Kết quả 1 đến 2 của 2

  THẠC SĨ Phân đoạn các đối tượng chuyển động trong video dựa trên mạng bayes

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân đoạn các đối tượng chuyển động trong video dựa trên mạng bayes

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn -------------------------------------------------------------------------------------- 1
  CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT --------------------------------------------------- 2
  MỤC LỤC -------------------------------------------------------------------------------------- 3
  DANH SÁCH HÌNH -------------------------------------------------------------------------- 5
  DANH SÁCH BẢNG ------------------------------------------------------------------------- 7
  Chương 1: Mở đầu ----------------------------------------------------------------------------- 8
  1.1. Đặt vấn đề --------------------------------------------------------------------------- 8
  1.2. Cấu trúc luận văn ------------------------------------------------------------------- 8
  Chương 2: Hiện trạng nghiên cứu --------------------------------------------------------- 10
  2.1 Bài toán phân đoạn các đối tượng trong video ------------------------------- 10
  2.2 Phương pháp mô hình nền ------------------------------------------------------- 11
  2.3 Phương pháp dựa trên vector chuyển động ----------------------------------- 12
  2.4 Phương pháp kết hợp đặc trưng không gian và thời gian ------------------- 15
  Chương 3: Mô hình mạng Bayes cho bài toán phân đoạn video ---------------------- 16
  3.1 Giới thiệu -------------------------------------------------------------------------- 16
  3.2 Phương pháp ---------------------------------------------------------------------- 17
  3.2.1 Phát biểu bài toán ----------------------------------------------------------------- 17
  3.2.2 Mô hình ---------------------------------------------------------------------------- 18
  3.2.3 Sự ràng buộc không gian và thời gian ----------------------------------------- 20
  3.2.4 Chú giải mô hình mạng Bayes -------------------------------------------------- 24
  3.3 Ước lượng MAP ------------------------------------------------------------------ 26
  3.3.1 Ước lượng lặp --------------------------------------------------------------------- 26
  3.3.2 Tối ưu cục bộ ---------------------------------------------------------------------- 28
  3.3.3 Ước lượng không lặp ------------------------------------------------------------- 30
  3.3.4 Thuật giải ước lượng MAP ------------------------------------------------------ 31
  3.3.5 Khởi tạo và các tham số --------------------------------------------------------- 33
  Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá ----------------------------------------------------- 34
  4
  Chương 5: Kết luận và hướng phát triển ------------------------------------------------- 51
  5.1 Kết luận -------------------------------------------------------------------------------- 51
  5.2 Hướng phát triển ---------------------------------------------------------------------- 52
  Tài liệu tham khảo --------------------------------------------------------------------------- 53
  PHỤ LỤC ------------------------------------------------------------------------------------- 61
  A. Mạng Bayes ---------------------------------------------------------------------------- 61
  B. Trường Markov ngẫu nhiên và phân phối Gibbs ---------------------------------- 62
  B.1. Các khái niệm tổng quát --------------------------------------------------------- 62
  B.2. Áp dụng cho bài toán xử lí trên ảnh và video -------------------------------- 63

  Xem Thêm: Phân đoạn các đối tượng chuyển động trong video dựa trên mạng bayes
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân đoạn các đối tượng chuyển động trong video dựa trên mạng bayes sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. Lan Chip · .:: Gold Member ::. · 1955 bài gửi
  DANH SÁCH HÌNH
  Hình 2.1: Biểu diễn các đối tượng theo tầng . 14
  Hình 3.1: Mô hình mạng Bayes cho bài toán phân đoạn video 19
  Hình 3.2: Mô hình mạng Bayes đơn giản cho bài toán phân đoạn video . 24
  Hình 3.3: Mô hình ước lượng lặp 26
  Hình 3.4: Lân cận 24 điểm ảnh . 27
  Hình 3.5: Mô hình ước lượng không lặp . 30
  Hình 4.1: Kết quả phân đoạn chuỗi “table tennis” với ước lượng lặp 34
  Hình 4.2: Kết quả phân đoạn chuỗi “table tennis” với ước lượng lặp cải tiến . 35
  Hình 4.3: Kết quả phân đoạn chuỗi “table tennis” với ước lượng không lặp . 36
  Hình 4.4: Kết quả phân đoạn chuỗi “table tennis” với ước lượng lặp 37
  Hình 4.5: Kết quả phân đoạn chuỗi “table tennis” với ước lượng không lặp với tham số λ2 = 6,12,18 . 38
  Hình 4.6: Kết quả phân đoạn chuỗi “table tennis” với ước lượng không lặp với tham số λ3 = 1,4,7 . 39
  Hình 4.7: Kết quả phân đoạn chuỗi “table tennis” với ước lượng không lặp với tham số λ4 = 6,16,26 . 39
  Hình 4.8: Kết quả phân đoạn chuỗi “table tennis” với ước lượng không lặp với tham số = 0.1,0.625,0.9375 . 40
  Hình 4.9: Kết quả phân đoạn của chuỗi “husky” 42
  Hình 4.10: Kết quả phân đoạn của chuỗi “bus” 44
  Hình 4.11: Kết quả phân đoạn của chuỗi “husky” với khung hình 49, 50 và 264, 267 . 45
  Hình 4.12: Kết quả phân đoạn của chuỗi “football” với khung hình 1, 2 và 3, 4 46
  Hình 4.13: Kết quả phân đoạn của chuỗi “football” với khung hình từ 23 đến 31 tương ứng từ hình 4.13(a) đến hình 4.13(k) 47
  6
  Hình 4.14: Kết quả phân đoạn của chuỗi “husky” với khung hình từ 166 đến 174 tương ứng từ hình 4.13(a) đến hình 4.13(h) 48
  Hình 4.15: Kết quả phân đoạn của chuỗi “paris” 49
  DANH SÁCH BẢNG
  Bảng 4.1 : Danh sách các chuỗi video được thử nghiệm 40
  13-10-2011, 17:04 #2

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status