Lời nói đầu
Trong bối cảnh xu thế thời đại, để tăng cường sự hội nhập nên kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và thế giơí, việc đổi mới nhận thức, cách tiếp cận và xây dựng mô hình QLCL mới, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách. Các doanh nghiệp Việt Nam phải đứng trước sự lựa chọn. “Chất lượng hay là chết” trong sân chơi và luật chơi quốc tế một cách bình đẳng, chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt, không khoan nhượng với mọi đối thủ cạnh tranh trên thương trường.
Tuy nhiên, sự “chuyển mình” của hệ thống QLCL trong các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Quá trình chuyển đổi và xây dựng mô hình QLCL trong các doanh nghiệp Việt Nam còn gặp không ít khó khăn và cản trở.
Trong số các mô hình QLCL mà doanh nghiệp Việt Nam đã và đang áp dụng thì mô hình QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 là mô hình khá phổ biến. Để muốn hiểu thêm về mô hình này, em xin chọn đề tài về vấn đề : “Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam”.
Đề án này được hoàn thành với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy hướng dẫn GS-TS NGUYễN ĐìNH PHAN. Em vô cùng cảm ơn vì những giúp đỡ quý báu đó để em hoàn thành tốt đề án môn học của mình. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa "QTKD” đã giảng dạy tôi trong quá trình học tập tại trường ĐHKTQD - Hà Nội những kiến thức cơ bản chuyên ngành quản trị kinh doanh.
mục lục
Lời nói đầu
Nội dung
Phần I : Cơ sở lý luận về hệ thống QLCL ISO-9000
I -Một số khái niệm
1) Khái niệm Quản Lý Chất Lượng
2) Khái niệm về hệ thống QLCL
3) Mối quan hệ giữa hệ thống Quản Lý chất lượng và Chất Lượng sản phẩm
II - Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000
1) Quá trình hình thành và phát triển của tiêu chuẩn ISO-9000
2) Cách tiếp cận và triết lý của bộ tiêu chuẩn ISO-9000
3) Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO-9000
4) Lợi ích của việc chứng nhận hệ thống đảm bảo Chất Lượng theo ISO-9000
5) So sánh hệ thống QLCL ISO - 9000 phiên bản 2000 với phiên bản 1994
Phần II: Thực trạng về QLCL theo tiêu chuẩnISO -9000 và việc áp dụng hệ thống này trong các DNNN ở nước ta hiện nay
I- Sự tiếp cận của các DN với hệ thống tiêu chuẩn ISO-9000
1) Quan điểm của lãnh đạo và một số hoạt động tầm vĩ mô về QLCL
2) Cách thức tổ chức và áp dụng bộ tiêu chuẩnISO-9000trong các DN ở Việt Nam
II-Kết quả tổng hợp về tình hình áp dụng mô hình QLCL theo ISO-9000 trong các DN Việt Nam
1)- Kết quả áp dụng TC ISO-9002 tại công ty liên doanh Coots-tootal Phong Phú
2)-Một số nét về việc áp dụng hệ thống QLCLtheo ISO-9000tại một số công ty khác
Công ty Castrol Việt Nam
Công ty Đường Lam Sơn
Phần III: Phương hướng và những giải pháp nhằm tăng cường áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 trong các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập
I- Về phía Nhà Nước
1) Chính sách Tài Chính
2) Hệ thống pháp luật
3)Tăng cường việc giáo dục và đào tạo cho cán bộ Quản Lývà cho công nhân
II-Về phía các Doanh Nghiệp
1)Đào tạo đối với mọi thành viên của Doanh Nghiệp
2) Đổi mới công nghệ và khả năng thiết kế sản phẩm mới
3)Tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá
4)Trả lương thích đáng và chế độ thưởng phạt nghiêm minh
Kết luận
[charge=150]http://up.4share.vn/f/54656d6764676367/DA116.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.