Kết quả 1 đến 1 của 1

  CCNA toàn tập tiếng Việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. CCNA toàn tập tiếng Việt


  Đây là tài liệu CCNA bằng tiếng Việt đầy đủ nhất.

  LỜI NÓI ĐẦU
  Cuốn sách “Giáo trình hệ tính CCNA 2” được biện soạn dựa trên chương trình đào tạo chuyên viên mạng của Cisco. Lần xuất bản thứ nhất đã được bạn đọc nhiệt tình đón nhận. Đây là chương trình học có tính thực tế cao. Trong bối cảnh công nghệ phát triển liên tục nên giáo trình cần được cập nhật để bám sát thực tiễn. Đó chính là lý do chúng tôi giới thiệu đến bạn cuốn giáo trình mới trong lần xuất bản này.
  Giáo trình này tương ứg với kỳ học thứ hai trong chương trình đào tạo CCNA của Cisco. Sách gồm có 11 chương, các chủ đề được trình bày có hệ thống và cô đọng. Nội dung chính của tập hai là khảo sát thành phần cấu trúc và hoạt động của router, đồng thời hướng dẫn người đọc cấu hình cơ bản cho router. So với phiên bản cũ, phiên bản mới có đề cập thêm hai phần mới là: Giao thức thông điệp điều khiển Internet (ICMP) và danh sách kiểm tra truy nhập (Access Control List). Bên cạnh đó, các phần về cấu trúc router, cấu hình router và xử lý sự cố cho router cũng được bổ sung thêm nhiều chi tiết mới so với phiên bản cũ.
  Cuốn sách không chỉ là một giáo trình hữu ích cho các học viên mạng CCNA mà còn là tài liệu bổ ích cho các bạn đọc muốn trở thành những nhà networking chuyên nghiệp.
  Mặc dù đã cố gắng sửa chữa, bổ sung cho cuốn sách được hoàn thiện hơn song chắc rằng không tránh khởi những thiếu sót, hạn chế. Nhóm biên soạn mong nhận được cá ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc.
  MK.PUB

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 3
  MỤC LỤC 3
  CHƯƠNG 1: WAN VÀ ROUTER 5
  GIỚI THIỆU 13
  1.1. WAN 13
  1.1.1. Giới thiệu về WAN 13
  1.1.2. Giới thiệu về router trong mạng WAN 15
  1.1.3. Router LAN và WAN 17
  1.1.4. Vai trò của router trong mạng WAN 19
  1.1.5. Các bài thực hành mô phỏng 21
  1.2. Router 21
  1.2.1. Các thành phần bên trong router 21
  1.2.2. Đặc điểm vật lý của router 24
  1.2.3. Các loại kết nối bên ngoài của router 25
  1.2.4. Kết nối vào cổng quản lý trên router 25
  1.2.5. Thiết lập kết nối vào cổng console 26
  1.2.6. Thực hiện kết nối với cổng LAN 28
  1.2.7. Thực hiện kết nối với cổng WAN 29
  TỔNG KẾT 31


  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ ROUTER 33
  GIỚI THIỆU 33
  2.1. Phần mềm hệ điều hành Cisco IOS 33
  2.1.1. Mục đích của phần mềm Cisco IOS 33
  2.1.2. Giao diện người dùng của router 33
  2.1.3. Các chế độ cấu hình router 34
  2.1.4. Các đặc điểm của phần mềm Cisco IOS 35
  2.1.5. Hoạt động của phần mềm Cisco IOS 38
  2.2. Bắt đầu với router 40
  2.2.1. Khởi động router 40
  2.2.2. Đèn LED báo hiệu trên router 42
  2.2.3. Khảo sát quá trình khởi động router 43
  2.2.4. Thiết lập phiên kết nối bằng HyperTerminal 45
  2.2.5. Truy cập vào router 45
  2.2.6. Phím trợ giúp trong router CLI 46
  2.2.7. Mở rộng thêm về cách viết câu lệnh 48
  2.2.8. Gọi lại các lệnh đã sử dụng 49
  2.2.9. Xử lý lỗi câu lệnh 50
  2.2.10. Lệnh show version 51
  TỔNG KẾT CHƯƠNG 52


