Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi công nợ ở công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi công nợ ở công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung

  MỤC LỤC
  Trang

  Lời mở đầu
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ
  VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
  I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ
  NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
  1. Sự cần thiết của việc phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh
  toán trong doanh nghiệp .
  2. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
  trong doanh nghiệp .
  II. THÔNG TIN SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ
  NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP .
  III. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP
  1. Nội dung phân tích tình hình công nợ phải thu .
  1.1.Phân tích vòng luân chuyển các khoản phải thu .
  1.2.Phân tích kỳ thu tiền bình quân
  2. Phân tích tình hình công nợ phải trả .
  IV. NỘI DUNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH
  NGHIỆP .
  1. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn
  1.1.Tỷ lệ thanh toán hiện hành
  1.2.Tỷ lệ thanh toán nhanh
  1.3.Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt
  2. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn .
  2.1.Hệ số thanh toán lãi nợ vay
  2.2.Tỷ lệ tự tài trợ, tỷ lệ nợ .
  PHẦN II. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ
  TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP
  MIỀN TRUNG
  1. Qúa trình hình thành, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh .
  1.1.Quá trình hình thành và phát triển
  1.2.Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh .
  2. Tổ chức công tác quản lý ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp
  Miền Trung
  2.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty
  2.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban giám đốc và các phòng
  ban chức năng, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc .
  3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty .
  3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
  3.2.Chức năng và nhiệm vụ .
  3.3.Tình hình kế toán áp dụng tại công ty .
  4. Đánh giá khái quát tình hình tài chính ở công ty .
  II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT
  TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG .
  1.Phân tích tình hình công nợ phải thu ngắn hạn
  1.1.Phân tích số vòng quay các khoản phải thu .
  1.2.Phân tích thu tiền bình quân .
  2. Phân tích tình hình công nợ phải trả ngắn hạn
  III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ
  VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG .
  1. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn .
  1.1.Tỷ lệ thanh toán hiện hành
  1.2.Tỷ lệ thanh toán nhanh .
  1.3.Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt
  2. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn .
  2.1.Hệ số thanh toán lãi nợ vay .
  2.2.Tỷ lệ tự tài trợ, tỷ lệ nợ .
  PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ
  Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
  I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG
  TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ
  VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG .
  1. Nhận xét về công tác kế toán tài chính
  2. Nhận xét về công tác quản lý công nợ phải thu
  3. Nhận xét về công tác quản lý công nợ phải trả của công ty .
  II.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ
  THU HỒI CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP
  MIỀN TRUNG
  1. Chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ trước thời hạn .
  2. Các hình thức cấp tín dụng thương mại
  3. Áp dụng chính sách thu hồi công nợ ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng
  Hợp Miền Trung
  3.1.Kỳ thu tiền bình quân .
  3.2.Phân tích số ngày các khoản phải thu
  3.3. Áp dụng chính sách thu hồi công nợ ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư
  Tổng Hợp Miền Trung .
  Kết luận


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi công nợ ở công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi công nợ ở công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status