Kết quả 1 đến 1 của 1

  TÀI LIỆU đáp án 15 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. đáp án 15 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


  Câu 1: Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? 2
  1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 2
  2. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 3
  Câu2 : Điều kiện xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minhh đối với sự
  nghiệp lãnh đạo của Đảng với thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 77 năm qua? . 4
  1. Điều kiện xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. . 4
  2. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng với thực tiễn cách mạng Việt
  Nam hơn 77 năm qua? . 6
  Câu 3: Trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Vận dụng tưtưởng Hồ Chí
  Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay? . 6
  a. Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc . 6
  b. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. 8
  Câu 4: Phân tích và chứng minh bằng thực tiễn lịch sử Việt Nam những luận điểm của Hồ Chí Minh về cách
  mạng giải phóng dân tộc? 8
  Câu 5: Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
  hội ở Việt Nam? Đảng ta vận dụng những quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào? . 10
  a. Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH. 10
  b. Những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 12
  c. Đảng ta vận dụng những quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay 13
  Câu 6: Vì sao Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức là cái gốc của người cán bộ cách mạng”? . 15
  Câu 7: Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cách mạng? Liên hệ tư
  tưởng của Người về đạo đức vào việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay? 16
  1. Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cách mạng. . 16
  2. Liên hệ tư tưởng của Người về đạo đức vào việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay 17
  Câu 8: Cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? . 18
  Câu 9: Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Ngày nay trong điều kiện nền kinh tế thị
  trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa cần lưu ý những vấn đề gì khi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc? 19
  a. Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. . 19
  b. Ngày nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cần lưu ý những vấn đề gì khi xây
  dựng khối đại đoàn kết dân tộc. . 20
  Câu 10: Phân tích làm sáng tỏ những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá? Vận dụng những quan điểm
  đó của Người vào việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam hiện nay? 21
  1. Những quan điểm chung của Hồ Chớ Minh về văn hoỏ . 21
  b. Vận dụng những quan điểm đó của Người vào việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
  tộc ở Việt Nam hiện nay? . 22
  Câu 11: Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam? 22
  Câu 12: Phân tích những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam? Vận dụng
  những nguyên tắc xây dựng Đảng của Người vào việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay? . 23
  a. Nhứng nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. . 23
  b. Vận dụng những nguyên tắc xây dựng Đảng của Người vào việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện
  nay? . 26
  Câu 13: Quá trình lựa chọn, hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì
  dân? ý nghĩa của việc hình thành tưtưởng Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam của Hồ Chí Minh? . 26
  1. Quá trình lựa chọn, hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì
  dân. 26
  2. ý nghĩa của việc hình thành tư tưởng Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam của Hồ Chí Minh. . 27
  Câu 14: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân? Vận dụng
  tư tưởng đó trong việc xây dựng Nhà nước ta hiện nay như thế nào? 27
  a. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân 27
  b. Vận dụng tư tưởng đó trong việc xây dựng Nhà nước ta hiện nay như thế nào? 29
  Câu 15: Những thuận lợi, nguy cơ và thách thức đối với nhân dân ta ngày nay? Vận dụng tư tưởng Hồ Chí
  Minh có ý nghĩa như thế nào đối với giai đoạn cách mạng hiện nay ở Việt Nam? . 30
  1. Những thuận lợi, nguy cơ và thách thức đối với nhân dân ta ngày nay . 30
  2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với giai đoạn cách mạng hiện nay ở Việt
  Nam? . 31  Xem Thêm: đáp án 15 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đáp án 15 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status