Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP

  Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP
  LỜI MỞ ĐẦU
  Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có ở nước ta. Điều đó có nghĩa là vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản trải qua nhiều khâu (thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu .)địa bàn sản xuất luôn luôn thay đổi, với thời gian có khi lên tới vài năm.
  Chính vì thế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công tác hạch toán trọng tâm, không thể thiếu đối với các công trình xây dựng lắp đặt nói riêng và xã hội nói chung. Với nhà nước, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế. Với các doanh nghiệp muốn phát triển kinh tế bền vững lâu dài, ổn định phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc thị trường. Do đó điều tiên quyết là doanh nghiệp phải ứng xử giá một cách linh hoạt hiểu rõ chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để tìm cách giảm và bỏ những chi phí không cần thiết để thu được lợi nhuận. Muốn vậy, chỉ có hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác đầy đủ các yếu tố đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh thì mới cung cấp được các thông tin chính xác cho quản lý.
  Qua thời gian thực tập tại Công ty 789-BQP, nhận thức rõ vai trò, vị trí của vấn đề nên em chọn đề tài:Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP. Mục đích của đề tài là vận dụng lý thuyết về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp vào nghiên cứu thực tế vấn đề này tại công ty 789-BQP. Trên cơ sở đó phân tích những tồn tại nhằm góp phần nhỏ vào hoàn thiện công tác kế toán tại công ty .
  Để đạt mục đích trên, bố cục luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 phần chính :

  Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
  Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789-BQP.
  Phần III: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789-BQP.

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP
  3
  I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  3
  II. BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
  4
  1. Chi phí xây lắp 4
  2. Giá thành xây lắp 7
  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  9
  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
  10
  1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
  2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
  3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  13
  IV. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY LẮP
  14
  1. Tài khoản hạch toán 14
  2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
  3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 17
  4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 18
  5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 20
  6. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 22
  7. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
  22
  V. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
  25
  1. Khái quát chung 25
  2. Về phương pháp hạch toán
  26
  PHẦN II THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789-BQP
  27
  I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP 789-BQP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  27
  1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 27
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
  29
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 789-BQP
  31
  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 31
  2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
  32
  III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY
  789-BQP 34
  1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí 34
  2. Nội dung và trình tự hạch toán
  35
  IV. HẠCH TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789-BQP
  62
  1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 62
  2. Phương pháp hạch toán giá thành sản phẩm
  62
  PHẦN III HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789-BQP
  64
  I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY 789-BQP
  64
  II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789-BQP 66
  1. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ 66
  2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 67
  3. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 68
  4. Hoàn thiện hạch toán chi phí máy thi công 69
  5. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 70
  6. Hoàn thiện hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 70
  7. Hoàn thiện việc áp dụng máy vi tính cho công tác kế toán 70
  8. Hoàn thiện sổ sách kế toán 70
  Kết luận  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789-BQP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status