  CHƯƠNG 3: CẤU HÌNH ROUTER 53
  GIỚI THIỆU 53
  3.1. Cấu hình router 54
  3.1.1. Chế độ giao tiếp dòng lệnh CLI 54
  3.1.2. Đặt tên cho router 55
  3.1.3. Đặt mật mã cho router 55
  3.1.4. Kiểm tra bằng các lệnh show 56
  3.1.5. Cấu hình cổng serial 58
  3.1.6. Thêm bớt, dịch chuyển và thay đổi tập tin cấu hình 59
  3.1.7. Cấu hình cổng Ethernet 60
  3.2. Hoàn chỉnh cấu hình router 61
  3.2.1. Tầm quan trọng của việc chuẩn hoá tập tin cấu hình 61
  3.2.2. Câu chú thích cho các cổng giao tiếp 61
  3.2.3. Cấu hình câu chú thích cho cổng giao tiếp 62
  3.2.4. Thông điệp đăng nhập 63
  3.2.5. Cấu hình thông điệp đăng nhập (MOTD) 63
  3.2.6. Phân giải tên máy 64
  3.2.7. Cấu hình bằng host 65
  3.2.8. Lập hồ sơ và lưu dự phòng tập tin cấu hình 65
  3.2.9. Cắt, dán và chỉnh sửa tập tin cấu hình 66
  TỔNG KẾT CHƯƠNG 67


  CHƯƠNG 4: CẬP NHẬT THÔNG TIN TỪ CÁC THIẾT BỊ KHÁC GIỞI THIỆU 69
  4.1. Kết nối và khám phá các thiết bị lân cận 70
  4.1.1. Giới thiệu về CDP 70
  4.1.2. Thông tin thu nhân được từ CDP 71
  4.1.3. Chạy CDP, kiểm tra và ghi nhận các thông tin CDP 72
  4.1.4. Xây dựng bản đồ mạng 76
  4.1.5. Tắt CDP 76
  4.1.6. Xử lý sự cố của CDP 77
  4.2. Thu thập thông tin về các thiết bị ở xa 77
  4.2.1. Telnet 77
  4.2.2. Thiết lập và kiểm tra quá trình khởi động router 78
  4.2.3. Ngắt, tạm ngưng phiên Telnet 79
  4.2.4. Mở rộng thêm về hoạt động Telnet 80
  4.2.5. Các lệnh kiểm tra kết nối khác 81
  4.2.6. Xử lý sự cố về địa chỉ IP 84
  TỔNG KẾT 84


  CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ PHẦN MỀM CISCO IOS 85
  GIỚI THIỆU 85
  5.1. Khảo sát và kiểm tra hoạt động router 86
  5.1.1. Các giai đoạn khởi động router khi bắt đầu bật điện 86
  5.1.2. Thiết bị Cisvo tìm và tải IOS như thế nào 86
  5.1.3. Sử dụng lệnh boot system 87
  5.1.4. Thanh ghi cấu hình 88
  5.1.5. Xử lý sự cố khi khởi động IOS 89
  5.2. Quản lý tập tin hệ thống Cisco 91
  5.2.1. Khái quát về tập tin hệ thốn IOS 91
  5.2.2. Quy ước tên IOS 94
  5.2.3. Quản lý tập tin cấu hình bằng TFTP 95
  5.2.4. Quản lý tập tin cấu hình bằng cách cắt-dán 99
  5.2.5. Quản lý Cisco IOS bằng TFTP 100
  5.2.6. Quản lý IOS bằng Xmodem 103
  5.2.7. Biến môi trường 105
  5.2.8. Kiểm tra tập tin hệ thống 106
  TỔNG KẾT 106


