Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 2 của 2

  THẠC SĨ Giải pháp lưu ảnh cho ứng dụng song song truyền thông điệp chạy trong môi trường đám mây

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp lưu ảnh cho ứng dụng song song truyền thông điệp chạy trong môi trường đám mây

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN .1
  MỤC LỤC 2
  Danh mục thuật ngữ, từ viết tắt .5
  Danh mục các hình 6
  Danh mục các bảng .8
  Chương 1 Giới thiệu .9
  Chương 2 Công nghệ tính toán đám mây 12
  2.1 Giới thiệu công nghệ tính toán đám mây .12
  2.1.1 Quá trình phát triển 12
  2.1.2 Định nghĩa điện toán đám mây .14
  2.1.3 Các đối tượng hoạt động trên đám mây 14
  2.1.4 Các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống đám mây 15
  2.2 Một số công nghệ nền tảng 16
  2.2.1 Công nghệ Web service 16
  2.2.2 Công nghệ ảo hóa .19
  2.3 Kiến trúc một hệ thống tính toán đám mây 22
  2.4 Phân loại các hệ thống đám mây .23
  2.4.1Hệ thống đám mây công cộng 23
  2.4.2Hệ thống đám mây riêng 24
  2.4.3Hệ thống đám mây lai 24
  2.5 Một số dự án thực tế về tính toán đám mây .25
  2.5.1 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 26
  2.5.2 Google App Engine 27
  2.5.3 Microsoft Live Mesh 27
  2.5.4 Sun Grid .27
  2.5.5GRIDs Lab Aneka 27
  Chương 3 Lưu ảnh và phục hồi .29
  3.1 Một số vấn đề cơ bản 29
  3
  3.1.1Sơ lược về lưu ảnh .29
  3.1.2 Ứng dụng của lưu ảnh 30
  3.1.3 Trạng thái lưu ảnh 31
  3.1.4 Vùng nhớ ổn định .34
  3.1.5Dọn rác 35
  3.2 Các cấp độ lưu ảnh 36
  3.2.1Lưu ảnh cấp hệ điều hành .36
  3.2.2Lưu ảnh trong suốt cấp người dùng 36
  3.2.3Lưu ảnh không trong suốt cấp người dùng .37
  3.3 Các tiêu chí đánh giá .37
  3.3.1Thời gian lưu ảnh .38
  3.3.2Tổng chi phí lưu ảnh 38
  3.3.3 Độ trễ .38
  3.4 Kỹ thuật lưu ảnh tiến trình đơn và một số cải tiến .39
  3.4.1 Main memory checkpointing 41
  3.4.2 Copy-on-write 43
  3.4.3 Concurrent low latency 45
  3.4.4 Memory exclusion 47
  3.4.5 Nén dữ liệu lưu ảnh 48
  3.4.6Một số dự án nổi bật .49
  3.5 Các kỹ thuật lưu ảnh chương trình song song 52
  3.5.1 Checkpoint based .52
  3.5.2 Log-based 59
  3.5.3 So ánh các phương pháp .68
  3.5.4Một số dự án nổi bật .69
  3.5.5 Phân tích các giải thuật .80
  Chương 4 Lưu ảnh và phục hồi cho ứng dụng MPI trên môi trường tính toán đám
  mây 82
  4.1 Triển khai ứng dụng trên môi trường tính toán đám mây .82
  4.2 Vấn đề lưu ảnh và phục hồi trên môi trường điện toán đám mây .83
  4.2.1Thuận lợi trong điều kiện mới 83
  4.2.2 Khó khăn trong điều kiện mới 84
  4
  4.3 Giải pháp của luận văn 85
  4.3.1 Giới hạn phạm vi giải quyết .85
  4.3.2 Giải thuật đề xuất .87
  4.3.3 Hiện thực giải thuật 90
  Chương 5 Thử nghiệm và đánh giá .94
  5.1 Hệ thống thử nghiệm .94
  5.2 Ứng dụng thử nghiệm .95
  5.3 Đánh giá giải thuật 97
  Chương 6 Tổng kết và hướng phát triển 99
  6.1 Kết quả về lý thuyết 99
  6.2 Kết quả về hiện thực .99
  6.3 Hướng phát triển trong tương lai .100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .101

