Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng – Thái Bình

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng – Thái Bình

  MỞ ĐẦU
  Lũ lụt là thiên tai lớn nhất đe dọa nước Việt Nam ta, nhất là ở miền Bắc vì tổn
  thất nhân mạng có thể đến mức độ khủng khiếp. Trong vòng 100 năm qua, đồng bằng
  sông Hồng – Thái Bình đã có 26 trận lũ lớn. Các trận lũ lớn này đa số xảy ra vào tháng
  8, nhằm vào cao điểm của mùa mưa bão. Đặc biệt cơn lũ vào tháng 8 năm 1971 đã làm
  vỡ đê Sông Hồng và 100,000 người đã bị thiệt mạng. Đây là cơn lũ lớn nhất trong
  vòng 250 năm nay ở miền Bắc, và số tổn thất nhân mạng vượt quá sức tưởng tượng so
  với tổn thất chừng 1000 người trong các cơn lũ lịch sử vào năm 1999 ở miền Trung và
  năm 2000 ở miền Nam. Trận lũ năm 1971 được liệt kê trong danh sách các trận lụt
  lớn nhất thế kỷ 20. Mưa lớn tập trung vào ngày 20-23/7/1986, tâm mưa lớn
  300¸400mm ở trung, hạ lưu sông Lô, Thương và Lục Nam; lũ đặc biệt lớn đã xảy ra
  trên sông Cầu, Thương và Thái Bình; lũ lịch sử trên sông Lục Nam; lũ lớn trên sông
  Hồng, gây sạt lở, tràn, vỡ nhiều đê bối, đê địa phương thuộc các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh
  Phúc, Hà Tây, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, . Năm 1996 lũ
  đặc biệt lớn xảy ra ở hạ lưu sông Hồng, Thái Bình và Hoàng Long. Đỉnh lũ thực đo tại
  Hà Nội là 12,43m (hoàn nguyên là 13.30m) lúc 19 giờ ngày 21, vượt BĐ 3 là 0.93m,
  kéo dài 6 ngày trên BĐ 3; tại Phả Lại là 6,52m (7h/22), vượt BĐ 3 là 1.02m, duy trì
  trên BĐ 3 trong 7 ngày. Năm 2002: lụt ở Hà Nội, mưa lớn nhiều ngày trong khoảng
  tháng 8, hệ thống cống thoát đang cải tạo dở dang nên càng không thoát nước nổi, gây
  ngập úng trong nội thành suốt nhiều ngày liên tục. Năm 2008: ngập trên diện rộng, rất
  sâu do mưa liên tục với cường độ lớn từ đêm 30/10/2008 trở đi. Năm 2010: Mưa và lũ
  lớn làm ít nhất 46 người chết và 21 người bị mất tích.
  Phòng tránh lũ lụt là các biện pháp được lựa chọn nhằm hạn chế lũ lụt hoặc
  những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Trong đó quan trọng nhất vẫn là vấn đề cảnh báo, dự
  báo lũ từ xa nhằm tránh tổn thất to lớn do lũ gây nên. Trải qua nhiều thời kỳ phát triển,
  cùng với sự lớn mạnh không ngừng của khoa học công nghệ thông tin nên công tác
  cảnh báo, dự báo lũ cũng có nhiều phát triển. Hiện nay trong thủy văn học đang tồn tại
  nhiều mô hình dự báo lũ khác nhau được áp dụng trong các công tác giảng dạy, nghiên
  cứu và dự báo cho các bộ ngành, địa phương . Ở Việt Nam, nhiều mô hình đã được
  2
  xây dựng và áp dụng cho dự báo lũ cho hệ thống sông, có thể kể đến một số mô hình
  được sử dụng phổ biến như MIKE, SSARR, TANK, NAM, ANN, HEC1, HMS .
  Đối với lưu vực sông lớn như lưu vực sông Hồng – Thái Bình đã có rất nhiều
  đề tài nghiên cứu xây dựng công cụ tính toán và dự báo lũ tuy nhiên các đề tài này
  chưa thành một công nghệ hoàn chỉnh dùng để dự báo tác nghiệp. Còn nhiều vấn đề
  tồn tại chưa được giải quyết như biên đầu vào của mô hình bị ảnh hưởng bởi các hồ
  chứa trên các lưu vực bộ phận thuộc Trung Quốc, chưa cập nhật quy trình vận hành
  liên hồ mới, dự báo biên triều ở các cửa sông . và vấn đề cập nhật sai số để áp dụng
  trong dự báo còn chưa được xem xét. Việc gắn kết với các mô hình thủy lực với các
  mô hình thuỷ văn phía thượng lưu để trở thành một công nghệ dự báo cho toàn hệ
  thống sông cũng còn là một vấn đề quan trọng trong công tác dự báo.
  Hiện nay, công tác dự báo lũ cho hệ thống sông Hồng – Thái Bình được thực
  hiện bởi nhiều cơ quan khác nhau như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung
  Ương (TT DBKTTV TW), Viện Cơ học, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Khoa học
  Thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi . Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi
  trường cũng là đơn vị tham gia dự báo lũ hệ thống sông Hồng – Thái Bình. Trong quá
  trình công tác tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, học viên đã
  tham gia vào công tác dự báo thủy văn tác nghiệp trên hệ thống sông Hồng – Thái
  Bình. Qua quá trình dự báo hàng năm, có thể nhận thấy công tác dự báo tác nghiệp còn
  tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết như dòng chảy khu giữa tính toán có độ chính xác
  chưa cao, mạng tính chưa được cập nhật thêm các hồ thủy điện mới xây, dữ liệu mặt
  cắt sông từ các hồ chứa ngược lên thượng lưu không có.
  Trước vấn đề thực tế như vậy, luận văn “Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng – Thái Bình” đã được hình thành với mục tiêu: Từng bước nâng cao chất lượng dự báo lũ bằng mô hình MIKE 11 cho hệ thống sông Hồng-Thái Bình nhằm bảo đảm độ tin cậy, đáp ứng yêu cầu dự báo
  tác nghiệp. Với mục tiêu đã đặt ra, luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:
  (1) Cập nhật, bổ sung dữ liệu địa hình phục vụ cho việc thiết lập sơ đồ thủy lực cho toàn hệ thống sông, cập nhật các thông tin hồ chứa có tính đến quy trình hoạt động liên hồ chứa đã được ban hành
  (2) Phân chia lại lưu vực bộ phận trong mô hình thủy văn nhằm tăng độ chính xác trong quá trình dự báo lưu lượng đến các hồ.
  (3) Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô hình thủy lực để chọn các bộ tham số phù hợp với điều kiện dự báo tác nghiệp.
  (4) Cập nhật sai số dự báo trong quá trình dự báo
  (5) Cập nhật, kết nối mô hình truyền triều vào các cửa sông phục vụ tăng cường chất lượng dự báo biên triều.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Về thời gian là mùa lũ (15/06-15/09) từ năm 2006 - 2012
  - Về không gian: Mạng sông Hồng-Thái bình cùng với các hồ thủy điện lớn
  Trên cơ sở nội dung thực hiện luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu
  tham khảo được bố cục thành 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về các mô hình và tình hình nghiên cứu dự báo lũ
  Chương 2: Đặc điểm điều kiện tự nhiên và lũ lụt hệ thống sông Hồng – Thái Bình
  Chương 3: Ứng dụng mô hình Mike dự báo lũ hệ thống sông Hồng – Thái Bình Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do giới hạn về mặt thời gian luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô cùng đồng nghiệp góp ý để luận văn ngày càng có ý nghĩa hơn.

