắt của các nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn, ẩn chứa nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, tiếp tục duy trì và hơn thế nữa là đẩy mạnh sự tăng trưởng này đang được xem là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá, đưa Việt Nam tiến lên Chủ nghĩa xã hội.
Vấn đề mấu chốt, quyết định của mọi sự tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia là vấn đề đầu tư phát triển. Giải quyết các bài toán tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội suy cho cùng là giải quyết các vấn đề đầu tư như như : Lấy cái gì để đầu tư ? Lấy ở đâu ? Đầu tư ở đâu ? Đầu tư như thế nào ? Và quản lý đầu tư ra sao ? Giải quyết tốt những vấn đề trên cũng chính là lời giải của những bài toán đầu tư đặt ra cho nền kinh tế nói chung và nền kinh tế nước ta hiện nay nói riêng.
Nhận thức được vai trò quan trọng của đầu tư phát triển, cộng với những diễn biến phức tạp của quá trình đầu tư hiện nay. Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 4 đã đánh giá một cách kịp thời và chính xác những định hướng và nhiệm vụ của chính sách đầu tư hiện nay trên tinh thần khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, tích cực tranh thủ ngoại lực. Vấn đề huy động hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư phát triển luôn mang theo nó tính chất thời sự, chính vì vậy, đề tài : “ Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam ” mong muốn đem lại một cái nhìn tổng thể về nền kinh tế Việt Nam trên góc độ đầu tư trong giai đoạn vừa qua cũng như một số giải pháp tăng cường trong vài năm tới. Chắc chắn đề tài còn chứa đựng nhiều sai sót, rất mong được sự góp ý từ phía các thầy cô và bạn đọc.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS. Nguyễn Bạch Nguyệt đã giúp em hoàn thành đề án này.
Mục lục
Tên đề mục số trang
Lời mở đầu
Phần I : Một số vấn đề lý luận chung
I.Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển
1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển
2. Vai trò của đầu tư phát triển
2.1 Đầu tư tác động đến tổng cung, tổng cầu
2.2 Đầu tư tác động đến tốc tăng trưởng và phát triển kinh tế
2.3 Đầu tư tác động tới khoa học và công nghệ của đất nước
2.4 Đầu tư tác động tới quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
III. Nội dung của vốn đầu tư phát triển
1. Nguồn vốn trong nước
1.1 Tiết kiệm của Chính phủ (nguồn vốn Nhà nước)
1.2 Tiết kiệm của doanh nghiệp
1.3 Tiết kiệm của khu vực dân cư
2. Vốn nước ngoài
2.1 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
2.2 Vốn đầu tư gián tiếp
2.3 Nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại
2.4 Vốn đầu tư gián tiếp của tư nhân
Phần II Thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam
I. Tình hình huy động nguồn vốn trong nước
1. Tiết kiệm của Chính phủ
2. Tiết kiệm của doanh nghiệp
3. Tiết kiệm của khu vực dân cư
II. Tình hình huy động nguồn vốn nước ngoài
1. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
2. Vốn đầu tư gián tiếp
3. Nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại
4. Vốn đầu tư gián tiếp của tư nhân
III. Nhận xét chung về tình hình huy động vốn đầu tư phát triển
Phần III: Một số giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn
I. Nguồn vốn trong nước
II. Nguồn vốn nước ngoài
Kết luận
Tài liệu tham khảo

[charge=150]http://up.4share.vn/f/25141c1615161d15/DA123.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.