Kết quả 1 đến 1 của 1

  TÀI LIỆU Nội dung cơ bản của tác phẩm Ngày mười tám tháng sương mù Lu-i Bô-na-pac-tơ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nội dung cơ bản của tác phẩm Ngày mười tám tháng sương mù Lu-i Bô-na-pac-tơ


  Đề tài: Nội dung cơ bản của tác phẩm Ngày mười tám tháng sương mù Lu-i Bô-na-pac-tơ

  LỜI NÓI ĐẦU

  Tác phẩm Đấu tranh giai cấp ở Pháp và tác phẩm Ngày 18 tháng sương mù của Lu-i Bô-na-pác-tơ, là hai tác phẩm được Mác bắt đầu viết từ khoảng năm 1850 –1852. Mục đích của Mác là phân tích một thời kỳ lịch sử đầy biến động của nước Pháp lúc đó và đề xuất một số những luận điểm quan trọng về giai cấp và đấu tranh giai cấp đặc biệt là những tư tưởng của Mác về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản. Đây là hai tác phẩm được Mác viết gần nhau.
  Tác phẩm Đấu tranh giai cấp ở pháp được Mác viết năm 1850 c̣n tác phẩm Ngày 18 tháng sương mù của Lu-i Bô-na-pác-tơ, được Mác viết từ năm 1851-1852. Mặc dù hai tác phẩm được Mác viết với những tiêu đề khác nhau, được chia thành các phần, các chương và phản ánh những nội dung cũng khác nhau. Nhưng có những điểm chung là Mác đều phân tích mổ xẻnhững biến cố trong đời sống kinh tế, chính trị, xă hội của Pháp lúc bấy giờ, trên cơ sở đó Mác phân tích và chỉ ra đâu là giai cấp cách mạng và có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nước Pháp, đâu là lực lượng của các cách mạng, đâu là vấn đề cơ bản của các cuộc cách mạng
  Tác phẩm Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848-1850 của Mác có vai tṛ rất quan trọng trong việc khái quát kinh nghiệm cách mạng 1848- 1850 và phát triển lư luận của chủ nghĩa cộng sản khoa học trên cơ sở kinh nghiệm đó. Tác phẩm này nhận định các giai cấp khác nhau về bản chất, thái độ của các giai cấp trong cách mạng, đánh giá t́nh h́nh so sánh lực lượng trong cách mạng, nhận định về động lực và mục tiêu cách mạng, về kết quả của đấu tranh giai cấp, vạch rơ nguyên nhân thất bại của cách mạng, nêu lên những nguyên lư mà về sau trở thành cơ sở cho chiến lược và sách lược của đảng mác -xít tất cả các nước trên thế giới. Hơn nữa Mác đă đứng trên lập trường chủ nghĩa duy vật lịch sử để giải thích các hiện tượng của cuộc cách mạng 1848-1850.
  Nhờ nắm nắm bắt được lịch sử quá khứ và hiện tại của nước Pháp, nhờ nắm vững được qui luật của lịch sử mà Mác không hề bị bất ngờ trước những sự biến của lịch sử. Mác và Ăngghen hiểu được thực chất về nguyên nhân và hậu quả sự biến nên ngay khi sự biến chưa kết thúc, Mác đă dự đoán kết quả của nó sẽ như thế nào. Trong tác phẩm Đấu tranh giai cấp ở pháp viết năm 1850 Mác đă nói: Như vậy, cái đảng trật tự rất hùng mạnh đó lấy làm xấu hổ mà phải coi trọng cái nhân vật lố bịch, tầm thường và đáng ghét mạo danh là Bô na pác tơ (C. Mác - Ph. Ăngghen, Toàn tập, t7. H, CTQG, 1993, tr. 147); trong đảng trật tự th́ một bộ phận của đảng trật tự bị một bộ phận kia làm cho mất tín nhiệm, suy yếu đi và không thể làm ǵ được . buộc phải kéo dài nhiệm kỳ tổng thống . (xem sđd, tr. 150). Trong tác phẩm ngày 18 tháng sương mù. Mác đă vạch ra rằng: Đấu tranh giai cấp ở Pháp đă tạo ra như thế nào những điều kiện và một hoàn cảnh khiến cho một nhân vật tầm thường và lố bịch lại đóng vai anh hùng.