  Xem Thêm: Giải pháp lưu ảnh cho ứng dụng song song truyền thông điệp chạy trong môi trường đám mây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp lưu ảnh cho ứng dụng song song truyền thông điệp chạy trong môi trường đám mây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. Lan Chip · .:: Gold Member ::. · 1955 bài gửi
  Danh mục các hình
  Hình 2.1: Sự phát triển hướng tới điện toán đám mây 12
  Hình 2.2: Các đối tượng hoạt động trên đám mây [23] 15
  Hình 2.3: Bare-metal hypervisor 21
  Hình 2.4: Hosted hypervisor 21
  Hình 2.5: Kiến trúc một hệ thống tính toán đám mây [22] .22
  Hình 2.6: Các loại điện toán đám mây .23
  Hình 3.1: Các ảnh lưu được lấy định kỳ cho kháng lỗi [17] .29
  Hình 3.2: Trạng thái (a) nhất quán và (b) không nhất quán của hệ thống [13] 32
  Hình 3.3: Hiện thực rollback recovery (a) trên giao thức truyền-nhận tin cậy (b) trực
  tiếp trên giao thức truyền-nhận không tin cậy [13] .33
  Hình 3.4: Lưu ảnh một tiến trình [17] 39
  Hình 3.5: Main memory checkpointing [21] 42
  Hình 3.6: Copy on write checkpointing [21] 44
  Hình 3.7: Biện pháp tối ưu CLL [21] .46
  Hình 3.8: Hiệu ứng dây chuyền [13] 53
  Hình 3.9: Chỉ số lưu ảnh và khoảng lưu ảnh [13] .54
  Hình 3.10: Phương pháp lưu ảnh theo kiểu cooordinated và non-blocking (a) trường
  hợp không nhất quán checkpoint (b) checkpoint với kênh truyền FIFO (c)
  checkpoint với kênh truyền Non-FIFO [13] .56
  Hình 3.11: Đường Z và chu trình Z [13] 58
  Hình 3.12: Các sự kiện không đơn định và đơn định [13] 60
  Hình 3.13: Pessimistic logging [13] .63
  Hình 3.14: Optimistic logging [13] 65
  Hình 3.15: Causal logging (a) trạng thái hồi phục của hệ thống (b) đồ thị trước sau
  [13] 67
  Hình 3.16: Đồ thị trước sau của khoảng trạng thái 70
  Hình 3.17: Các thành phần của CoCheck .71
  7
  Hình 3.18: Thiết kế của MPICH-PCL [30] 74
  Hình 3.19: Thiết kế của MPICH-VCL [30] 75
  Hình 3.20: Thiết kế của MPICH-V1 [30] .76
  Hình 3.21: Thiết kế của MPICH-V2 [30] .77
  Hình 3.22: Thiết kế của MPICH-Vcausal [30] .78
  Hình 3.23: Mô hình phân tầng của Open MPI [8] 79
  Hình 4.1: Mô hình thực thi ứng dụng trên môi trường đám mây 82
  Hình 4.2: Vấn đề output commit khi lưu ảnh trên đám mây .84
  Hình 4.3: Lưu đồ xử lý của giải thuật đề xuất 89
  Hình 4.4: Quá trình xử lý của giải thuật đề xuất .91
  Hình 4.5: Hướng tiếp cận tập trung 92
  Hình 4.6: Hướng tiếp cận phân tán 93
  Hình 5.1: Mô hình hệ thống thử nghiệm 94
  Hình 5.2: Mô hình triển khai ứng dụng thử nghiệm .95
  Hình 5.3: Hiện thực giải thuật trong thư viện gSOAP 96
  Hình 5.4: Hiện thực giải thuật trong thư viện OpenMPI .97
  Hình 5.5: Biểu đồ thời gian thực thi ứng dụng .98
  13-10-2011, 17:11 #2

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status