Lời nói đầu
Ngày nay toàn kinh tế đang trở thành xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và gia nhập và gia nhập tổ chức thương mại WTO nói riêng sẽ tạo cho nền kinh tế nước ta có xu hướng mở, để đón nhận sự cạnh tranh gay gắt, bên cạnh thuận lợi thì chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là yêu cầu phát triển để cạnh tranh đặt ra cho các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta là rất lớn. Một vấn đề đặt ra là làm thế nào, như thế nào để nang cao vị thế của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong tiến trình ra nhập tổ chức thế giới WTO. Đó chính là nguyên nhân mình chọn đề tài:
"Nâng cao vị thế của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập tổ chức thương mại thế giới WTO".

Mục lục
Lời nói đầu
Chương I: Khái quát về hội nhập và ảnh hưởng của hội nhập WTO đến doanh nghiệp nhà nước Việt Nam
1. Khái niệm hội nhập
2. Tính tất yếu của hội nhập
3. Mục tiêu của WTO
4. Chức năng của WTO
5. Cơ cấu của tổ chức WTO
6. Vai trò của DNNN
7. Thuận lợi, khi Việt Nam là thành viên của WTO
Chương II: Thực trạng DNNN của Việt Nam
1. Những tồn tại yếu kém
2. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm các DNNN
3. Thực trạng chi phí
Chương III: Một số giải pháp nâng cao vị DNNN của Việt Nam trong quá trình hội nhập
1. Nỗ lực từ phía DNNN
2. Quy hoạch tổng thể về DNNN
3. Cổ phần hoá
4. Xây dựng củng cố, hiện đại hoá công nghệ
5. Hiện đại hoá quản lý
6. Nâng cao trình độ công nhân và cán bộ quản lý
Kết luận

[charge=150]http://up.4share.vn/f/77464e4447444046/DA115.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Nâng cao vị thế của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao vị thế của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập tổ chức thương mại thế giới WTO sẽ giúp ích cho bạn.