  I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI
  1. Điều kiện kinh tế - xă hội
  Lúc này nền sản xuất tư bản phát triển mà tiêu biểu là nền đại công nghiệp xă hội tư bản lao vào thời kỳ sản xuất và cạnh tranh mạnh mẽ. Sự phân hóa giai cấp trở lên sâu sắc và gay gắt hơn bao giờ hết.
  Các biến cố về kinh tế gây ra khủng hoảng mạnh mẽ đối với đời sống xă hội như, bệnh khoai tây và nạn mất mùa năm 1845 và 1846 làm tăng thêm sự sôi sục trong nhân dân. Cuộc tổng khủng hoảng công nghiệp và thương nghiệp ở Anh 1845-1847 đă thúc đẩy cách mạng tháng Hai nổ ra, phong trào cách mạng năm 1848 lan rộng khắc lục địa châu Âu
  Cuộc khủng hoảng tài chính ở Pháp đă làm cho t́nh h́nh kinh tế - xă hội của Pháp bị xáo trộn, đẩy người lao động, lăn lưng ra làm để trả nợ cho chính phủ
  Năm 1850 v̉ đời sống kinh tế - xă hội có những bước biến chuyển mới, nhân dân vẫn bị lường gạt, các thế lực phản động lại giành được vị trí thống trị.
  2. Về t́nh h́nh chính trị
  Lúc này nền đại công nghiệp đang ở thời kỳ phát triển th́ giai cấp tư sản sau công nghiệp và giai cấp vô sản công nghiệp cũng đang ở thời kỳ phát triển. Giai cấp tư sản công nghiệp cũng như toàn thể giai cấp tư sản Pháp cũng chưa chiếm được địa vị thống trị.
  Dưới thời LuI philíp chỉ có một bộ phận giai cấp Êy thống trị (Đó là giới quư téc tài chính) bao gồm: Bọn chủ ngân hàng, bọn trùm của sở giao dịch, bọn chủ đường sắt, chủ mỏ than Giai cấp tư sản công nghiệp chính cống là một bộ phận của phái đối lập. Bọn này cũng mâu thuẫn với bọn quư tộc tài chính và diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt.
  Nền đại công nghiệp c̣n đang phát triển th́ ở thành thị các tàn dư thời công trường thủ công c̣n rất nặng, ở nông thôn sản xuất nhỏ c̣n phổ biến, nghĩa là tầng lớp tiểu tư sản và nông dân c̣n rất đông (nông dân chiếm 70% dân số). Do đó mâu thuẫn nông dân với tư sản, tiểu tư sản với tư sản, quư tộc c̣n phổ biến và diễn ra quyết liệt. Giai cấp vô sản công nghiệp đang h́nh thành, chiếm số lượng chưa đông nhưng đă và đang trở thành một lực lượng chính trị độc lập nhưng tŕnh độ tư tưởng và tổ chức c̣n thÊp. Với sự tồn tại của các giai cấp và phức tạp như vậy mâu thuẫn giai cấp đan xen chằng chịt và các cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra cũng hết sức phức tạp, mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản công nghiệp với tư sản công nghiệp c̣n chưa trở thành phổ biến và chưa chiếm vị trí hàng đầu. Tất cả các mâu thuẫn giai cấp Êy tất nhiên sẽ dẫn tới các cuộc đấu tranh giai cấp gay gắt và phức tạp. Mác đă tóm tắt và phân tích toàn bộ diễn biến từ cách mạng tháng hai năm 1848 đến tháng chạp năm 1851 ở các chương của tác phẩm. Có thể tóm tắt khái lược quá tŕnh đó như sau:
