Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng công ty Cao Su Việt Nam thành Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng công ty Cao Su Việt Nam thành Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. . 2
  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài. 3
  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. 3
  5. Giới thiệu bố cục của luận văn.

  CHưƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  1.1. Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. . 4
  1.1.1. Khái niệm về vốn. . 4
  1.1.2. Phân loại vốn. 4
  1.1.2.1. Căn cứ vào đặc điểm vận động của vốn thì vốn của doanh nghiệp gồm có vốn cố định và vốn lưu động 4
  1.1.2.2. Theo nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp được chia thành nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. . 6
  1.1.2.3. Theo yêu cầu đầu tư và sử dụng vốn được chia thành vốn trong doanh nghiệp và vốn doanh nghiệp đầu tư ra bên ngoài. .
  1.1.3. Vốn trong doanh nghiệp Nhà nước. 7
  1.1.4. Tạo lập vốn của doanh nghiệp nhà nước. . 7
  1.2. Cấu trúc vốn và các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. . 10
  1.2.1. Khái niệm về cấu trúc vốn. . 10
  1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến . cấu trúc vốn tối ưu . 10
  1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 11
  1.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định. . 11
  1.3.1.1. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản cố định. . 11
  1.3.1.2. Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định. 12
  1.3.1.3. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn cố định. . 12
  1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. . 12
  1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 13
  1.4. Kinh nghiệm thực tế về quản lý vốn doanh nghiệp Nhà nước của một số nước trên thế giới và đối với nước ta hiện nay 13
  1.4.1. Kinh nghiệm thực tế về quản lý vốn của doanh nghiệp nhà nước tại một số nước trên thế giới và bài học đối với VN. 13
  1.4.1.1. Cấp vốn hoạt động. 14
  1.4.1.2. Sở hữu vốn và trách nhiệm hoàn vốn. 14
  1.4.2. Kinh nghiệm về xử lý nợ tồn động. 15
  1.4.3. Về quản lý vốn DNNN của nước ta hiện nay 16
  1.5. Cổ phần hóa DNNN ở nước ta hiện nay tác động trực tiếp đến quá trình tái cấu trúc vốn trong DNNN . 18
  Kết luận chương I. . 19

  CHưƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

  2.1. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cao su Việt Nam. 20
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty cao su Việt Nam . 20
  2.1.1.1. Giai đoạn khôi phục sản xuất (từ năm 1976 đến 1980). . 21
  2.1.1.2. Giai đoạn phát triển (từ 1981-1994). . 21
  2.1.1.3. Giai đoạn kinh doanh (từ năm 1995 đến nay). . 22
  2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cao su Việt Nam giai đoạn 1995 - 2005 . 22
  2.1.2.1. Về sản xuất kinh doanh cao su 22
  2.1.2.2. Các ngành sản xuất khác. 25
  2.2. Thực trạng về cấu trúc vốn và quản lý vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cao su Việt Nam. 27
  2.2.1. Về cấu trúc vốn của Tổng công ty. 27
  2.2.1.1. Phân theo lĩnh vực đầu tư 27
  2.2.1.2. Phân theo cơ cấu vốn . 28
  2.2.1.3.Cổ phần hóa một số các công ty thành viên của Tổng công ty . 28
  2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty . 29
  2.2.3. Tình hình công nợ của Tổng công ty . 31
  2.2.4. Tình hình cổ phần hóa và vốn cổ phần của Tổng công ty . 32
  2.3. Thực trạng sử dụng vốn cố định của Tổng công ty . 33
  2.3.1. Tổng quan về tình hình sử dụng vốn cố định của Tổng công ty 33
  2.3.2. Thực trạng khấu hao tài sản cố định của Tổng công ty cao su. . 34
  2.3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định . 36
  2.4. Thực trạng sử dụng vốn lưu động của Tổng công ty. . 37
  2.5. Thực trạng về quản lý vốn đầu tư trong Tổng công ty cao su Việt Nam. 39
  2.5.1. Tình hình đầu tư bên trong Tổng công ty cao su. 40
  2.5.2. Tình hình đầu tư của Tổng công ty ra bên ngoài. . 40
  2.6. Những hạn chế trong quá trình quản lý vốn cấu trúc vốn hiện nay của Tổng công ty cần hoàn thiện khi chuyển sang Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam . 42
  Kết luận chương II

  CHưƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TÁI CẤU TRÚC VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

  3.1. Định hướng cơ bản về tăng nguồn vốn của Tổng công ty cao su Việt Nam khi chuyển sang Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
  3.2. Các giải pháp nhằm tăng vốn chủ sở hữu của Tổng công ty cao su Việt Nam 45
  3.2.1. Cổ phần hóa các đơn vị thương mại dịch vụ thành lập các Công ty cổ phần mới . . 45
  3.2.2. Phát triển kênh tạo vốn thông qua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 51
  3.2.3. Xây dựng mô hình quản lý phù hợp khi chuyển từ Tổng công ty cao su Việt Nam sang Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
  3.3. Các giải pháp tái cấu trúc vốn của Tổng công ty cao su Việt Nam. . 57
  3.4. Hoàn thiện cơ chế quản lý của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam 60
  3.4.1. Hoàn thiện cơ chế tài chính của Tập đoàn CN cao su Việt Nam 60
  3.4.2. Thành lập Công ty đầu tư tài chính của Tập đoàn CN cao su Việt Nam . 61
  3.4.3. Giải pháp về xử lý vốn và tài sản của Tổng công ty cao su khi chuyển sang Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam 62
  3.4.4. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn trong Tổng công ty cao su Việt nam 65
  3.4.4.1. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn cố định và vốn lưu động 65
  3.4.4.2. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư . 66
  3.5. Các giải pháp về nguồn nhân lực . 68
  Kết luận chương III.

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng công ty Cao Su Việt Nam thành Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng công ty Cao Su Việt Nam thành Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status