  CHƯƠNG 6: ĐỊNH TUYẾN VÀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN GIỚI THIỆU
  6.1. Giới thiệu về định tuyến tĩnh 108
  6.1.1. Giới thiệu về định tuyến tĩnh 108
  6.1.2. Hoạt động của định tuyến tĩnh 108
  6.1.3. Cấu hình đường cố định 110
  6.1.4. Cấu hình đường mặc định cho router chuyển gói đi 112
  6.1.5. Kiểm tra cấu hình 114
  6.1.6. Xử lý sự cố 114
  6.2. Tổng quát về định tuyến 116
  6.2.1. Giới thiệu về giao thức định tuyến 116
  6.2.2. Autonomous system (AS) (Hệ thống tự quản) 117
  6.2.3. Mục đích của giao thức định tuyến và hệ thống tự quản 117
  6.2.4. Phân loại các giao thức định tuyến 118
  6.2.5. Đặc điểm của giao thức định tuyến theo vector khoảng cách 118
  6.2.6. Đặc điểm của giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết 121
  6.3. Tổng quát về giao thức định tuyến 121
  6.3.1. Quyết định chọn đường đi 123
  6.3.2. Cấu hình định tuyến 123
  6.3.3. Các giao thức định tuyến 126
  6.3.4. Hệ tự quản, IGP và EGP 128
  6.3.5. Trạng thái đường liên kết 130
  TỔNG KẾT 132


  CHƯƠNG 7: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO VECTOR KHOẢNG CÁCH 133
  GIỚI THIỆU 133
  7.1. Định tuyến theo vector khoảng cách 134
  7.1.1. Cập nhật thông tin định tuyến 134
  7.1.2. Lỗi định tuyến lặp 135
  7.1.3. Định nghĩa giá trị tối đa 136
  7.1.4. Tránh định tuyến lặp vòng bằng split horizon 137
  7.1.5. Router poisoning 138
  7.1.6. Tránh định tuyến lặp vòng bằng cơ chế cập nhật tức thời 140
  7.1.7. Trành lặp vòng với thời gian holddown 140
  7.2. RIP 142
  7.2.1. Tiến trình của RIP 142
  7.2.2. Cấu hình RIP 142
  7.2.3. Sử dụng lênh ip classless 144
  7.2.4. Những vấn đề thường gặp khi cấu hình RIP 146
  7.2.5. Kiểm tra cấu hình RIP 149
  7.2.6. Xử lý sự cố về hoạt động cập nhật của RIP 151
  7.2.7. Ngăn không cho router gửi thông tin định tuyến ra một cổng giao tiếp 153
  7.2.8. Chia tải với RIP 154
  7.2.9. Chia tải cho nhiều đường 156
  7.2.10. Tích hợp đường cố định với RIP 158
  7.3. IGRP 160
  7.3.1. Đặc điểm của IGRP 160
  7.3.7. Kiểm tra cấu hình IGPR 171
  7.3.8. Xử lý sự cố của IGPR 171
  TỔNG KẾT 173


  CHƯƠNG 8: THÔNG ĐIỆP ĐIỀU KHIỂN VÀ BÁO LỖI CỦA TCP/IP 175
  GIỚI THIỆU 175
  8.1. Tổng quát về thông điệp báo lỗi của TCP/IP 176
  8.1.1. Giao thức Thông Điệp Điều Khiển Internet (IMCP) 176
  8.1.3. Truyền thông điệp IMCP 177
  8.1.4. Mạng không đến được 177
  8.1.5. Sử dụng lệnh ping để kiểm tra xem địa chỉ đích có đến được hay không 178
  8.1.6. Phát hiện đường dài quá giới hạn 179
  8.1.7. Thông điệp echo 180
  8.1.8. Thông điệp “Destination Unreachable” 181
  8.1.9. Thông báo các loại lỗi khác 182
  8.2. Thông điệp điều khiển của TCP/IP 183
  8.2.1. Giới thiệu về thông điệp điều khiển 183
  8.2.2. Thông điệ ICMP redirect/change request 184
  8.2.3. Đồng bộ đồng hồ và ước tính thời gian truyền dữ liệu 186
  8.2.4. Thông điệp Information request và reply 187
  8.2.6. Thông điệp để tìm router 189
  8.2.7. Thông điệp Router solicitation 189
  8.2.8. Thông điệp báo nghẽn và điều khiển luồng dữ liệu 190
  TỔNG KẾT 191