  Cách mạng tháng hai năm 1848 tất cả các giai cấp xă hội (vai tṛ chủ yếu là giai cấp vô sản chống lại nền quân chủ tháng bẩy, lập chế độ cộng ḥa -Cộng ḥa xă hội).
  Cuộc khởi nghĩa tháng sáu năm 1848 của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản bảo vệ chế độ cộng ḥa. Giai cấp vô sản bị đàn áp đẫm máu, chế độ cộng ḥa xă hội bị thủ tiêu, giai cấp tư sản thiết lập chế độ cộng ḥa dân chủ.
  Cuộc đấu tranh của phái tư sản cộng ḥa với phái trật tự. phái tư sản cộng ḥa tan ră, chế độ cộng hào dân chủ bị loại bỏ.
  Cuộc đấu tranh của phái dân chủ tiểu tư sản, sau đó là sự thất bại của nó trong cuộc khởi nghĩa tháng sáu năm 1849.
  Cuộc đấu tranh của phe trật tự với Bô-na-pác-tơ, phe trật tự tan ră, chế độ cộng ḥa đại nghị bị thủ tiêu.
  Cuộc đấu tranh của nông dân (cuộc bầu cử tháng chạp năm 1849 và sự im lặng của nông dân trong dự biến tháng chạp năm 1851) chống lại các giai cấp xă hội khác.
  Kết thúc bằng sự đắc thắng của Bô-na-pác-tơ trong sự biến tháng Chạp năm 1851. Như vậy thấy rơ giai cấp vô sản chưa hoàn toàn trở thành lực lượng chính trị có ư nghĩa thực sự quyết định trong quá tŕnh phát triển xă hội.
  Chủ nghĩa Mác về cơ bản h́nh thành cuối những năm 1847-1848 đánh dấu bằng sự ra đời Tuyên ngôn của Đảng cộng sản năm 1848, thể hiện sự phát triển của phong trào công nhân bước sang thời kỳ đấu tranh tự giác, đồng thời cũng thể hiện sự phát triển của học các thuyết tư tưởng và lư luận của nhân loại. Song chủ nghĩa Mác chưa chiếm ưu thế, và các thứ chủ nghĩa xă hội không tưởng tiểu tư sản c̣n ảnh hưởng một cách rộng răi và mạnh mẽ trong phong trào công nhân và chưa bị đánh bại ngay trong thực tiễn cũng như về phương diện lư luận. Nhiệm vụ của chủ nghĩa Mác c̣n đang phải là cùng với thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân, đẩy lùi các trào lưu chủ nghĩa xă hội không tưởng ra khái phong trào công nhân. Lênin viết: Cuộc cách mạng 1848 là một đ̣n trí mạng đánh vào cách thức chủ nghĩa xă hội trước Mác. Điều đó nói nên phong trào đấu tranh của công nhân pháp c̣n mang tính chất tự phát. Mặt khác giai cấp tư sản đă tỏ rơ tính chất phản động của nó. Nó phản bội lại các bạn đồng minh của nó - giai cấp vô sản và nông dân trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến để duy tŕ ách thống trị của nó. Nhưng giai cấp vô sản chưa có những điều kiện khách quan và chủ quan để thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của ḿnh. Ăngghen viết: Lịch sử đă chỉ rơ rằng, trạng thái phát triển kinh tế trên lục địa châu Âu lúc bấy giờ c̣n rất lâu mới chín muồi để cho phép có thể xóa bỏ được phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.


  Xem Thêm: Nội dung cơ bản của tác phẩm Ngày mười tám tháng sương mù Lu-i Bô-na-pac-tơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nội dung cơ bản của tác phẩm Ngày mười tám tháng sương mù Lu-i Bô-na-pac-tơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status