Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Triển khai ứng dụng mô hình ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển hải phòng

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Triển khai ứng dụng mô hình ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển hải phòng

  MỞ ĐẦU
  Khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng là một trong những khu vực thuộc
  vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Bắc, có cảng biển lớn Hải Phòng và nằm
  cạnh các khu vực có nhu cầu bảo vệ môi trường rất cấp bách như Khu di sản thiên
  nhiên Thế giới - vịnh Hạ Long; Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, khu du lịch biển Đồ
  Sơn. Bởi vậy mà bất cứ tương tác nào xảy ra trong phạm vi này đều có thể gây ảnh
  hưởng ở mức Quốc gia và Quốc tế đối với nội tại khu vực cũng như các khu vực kế
  cạnh. Bên cạnh đó, vấn đề trên còn nảy sinh và làm liên quan đến các quá trình hoạt
  động dân sinh - kinh tế của các tỉnh trên lưu vực hệ thống sông Thái Bình và sông
  Hồng.
  Do đặc tính nằm ở vùng hạ lưu của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình,
  vùng cửa sông ven biển Hải Phòng có mạng lưới sông ngòi dày đặc với mật độ
  khoảng 0,6-0,8 km/km2. Trong đó có các cửa sông chính đổ ra biển là cửa Lạch
  Huyện, Nam Triệu, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và Thái Bình. Cùng với vị trí địa lý
  thuận lợi, các sông ở khu vực này góp phần quan trọng trong việc phát triển một số
  ngành kinh tế như giao thông - vận tải, nuôi trồng khai thác thuỷ hải sản cũng như
  sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Khu vực cửa sông ven biển
  Hải Phòng cũng có một vị trí quan trọng về sinh thái và môi trường đối với hệ thống
  ven bờ phía bắc với các hệ sinh thái đặc thù như vùng triều cửa sông, rừng ngập
  mặn, thảm cỏ biển .v.v. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do sự phát triển
  mạnh mẽ về kinh tế xã hội ở nước ta nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đã
  làm gia tăng lượng chất gây ô nhiễm (một phần từ nơi khác theo nước của các sông
  từ thượng nguồn đưa về, một phần do chính các hoạt động kinh tế - xã hội ở tại địa
  phương) đưa vào khu vực cửa sông ven biển của Hải Phòng biến khu vực này trở
  thành nơi tập trung một lượng khá lớn các chất gây ô nhiễm, gây ô nhiễm và vẩn
  đục môi trường nước. Ngoài ra, việc nạo vét luồng tàu vào cảng Hải Phòng diễn ra
  hằng năm cũng làm cho các chất gây ô nhiễm tích tụ theo thời gian trong trầm tích
  có điều kiện phát tán trở lại môi trường nước. Các chất gây ô nhiễm này đã gây ra
  những ảnh hưởng lớn đến môi trường nước ở khu vực cửa sông ven biển Hải
  Phòng. Sự ảnh hưởng tiêu cực đó được đưa ra qua các kết quả điều tra nghiên cứu
  gần đây, cho thấy môi trường nước ở khu vực này đã có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm
  trọng với một số biểu hiện như: hàm lượng các chất lơ lửng gây vẩn đục cao, chất
  dinh dưỡng trong nước tăng; lượng ôxy hoà tan trong nước ở một số nơi khá thấp,
  xuất hiện một số độc tố trong cơ thể sinh vật với hàm lượng cao .v.v. Sự ô nhiễm
  môi trường ở khu vực này không chỉ tác động lớn đến các hệ sinh thái, làm suy
  giảm sự đa dạng và trữ lượng của nguồn lợi thuỷ sản ở khu vực cửa sông ven biển,
  giảm sức hấp dẫn của các khu du lịch (Đồ Sơn, Cát Bà), ảnh hưỏng đến sức khoẻ
  của con người mà còn gián tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của
  thành phố.
  Để tìm hiểu cơ chế và đề xuất các phương hướng khắc phục, nhằm ổn định
  môi trường nước một cách bền vững, đã có nhiều đề tài nghiên cứu được tiến hành
  liên quan đến môi trường nước của khu vực. Điển hình như các đề tài “Đánh giá
  mức độ ô nhiễm do nguồn thải lục địa, đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý ô nhiễm
  vùng biển ven bờ phía bắc
  ” năm 2001 [3]; đề tài: “Điều tra hiện trạng môi trường
  sông Rế, sông Giá và đề xuất các giải pháp bảo vệ
  ” năm 2003 [4]; đề tài: “Điều tra,
  đánh giá tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường khu vực cửa sông Cấm - Bạch
  Đằng và đề xuất các giải pháp bảo vệ
  ”, Trần Đức Thạnh và cộng sự thực hiện năm
  2006 [5]. Tuy nhiên, việc đánh giá các quá trình lan truyền chất gây ô nhiễm cho
  toàn bộ khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng vẫn còn rất hạn chế. Bởi trong phạm
  vi nghiên cứu nhỏ ở một vùng cửa sông (phần lớn ở cửa sông Bạch Đằng), số lượng
  mẫu thu thập tại nhiều điểm song chỉ lấy tức thời, không thể hiện được sự mô phỏng
  và biến đổi hàm lượng của chất ô nhiễm do dòng chảy sông đưa ra, do dao động
  mực nước. Do vậy rất cần thiết phải có đánh giá toàn diện và đồng bộ các nguồn, số
  lượng các chất gây ô nhiễm như trầm tích lơ lửng, hữu cơ, dinh dưỡng đi vào các
  cửa sông chính ở Hải Phòng trước khi ra biển (gồm nguồn từ thượng nguồn và từ
  các nguồn thải bên bờ sông). Đồng thời, xem xét đánh giá sự lan truyền các quá
  trình biến đổi của chúng trong nước vùng cửa sông ven biển Hải Phòng để mô
  phỏng các quá trình biến đổi, chuyển hoá, vận chuyển và lan truyền vật chất trong
  đó có các chất gây ô nhiễm như: “Ứng dụng mô hình 3 chiều để nghiên cứu lan
  truyền trầm tích lơ lửng ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh
  ” Đinh Văn Ưu và nnk năm
  2005 [8]; “Nghiên cứu quá trình động lực học, dự báo vận chuyển bồi lắng bùn cát
  tại Lạch Huyện Nam Đồ Sơn trước và sau khi xây dựng cảng nước sâu và giải pháp
  khắc phục
  ” Nguyễn Văn Cư và nnk năm 2008 [2]; Vận chuyển trầm tích và biến đổi
  địa hình đáy vùng cửa sông ven biển Hải Phòng”, Đinh Văn Ưu năm 2009 [7];
  Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất các giải pháp phát triển bền
  vững khu vực Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long
  ”, Trần Đức Thạnh [6].
  Nhờ đó mà các kết quả mô phỏng cũng như các kịch bản dự báo nói trên về
  diễn biến lan truyền các chất gây ô nhiễm và ảnh hưởng của chúng tới môi trường
  nước sẽ đạt độ chính xác cao hơn; là nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho các nhà
  chuyên môn, giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách trong việc quản lý nguồn
  gây ô nhiễm, hạn chế tác động của chúng đến môi trường sinh thái vùng cửa sông
  ven biển Hải Phòng vì các mục tiêu phát triển bền vững.
  Trước thực trạng đó, trong khuôn khổ của một Luận văn Thạc sĩ, học viên
  được Thầy hướng dẫn giao thực hiện đề tài mang tên: Triển khai ứng dụng mô hình
  Ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải
  Phòng với mục tiêu: đánh giá được lan truyền trầm tích lơ lửng ở khu vực cửa sông
  ven biển Hải Phòng. Qua đó, học viên xin chân thành cảm ơn Thầy hướng dẫn - TS.
  Nguyễn Thọ Sáo, cùng các thầy cô trong khoa Khí Tượng Thủy văn Hải dương học
  và Viện Tài nguyên và Môi trường biển - cơ quan nơi học viên công tác, đã cho
  phép và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên hoàn thành đúng nhiệm vụ của bản
  thân trong suốt khóa học Thạc sĩ.
  Nội dung chinh của Luận văn được trình bày theo bố cục sau:
  Phần mở đầu: Sơ lược về nội dung, phương pháp nghiên cứu và mục tiêu.
  Chương 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: cách thức tiếp cận và lựa
  chọn phương pháp; tình hình nghiên cứu trong nước, ngoài nước.
  Chương 2. Tổng quan điều kiện tự nhiên trong khu vực nghiên cứu:
  hình thái địa hình (độ sâu địa hình), khí tượng (nhiệt, bức xạ, mưa, gió),
  thủy hải văn (lưu lượng sông, thủy triều, dòng chảy, sóng), hiện trạng
  môi trường trầm tích trong khu vực nghiên cứu.
  Chương 3. Mô hình Ecomsed đối với bài toán mô phỏng lan truyền
  trầm tích lơ lửng: tổng quan về mô hình Ecomsed; cơ sở toán học của mô
  hình(thủy lực, sóng, trầm tích); cách thức triển khai và hiệu chỉnh mô hình
  tính toán, mô phỏng trầm tích lơ lửng.
  Chương 4. Tính toán lan truyền trầm tích lơ lửng TSS khu vực cửa
  sông ven biển Hải Phòng: kết quả tính toán, phân tích trường thủy
  lực và lan truyền trầm tích lơ lửng cửa sông ven biển Hải Phòng.
  Kết luận.

