Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Hoa Việt

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Hoa Việt

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong xu thế đổi mới của nền kinh tế nước ta ,từ nền kinh tế bao cấp chyển sang nền kinh tế thị trường , với các chính sách đổi mới và nền kinh tế mở của đất nước ta đang dần dần hoà nhập với sự phát triển của các nước trên thế giới. Ngày càng có nhiều các doanh nghiệp , công ty được thành lập và phát triển không ngừng mang lại nhiều lợi nhuận góp phần làm giàu cho nền kinh tế nước ta.
  Để tồn tại được các doanh nghiệp phải xác định các yếu tố đầu vào sao cho mang lại lợi nhuận cao và có hiệu quả nhất.
  trong nền kinh tế hiện nay , có nhiều công ty , doanh nghiệp nên việc cạnh tranh về sản phẩm là một điều tất yếu
  Vì vậy, để tồn tại và cạnh tranh dược thì phải đưa ra được các biện pháp sao cho sản phẩm của mình được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mình. Để làm được điều này một bộ phận không nhỏ góp phần vào việc đưa doanh nghiệp mình phát triển đó là việc tổ chức hạch toán công tác kế toán sao cho hợp lý, chính xác, đưa ra các biện pháp tham mưu cho cấp trên để có các quyết định đúng đắn đưa doanh nghiệp đuổi kịp với sự phát triển hiện nay. Việc tổ chức kế toán đúng hợp lý chính xác về chi phí luôn đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.với các đơn vị sản xuất yếu tố cơ bản để đảm bảo quá trình sản xuất được tiến hành liên tục đó là vật liệu công cụ dụng cụ cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm.
  Đối với mọi sản phẩm chi phí nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất cũng như trong giá thành sản phẩm.Bởi vậy sau khi đã xó một công trình được nhận thầu thì vấn đề mà các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần Hoa Việt nói riêng luôn phải qua tâm đến đó là vật liệu , công cụ dụng cụ.
  Các doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ vật liệu,công cụ dụng cụ từ khâu mua đến khâu sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất ,vửa tiết kiệm hạ giá thành thấp.Để làm được điều này các doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ quản lý kinh tế trong đó kế toán là một công cụ giữ vai trò trọng yếu.
  Do công ty cổ phần Hoa Việt là một công ty chuyên xây dựng các công trình giao thông là chủ yếu do đó việc cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là việc hết sức cần thiết.Xuất phát từ những lý do trên dồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo và các cô chú anh chị trong phòng kế toán của công ty em mạnh dạn nghiêng cứu đề tài “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Hoa Việt" .Do thời gian thực tập có hạn nên chuyên đề khó tránh khỏi những khiếm khuyết vì vậy em rất mong và xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của cô giáo và các cán bộ kế toán của công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được chia làm ba phần
  Phần 1: lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.
  Phần 2: thực trạng hạch toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Hoa Việt.
  Phần 3: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán vật liệu ,công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Hoa Việt.

  LỜI NÓI ĐẦU
  PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

  I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
  2. Khái niệm đặc điểm và ý nghĩa của công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất.
  2- Nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ.
  II- PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU , CÔNG CỤ DỤNG CỤ
  4. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ
  1.1. Phân loại nguyên vật liệu
  a. Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu được chia thành:
  b. Căn cứ vào mục đích , công dụng của từng loại vật liệu cũng như nội dung quy định phương án chi phí vật liệu trên các tài khoản thì vật liệu của doanh nghiệp được chia thành:
  1.2. Phân loại công cụ dụng cụ
  5. Đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
  2.1. Giá thực tế của vật liệu công cụ dụng cụ nhập kho
  2.2. Giá thực tế của nguyên vật liệu công cụ dụng cụ xuất dùng
  f. Phương pháp đơn giá bình quân
  b. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
  c. Phương pháp nhập sau xuất trước(LIFO)
  d. Phương pháp giá thực tế đích danh
  e. Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá hoạch toán
  III TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
  1. Chứng từ kế toán sử dụng.
  2. Chi tiết vật liệu,công cụ dụng cụ
  3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ
  1.1. Ph­¬ng ph¸p thẻ song song
  1.2. Ph­¬ng ph¸p sổ đối chiếu luân chuyển
  1.3. Phương pháp sổ số dư
  2. Các phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ .
  a. Phương pháp kê khai thường xuyên
  b. Hạch toán tình hình giảm vật liệu
  c. Đặc điểm hạch toán ccdc theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  d. Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  PHẦN II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY HOA VIỆT
  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
  1. Khái niệm tình hình chung về công ty cổ phần Hoa Việt
  2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.
  4. Đặc điểm hoạt động của công ty
  5. Quy trình công nghệ
  6. Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n
  7. Hình thức kế toán
  II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
  1.Tình hình chung về vật liệu, công cụ dụng cụ
  2. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ
  3. Đánh giá nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ thực tế trong công ty .
  PHẦN III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
  I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
  II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT.
  KẾT LUẬN.  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Hoa Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Hoa Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status