  CHƯƠNG 9: CƠ BẢN VỀ XỬ LÝ SỰ CỐ ROUTER 193
  GIỚI THIỆU 193
  9.1. Kiểm tra bảng định tuyến 194
  9.1.1. Lệnh show ip route 194
  9.1.2. Xác định gateway 196
  9.1.3. Chọn đường để chuyển gói từ nguồn đến đích 197
  9.1.4. Xác định địa lớp 2 và lớp 3 198
  9.1.5. Xác định chỉ số tincậy của các con đường 198
  9.1.6. Xác định thông số định tuyến 199
  9.1.7. Xác định trạm kế tiếp 201
  9.1.8. Kiểm tra thông tin định tuyến được cập nhật mới nhất 202
  9.1.9. Sử dụng nhiều đường đến cùng một đích 203
  9.2. Kiểm tra kết nối mạng 205
  9.2.1. Giới thiệu về việc kiểm tra kết nối mạng 205
  9.2.2. Các bước tiến hành xử lý sự cố 206
  9.2.3. Xử lý sự cố theo lớp của mô hình OSI 208
  9.2.4. Sử dụng các đèn báo hiệu để tìm sự cố của Lớp 1 209
  9.2.5. Sử dụng lệnh ping để xử lý sự cố ở Lớp 3 209
  9.2.6. Sử dụng Telnet để xư lý sự cố ở Lớp 7 211
  9.3. Tổng quát về quá trình xử lý một số sự cố của router 212
  9.3.1. Sử dụng lệnh show interfaces để xử lý sự cố Lớp 1 212
  9.3.2. Sử dụng lênh show interfaces để xử lý sự cố Lớp 2 216
  9.3.3. Sử dụng lệnh show cdp để xử lý sự cố 217
  9.3.4. Sử dụng lệnh traceroute để xử lý sự cố 218
  9.3.5. Xử lý các sự cố về định tuyến 219
  9.3.6. Sử dụng lênh show controllers serial để xử lý sự cố 222
  TỔNG KẾT 225


  CHƯƠNG 10: TCP/IP 227
  GIỚI THIỆU 227
  10.1. Hoạt động của TCP 228
  10.1.1 Hoạt động của TCP 228
  10.1.2 Quá trình động bộ hay quá trình bắt tay 3 bước 228
  10.1.3 Kiểu tấn công từ chối dịch vụ DoS (Denial of Service) 230
  10.1.4 Cửa sổ và kích thước cửa sổ 231
  10.1.6 ACK xác nhận 234
  10.2. Tổng quan về port ở lớp vận chuyển . 236
  10.2.1. Nhiều cuộc kết nối giữa 2 host. 236
  10.2.2. Port dành cho các dịch vụ 238
  10.2.3. Port dành cho client 240
  10.2.4. Chỉ port và các chỉ số port nổi tiếng 240
  10.2.5. Ví dụ về trường hợp mở nhiều phiên kết nối giữa 2 host 240
  10.2.6. So sánh giữa địa chỉ IP, địa chỉ MAC và số port 241
  TỔNG KẾT 241


  CHƯƠNG 11: DANH SÁCH KIỂM TRA TRUY CẬP ACLs 243
  GIỚI THIỆU 243
  11.1 Cơ bản về danh sách kiểm tra truy cập. 244
  11.1.1 ACLs làm việc như thế nào? 246
  11.1.2 Kiểm tra ACLs 254
  11.2.1 Danh sách kiểm tra truy cập ACLs 256
  11.2.1 ACLs cơ bản 256
  11.2.2 ACLs mở rộng 258
  11.2.3 ACLs đặt tên 259
  11.2.4 Vị trí đặt ACLs 261
  11.2.5 Bức tường lửa 262
  11.2.6 Giới hạn truy cập vào đường vty trên router 263
  TỔNG KẾT 265


  Xem Thêm: CCNA toàn tập tiếng Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu CCNA toàn tập tiếng Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status