Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  NỘI DUNG
  PHẦN I:.
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  I. Khái niệm về đặc điểm của tài chính doanh nghiệp.
  1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp.
  1.1 Doanh nghiệp :
  1.2 Tài chính doanh nghiệp:
  2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp.
  3. Cơ cấu tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền.
  II Chức năng, vai trò và mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp.
  1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp:
  1.1 Chức năng của doanh nghiệp.
  1.2 Phân phối thu nhập bằng tiền doanh nghiệp.
  1.3 Chức năng Giám đốc (hoặc kiểm tra ) bằng tiền đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp :
  3. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp.
  III. Vị trí của tài chính doanh nghiệp và xcác chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  1. Vị trí của tài chính doanh nghiệp trong doanh nghiệp và trong hệ thống tài chính nước ta
  2. Các chỉ tiêu đặc trưng đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.
  2.1 Các hệ số khả năng thanh toán:
  2.1.1 Có hệ số khả năng thanh toán tổng quát
  2.1.2 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
  2.1.3 Hệ số khả năng thanh toán:
  2.1.4 Hệ số thanh toán nợ dàu hạn.
  2.1.5 Hệ số nợ phải thu và nợ phải trả.
  2.1.6 Hệ số thanh toán lãi vay :
  2.2 Các hệ số phản ảnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản :
  2.2.1 cơ cấu nguốn vốn :
  2.2.2/ Cơ cấu tài sản :
  2.2.3. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ
  2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động kinh doanh.
  2.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho.
  2.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho.
  2.3.3 Vòng quay các khoản phải thu.
  2.3.4 Kỳ thu tiền bình quân.
  2.3.5 Vòng quay vốn lưu động.
  2.3.6. Số ngày một vòng quay vốn lưu động :
  2.3.7 Hiệu suất sử dụng TSCĐ
  2.4 Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận và phân phối lợi nhuận.
  2.4.1 Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu.
  2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh.
  2.4.3 Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản.
  PHẦN II. 19
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 29-3.
  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
  1. Sơ lược quá trình hình thành phát triển của Công ty dệt may 29-3.
  2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty.
  2.1 Chức năng.
  2.2 Nhiệm vụ.
  3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.
  3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy.
  3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.
  4. Phân tích môi trường hoạt động của Công ty.
  4.1 Môi trường vĩ mô.
  4.1.1 Môi trường kinh tế.
  4.1.2 Môi trường chính trị - xã hội
  4.1.3 Môi trường tự nhiên.
  4.1.4 Môi trường văn hóa xã hội
  4.1.5 các yếu tố công nghệ.
  4.2 Môi trường vi mô.
  4.2.1 Nhà cung cấp.
  4.2.2 Khách hàng.
  4.2.3 Đối thủ cạnh tranh.
  2. phân tích các hệ số tài chính đặc trưng.
  2.1 Hệ số về khả năng thanh toán.
  2.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản.
  2.3 Các hệ số về phản ánh khả năng hoạt động.
  2.4 Các hệ số khả năng sinh lời
  3. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn trong năm 2002 .
  4. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại công ty Dệt may 29 - 3.

  PHẦN III. 39
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29 - 3.
  I/ Nhận định tình hình chung của công ty trong thời gian đến.
  1/ Những cơ hội và thách thức.
  1.1/ Những cơ hội ;
  1.2/ Những thách thức.
  2. Định hướng và mục tiêu của công ty :
  II/ Những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động tài chính.
  1. Về chi phí hoạt động tài chính :
  2/ Tăng doanh số hàng bán ra :
  3. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu:
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: Hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động tài chính của công ty dệt may 29-3 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status