Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác định khoảng ngừng giữa các âm tiết, cường độ và trường độ của âm tiết cho bộ phát âm tiếng việt

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định khoảng ngừng giữa các âm tiết, cường độ và trường độ của âm tiết cho bộ phát âm tiếng việt

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN .1
  MỤC LỤC 2
  DANH MỤC CÁC BẢNG 5
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 6
  MỞ ĐẦU 8
  Chương 1 - GIỚI THIỆU 11
  1.1 TỔNG HỢP TIẾNG NÓI NHÂN TẠO 11
  1.1.1 Kiến trúc của một hệ thống tổng hợp tiếng nói .11
  1.1.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên .12
  1.1.3 Ngữ điệu trong tiếng nói tổng hợp 12
  1.1.4 Xử lý tổng hợp tín hiệu tiếng nói 14
  1.2 MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA TIẾNG VIỆT, NGỮ ÂM, NGỮ ĐIỆU .14
  1.2.1 Một vài đặc điểm của tiếng Việt .14
  1.2.2 Ngữ âm tiếng Việt .15
  1.2.3 Ngữ điệu trong tiếng Việt .17
  1.3 NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG TỔNG HỢP TIẾNG NÓI .19
  1.4 XÁC ĐỊNH PHẠM VI ĐỀ TÀI .20
  Chương 2 - CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 21
  2.1 CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ NGỮ ĐIỆU 21
  2.1.1 Các mô hình xử lý trường độ 21
  2.1.1.1 Mô hình luật Klatt 21
  2.1.1.2 Mô hình Sums-of-Products 22
  2.1.1.3 Mô hình cây phân lớp và hồi quy (CART) 23
  2.1.1.4 Mô hình mạng Nơ-ron: 23
  2.1.2 Các mô hình biểu diễn tần số cơ bản 24
  2.1.2.1 Mô hình ToBI (Tone and Break Indices) .24
  2.1.2.2 Mô hình Tilt .25
  3
  2.1.2.3 Mô hình INTSINT (INTernational Transcription System for INTonation).25
  2.1.2.4 Mô hình Fujisaki 25
  2.2 CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN TỔNG HỢP TÍN HIỆU TIẾNG NÓI .26
  2.3 NHẬN XÉT VỀ CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN 29
  Chương 3 - MÔ HÌNH MẠNG NƠ-RON XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ
  NGỮ ĐIỆU CHO CÁC ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT 30
  3.1 SƠ LƯỢC VỀ MẠNG NƠ-RON .30
  3.1.1 Cấu trúc của một nơ-ron nhân tạo .30
  3.1.2 Kiến trúc mạng nơ-ron 32
  3.1.3 Huấn luyện mạng nơ-ron 33
  3.2 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ NGỮ ĐIỆU CHO BỘ PHÁT ÂM TIẾNG
  VIỆT BẰNG MẠNG NƠ-RON .34
  3.2.1 Vector mô tả đặc trưng âm tiết trong ngữ cảnh câu 34
  3.2.2 Dữ liệu huấn luyện 38
  3.2.3 Cấu trúc các mạng nơ-ron .41
  3.2.4 Cài đặt và huấn luyện các mạng nơ-ron 41
  Chương 4 - XÂY DỰNG BỘ PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT 42
  4.1 CẤU TRÚC VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ CỦA BỘ PHÁT ÂM .42
  4.2 MÔ TẢ CÁC XỬ LÝ .43
  4.2.1 THÀNH PHẦN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN .44
  4.2.1.1 Tiền xử lý văn bản 44
  4.2.1.2 Chuyển văn bản thành các âm tiết cần đọc 45
  4.2.1.3 Phân tích các đặc trưng của âm tiết trong câu 45
  4.2.1.4 Xử lý xác định các thông số ngữ điệu cho các âm tiết .46
  4.2.2 THÀNH PHẦN XỬ LÝ TỔNG HỢP TÍN HIỆU TIẾNG NÓI .47
  4.2.2.1 Dữ liệu các âm tiết .47
  4.2.2.2 Biến đổi ngữ điệu của âm tiết 47
  4.2.2.3 Tổng hợp tiếng nói .48
  4.3 MINH HỌA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHÁT ÂM .49
  4
  Chương 5 - THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 54
  5.1 THỬ NGHIỆM .54
  5.2 KẾT QUẢ .60
  5.2.1 ĐỘ CHÍNH XÁC 60
  5.2.2 MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THUỘC TÍNH ĐẶC TRƯNG ÂM
  TIẾT TRONG CÂU ĐỐI VỚI KẾT QUẢ ĐẦU RA 68
  5.2.3 CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI TỔNG HỢP 72
  5.3 NHẬN XÉT 72
  5.4 MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU .73
  Chương 6 - KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .76
  6.1 KẾT LUẬN .76
  6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 77
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  PHỤ LỤC .85
  Phụ lục 1: TỪ ĐIỂN TỪ VIẾT TẮT DÙNG TRONG XỬ LÝ TÁCH CÂU .85
  Phụ lục 2: SỬ DỤNG BỘ PHÁT ÂM 86
  Phụ lục 3: CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA .89
  Phụ lục 4: YÊU CẦU CẤU HÌNH HỆ THỐNG .90

  Xem Thêm: Xác định khoảng ngừng giữa các âm tiết, cường độ và trường độ của âm tiết cho bộ phát âm tiếng việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định khoảng ngừng giữa các âm tiết, cường độ và trường độ của âm tiết cho bộ phát âm tiếng việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status