Kết quả 1 đến 1 của 1

  TÀI LIỆU Bài giảng phân tích điện hóa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Bài giảng phân tích điện hóa


  đại học đà nẵng
  trường đại học sư phạm
  bài giảng phân tích điện hóa
  BÀI MỞ ĐÂU
  CƠ SỞ LÝ THUYÊT CHUNG
  1 Gii thieu
  Các phương pháp phân tích điệnn hoá là da trên c s' s (ng d)ng các tính
  chât, quy luat và các hien t1ng dien hoá có liên quan dên các phân (ng dien hoá
  h5c x7y ra trên bê mat hay trên ranh gi<i tiêp xúc gi>a các cc (dien cc ) và dung
  dAch phân tích hay là các tính chât dien hoá cBa dung dAch dien hoá cBa môi trDng
  gi>a các cc trong bình ph7n (ng ( bình dien hoá ).
  Các phng pháp phân tích dien hoá dã d1c phát trien tI lâu, nhng phát trien
  mJnh và sK d)ng nhiêu là kho7ng 30 nam tr&#039; lJi dây. Nó là nh>ng phng pháp
  phân tích công c) vIa là de xác dAnh các chât vIa là phng tien de nghiên c(u lý
  thuyêt dien hoá và các ph7n (ng hoá h5c cBa các chât vô c ( ion kim loJi, muôi )
  và các chât h>u c.
  Ngày nay dã có t<i 30 phng pháp phân tích dien hóa khác nhau. Song nguyên
  tac và s dô chung cBa tât c7 các phng pháp này là: Chât phân tích d1c hoà tan
  thành dung dAch ( thDng là trong môi trDng n<c) và d1c cho vào bình do có câu
  tJo phù h1p v<i tIng phng pháp c) the. Trong bình dp có 2 ( hay 3 ) dien cc là :
  - Dien cc chX thA, -Dien cc so sánh , -Dien cc phù tr1 ( có the không có )
  Các dien cc này d1c nôi v<i máy do, de do ghi mot dJi l1ng dien hoá dac trng
  cho b7n chât cBa quá trình dien hoá cBa chât nghiên c(u và dJi l1ng do d1c dó là
  hàm sô cBa nông do chât nghiên c(u. Nh vay, nói chung các phng pháp phân
  tích dien hóa luôn ph7i có mot he thông trang bA c s&#039; bao gôm :
  - Bình ch(a dung dAch chât dien ly và chât nghiên c(u ( bình do dien hoá ),
  - Các dien cc
  - Máy do ( có the do thê hay do dòng hay dien tr&#039; )
  Vì thê tât c7 các phng pháp phân tích dien hoá dêu có c s&#039; lý thuyêt chung
  vê dien hoá h5c nh can bang dien hoá, dien cc và thê dien cc, Vì vay, de hieu
  d1c nh>ng nguyên lí chung cho tât c7, trong chng này chúng ta tóm tat mot sô
  quy luat và tích chât c&#039; s&#039; cBa phân tích dien hoá. Dó là các kiên th(c c s&#039; vê lý
  thuyêt dien hoá cBa phân tích.
  2. Dien cc và thê dien cc


  Xem Thêm: Bài giảng phân tích điện hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bài giảng phân tích điện hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status