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  Chương 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 01
  1.1 Đối tượng và mục tiêu 01
  1.2 Tiếp cận và lựa chọn phương pháp 01
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 03
  1.4 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 03
  Chương 2. TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIỆN TRONG KHU VỰC 10
  2.1 Đặc điểm hình thái địa hình 10
  2.2 Đặc điểm khí hậu, khí tượng 12
  2.3 Đặc điểm thủy văn sông 23
  2.4 Đặc điểm hải văn cửa sông ven biển 24
  2.5 Đặc điểm môi trường trầm tích trong khu vực 30
  Chương 3. MÔ HÌNH ECOMSED ĐỐI VỚI BÀI TOÁN MÔ PHỎNG
  LAN TRUYỀN TRẦM TÍCH
  37
  3.1 Mô hình ECOMSED 37
  3.2 Cơ sở hình thành mô hình ECOMSED 38
  3.3 Mô hình thủy động lực 41
  3.4 Mô hình sóng 44
  3.5 Mô hình lan truyền trầm tích lơ lửng 45
  3.6 Tiêu chuẩn ổn định của mô hình 53
  3.7 Hiệu chỉnh mô hình 54
  3.8 Triển khai mô hình thủy động lực 56
  3.9 Triển khai mô hình lan truyển trầm tích 62
  Chương 4. TÍNH TOÁN LAN TRUYỀN TRẦM TÍCH LƠ LỬNG KHU
  VỰC CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG
  63
  4.1 Kết quả mô phỏng trường thủy động lực 64
  4.2 Kết quả mô phỏng trầm tích lơ lửng vào mùa mưa 70
  4.3 Kết quả mô phỏng trầm tích lơ lửng vào mùa khô 75
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  PHỤ LỤC 81

  Xem Thêm: Triển khai ứng dụng mô hình ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển hải phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Triển khai ứng dụng mô hình ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển hải phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status