Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số phương pháp xây dựng mô hình ước lượng công thực hiện phần mềm bằng lập trình di truyền

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số phương pháp xây dựng mô hình ước lượng công thực hiện phần mềm bằng lập trình di truyền

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG CÔNG THỰC HIỆN PHẦN MỀM BẰNG LẬP TRÌNH DI TRUYỀN


  NGUYỄN MINH HUY

  Trang nhan đề
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các bảng
  Chương_1: Giới thiệu đề tài
  Chương_2: Các phương pháp ước lượng công thực hiện phần mềm
  Chương_3: Các nghiên cứu áp dụng giải thuật di truyền vào ước lượng công thực hiện phần mềm
  Chương_4: Nhận định về ước lượng công thực hiện phần mềm và đề xuất của luận văn.
  Chương_5: Lập trình di truyền và phân tích hồi quy
  Chương_6: Phương pháp xây dựng mô hình ước lượng dựa trên công thức bằng lập trình di truyền
  Chương7: Kiểm nghiệm
  Chương_8: Kết quả và hướng phát triển
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  M
  C L
  C
  Trang
  DANH MYC CÁC B[NG . 4
  DANH MYC CÁC HÌNH VE, ðÔ THa 6
  PHÂN 1: Me ðÂU 8
  Chương 1: Gii thieu ñê tài . 8
  1.1. ðat vân ñê 8
  1.2. Mgc tiêu luan văn 10
  1.3. Câu trúc luan văn .10
  PHÂN 2: HIEN TRlNG .12
  Chương 2: Các phương pháp ưc lưNng công th:c hien phân mêm .12
  2.1. Sơ lưNc vê ưc lưNng công th:c hien phân mêm .12
  2.2. Nhóm phương pháp ưc lưNng d:a vào chuyên gia .16
  2.3. Nhóm phương pháp ưc lưNng d:a vào công thnc .19
  2.4. Nhóm phương pháp ưc lưNng bang máy hHc .25
  Chương 3: Các nghiên cnu áp dgng gii thuat di truyên vào ưc lưNng công th:c
  hien phân mêm 30
  3.1. Tinh ch5nh các he sô cBa mô hình COCOMO bang gii thuat di truyên .30
  3.2. Tìm năng cBa lap trình di truyên trong ưc lưNng công th:c hien phân
  mêm 36
  PHÂN 3: HƯsNG TIÊP CAN VÀ GI[I PHÁP ðÊ XUÂT 42
  Chương 4: Nhan ñznh vê ưc lưNng công th:c hien phân mêm và ñê xuât cBa luan
  văn .42
  4.1. Nhan ñznh vê Tap d lieu lzch s/ .42
  4.2. Nhan ñznh vê ðơn vz ngưi-tháng .43
  4.3. Nhan ñznh vê Phương pháp ưc lưNng d:a trên công thnc .44
  4.4. Nhng ñê xuât cBa luan văn .46
  3
  Chương 5: Lap trình di truyên và Phân tích hôi quy .49
  5.1. Sơ lưNc vê lap trình di truyên 49
  5.2. Nhng thành phân cBa lap trình di truyên 52
  5.3. Phân tích hôi quy bang lap trình di truyên 60
  Chương 6: Phương pháp xây d:ng mô hình ưc lưNng d:a trên công thnc bang Lap
  trình di truyên 64
  6.1. Phương pháp ñê xuât .64
  6.2. Bo thư vien EsLib 70
  6.3. €ng dgng Estimator 87
  Chương 7: Kiem nghiem 93
  7.1. Các ño ño mô hình ưc lưNng 93
  7.2. Quy trình kiem nghiem 96
  7.3. Các thông sô kiem nghiem .97
  7.4. Kêt qu kiem nghiem trên mot sô tap d lieu lzch s/ .100
  PHÂN 4: KÊT LUAN 109
  Chương 8: Kêt qu và hưng phát trien .109
  8.1. Kêt qu ñFt ñưNc .109
  8.2. HFn chê và Hưng phát trien .110
  Tài lieu tham kho .111
  Tiêng Viet 111
  Tiêng Anh 111
  Phg lgc .113
  Phg lgc A: Kêt qu kiem nghiem trên tap d lieu COCOMO81 .113
  Phg lgc B: Các tap d lieu dùng trong kiem nghiem 116

  Xem Thêm: Một số phương pháp xây dựng mô hình ước lượng công thực hiện phần mềm bằng lập trình di truyền
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phương pháp xây dựng mô hình ước lượng công thực hiện phần mềm bằng lập trình di truyền sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status