Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán và quản lý tscđ tại công ty cơ khí thiết bị điện đà nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán và quản lý tscđ tại công ty cơ khí thiết bị điện đà nẵng

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ
  TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT:
  A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ):
  I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ: .
  1. Khái niệm TSCĐ: .
  2. Đặc điểm TSCĐ :
  3. Nhiệm vụ hạch toán TSCĐ :
  II. Phân loại và đánh giá TSCĐ : .
  1. Phân loại TSCĐ : .
  1.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện: .
  1.2. Phân loại theo quyền sở hữu:
  1.3. Phân loại theo công dụng:
  1.4. Phân loại theo nguồn hình thành:
  2. Đánh giá TSCĐ:
  2.1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:
  2.2. Nguyên giá TSCĐ vô hình: .
  2.3. Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính:
  2.4. Giá trị còn lại của TSCĐ :
  III. Hạch toán chi tiết tăng giảm TSCĐ :
  IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐ : .
  1.Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ : .
  1.1. Tài khoản sử dụng: .
  1.2. Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ
  2. Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ : .
  2.1. Khi TSCĐ giảm do thanh lý, nhượng bán: .
  2.2. Khi khi chuyển TSCĐ cho các đơn vị trực thuộc:
  2.3. Khi kiểm kê phát hiện thiếu TSCĐ : .
  2.4. TSCĐ giảm do chuyển thành công cụ dụng cụ: .
  V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ : .
  1.Nội dung công việc sửa chữa: .
  2.Hạch toán sửa chữa TSCĐ : .
  2.1 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ :
  2.2. Sửa chữa lớn TSCĐ :

  VI. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ:
  1.Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ :
  2. Tính mức khấu hao TSCĐ : .
  3. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ :
  3.1. Tài khoản sử dụng:
  3.2. Phương pháp hạch toán: .
  VII. Hạch toán TSCĐ thuê ngoài: .
  1. Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động:
  2. Hạch toán TSCĐ thuê tài chính: .
  B. Tổ chức quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất
  I. Sự cần thiết phải quản lý TSCĐ :
  1. Khái niệm hệ thống thông tin kế toán: .
  2. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ :[IMG]file:///C:/Users/Canhkaka/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
  II . Những vấn đề về tổ chức hạch toán TSCĐ bằng máy vi tính tại doanh nghiệp sản xuất:
  1. Máy tính trong công tác quản lý thông tin:
  1.1.Tác dụng của việc xử lý thông tin bằng máy vi tính:
  1.2. Những vấn đề cần phải thực hiện trước khi triển khai một áp dụng tin học:
  1.3. Quy trình tổng quát về cập nhật luân chuyển, xử lý dữ liệu và cung cấp
  thông tin kế toán: .
  2. Nội dung cơ bản của việc ứng dụng máy tính trong công tác kế toán
  2.1. Yêu cầu của việc hạch toán kế toán trên máy vi tính:
  2.2. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán :
  2.3. Tổ chức dữ kiện:
  2.4. Tổ chức tập tin và viết chương trình:
  2.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Acess: .
  PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ
  TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG:
  I. Tình hình thực tế của Công ty cơ khí ô tô Đà Nẵng:
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: .
  2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: .
  2.1. Năng lực sản xuất hiện có:
  2 2 Đặc điểm sản phẩm và đặc điểm tổ chức sản xuất:
  3.Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty : .
  3.1.Tổ chức bộ máy quản lý : .

  4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty :
  4.1.Mô hình bộ máy kế toán: .
  I. Đặc điểm về TSCĐ và yêu cầu công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty:
  1. Đặc điểm TSCĐ tại Công ty:
  2. Yêu cầu của công tác hạch toán và quản lý TSCĐ:
  3. Phân loại TSCĐ tại Công ty: .
  II. Hạch toán TSCĐ tại Công ty Cơ Khí Thiết Bị Điện Đà Nẵng
  1. Hạch toán tăng TSCĐ: .
  2.Hạch toán giảm TSCĐ : .
  2.1. Kế toán chi tiết gảm TSCĐ:
  2.2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ: .
  1. Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ:
  2. Kế toán sửa chữa TSCĐ:
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH
  TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ THIẾT BỊ
  ĐIỆN ĐÀ NẴNG : .
  A. Nhận xét tình hình hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng:
  I. Nhận xét chung tình hình hạch toán tại Công ty:
  II. Nhận xét tình hình hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty: .
  B. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và nâng cao hiệu qủa quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng: .
  I. Hoàn thiện về sổ sách chứng từ kế toán:
  II. Hoàn thiện về nội dung hạch toán:
  C. Ứng dụng máy tính trong công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng: .
  I. Tình hình, khả năng và những vấn đề cần phải giải quyết để dụng máy tính vào công tác hạch toán kế toán tại Công ty: .
  1. Tình hình khả năng ứng dụng máy tính tại Công ty Cơ Khí Thiết Bị Điện Đà Nẵng:
  2.Vấn đề cần phải thực hiện trước khi ứng dụng máy tính: .
  II. Phân tích hệ thống thông tin trong chương trình TSCĐ
  1. Phân tích sơ lược hệ thống thông tin của phần hành TSCĐ :
  1.1. Đầu vào của hệ thống:
  1.2. Đầu ra của hệ thống:

  III. Quy trình cập nhật, luân chuyển, xử lý thông tin của chương trình TSCĐ :
  1.Hệ thống các tập tin cơ sở dữ liệu: Được biểu thị bằng các TABLE: .
  1.1. Tập tin danh mục: .
  1.2. Tập tin biến động:
  1.3. Nhật ký tài sản:
  1.4.Tập tin tồn: .
  1.5.Tập tin trung gian báo cáo:
  3.Sơ đồ quy trình cập nhật, luân chuyển xử lý và cung cấp thông tin TSCĐ
  4.Phân tích chi tiết sơ đồ quá trình cập nhật , luân chuyển và cung cấp thông tin:
  4.1.Sơ đồ dữ liệu mức chi tiết hơn như sau:
  5.Thiết kế các Form và Report:
  III. Tổ chức chương trình: .
  1. Hệ thống menu chương trình hạch toán và quản lý chương trình TSCĐ: .
  2. Cơ sở dữ liệu của chương trình:
  3. Các form xử lý và lưu trữ:
  4. Các báo cáo về TSCĐ:  Xem Thêm: Hạch toán và quản lý tscđ tại công ty cơ khí thiết bị điện đà nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán và quản lý tscđ tại công ty cơ khí thiết bị điện đà nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status