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  DỰ BÁO LŨ . 4
  1.1.Giới thiệu chung 4
  1.2.Một số nghiên cứu dự báo lũ trên thế giới 4
  1.3.Một số nghiên cứu dự báo lũ ở Việt Nam 6
  1.4. Cơ sở lý thuyết của mô hình . 12
  1.4.1. Mô hình MIKE NAM . 12
  1.4.2. Mô hình thủy lực MIKE 11 – HD . 19
  1.4.3. Mô hình Mike 21 28
  CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ LŨ LỤT HỆ THỐNG
  SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH 30
  2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên . 30
  2.1.1. Vị trí địa lý 30
  2.1.2. Địa hình . 31
  2.1.3. Địa chất . 34
  2.1.4. Thổ nhưỡng . 36
  2.1.5. Lớp phủ thực vật 38
  2.2. Nguyên nhân hình thành và một số đặc điểm của chế độ mưa - lũ 36
  2.2.1. Một số hình thế thời tiết chủ yếu gây mưa lớn . 36
  2.2.2. Chế độ mưa . 38
  2.2.3.Đặc điểm chung về chế độ dòng chảy . 39
  CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE DỰ BÁO LŨ HỆ THỐNG SÔNG
  HỒNG – THÁI BÌNH . 48
  3.1. Sơ đồ thủy văn thủy lực trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình . 48
  3.1.1. Sơ đồ thủy văn . 48
  3.1.2. Sơ đồ thủy lực 52
  3.2. Điều kiện biên và điều kiện ban đầu . 57
  iv
  3.3. Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô hình thủy văn 58
  3.4. Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô hình thủy lực . 63
  3.4.1. Kết quả với phương pháp kiểm tra chéo . 64
  3.4.2. Kết quả với trường hợp phân cấp . 81
  3.5. Kết nối mô hình truyền triều và mô hình thủy lực trong sông 87
  3.6. Dự báo thử nghiệm . 89
  3.6.1. Quy trình tiến hành dự báo . 90
  3.6.2. Cơ sở đánh giá chất lượng dự báo 91
  3.6.3. Cập nhật sai số tính toán 92
  3.6.4. Kết quả dự báo thử nghiệm 95
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng – Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng – Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status