Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty TNHH Hồ Long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty TNHH Hồ Long

  MỞ ĐẦU

  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên phát sinh các nghiệp vụ thanh toán, phản ánh mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với người mua, người bán, với ngân sách . vì vậy, người quản lý không chỉ quan tâm tới doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cái mà họ phải thường thường xuyên nắm bắt chính là tình hình thanh toán. Tình hình thanh toán cho biết khả năng tài chính của một doanh nghiệp, nó quyết định rất lớn tới sự tồn tại, phát triển hay đi tới sự phá sản của doanh nghiệp đó. Thông qua các nghiệp vụ thanh toán người quản lý có thể trả lời các câu hỏi như : tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá ra sao? Khả năng thu hồi công nợ như thế nào? doanh nghiệp có bị chiếm dụng vốn hay không? tình hình thanh toán đối với nhà cung cấp có đúng theo hợp đồng không và việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước như thế nào? . Đồng thời thông qua các số liệu để phân tích khả năng tài chính của doanh nghiệp, tình hình thanh toán công nợ như vậy có đảm bảo vốn lưu động cho kinh doanh hay không hoặc có đủ khả năng tài chính để ký kết các hợp đồng mới không, nếu không thì cần có những biện pháp gì để huy động vốn Nghiệp vụ thanh toán xảy ra ở cả trong quá trình mua hàng và quá trình tiêu thụ, nó có liên quan mật thiết với các nghiệp vụ quỹ và nghiệp vụ tạo vốn. Như vậy, có thể nói các nghiệp vụ thanh toán có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Để quản lý tình hình thanh toán, tổ chức hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán được xem là một biện pháp hữu hiệu, do đó nó đóng một vai trò quan trọng trong tổ chức hạch toán kế toán của đơn vị.
  Sau quá trình học tập và nghiên cứu ở trường để trang bị các kiến thức cơ bản và đặc biệt là sau quá trình thực tập tại phòng kế toán của công tyTNHH Dược Hồ Long, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty TNHH Hồ Long”. Tôi mong muốn thông qua đề tài này có thể tìm hiểu sâu hơn về các nghiệp vụ thanh toán, so sánh thực tế hạch toán tại công ty với lý thuyết được học. Mong muốn của tôi đặt ra là thông qua các nghiệp vụ thanh toán để có cái nhìn tổng quát nhất về công tác kế toán tại công ty, điều này xuất phát từ đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty TNHH Dược Hồ Long và ý nghĩa quan trọng của các nghiệp vụ thanh toán. Tuy nhiên do điều kiện không cho phép nên tôi chỉ đi sâu tìm hiểu một số nghiệp vụ thanh toán chủ yếu. Như vậy chuyên đề thực tập này tôi sẽ tập chung vào ba khía cạnh cụ thể là :
  - Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp (người bán).
  - Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua.
  - Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với Nhà nước.
  Để thực hiện mục tiêu đặt ra, bài viết của tôi chia làm ba phần chính :
  Phần I : Cơ sở lý luận của hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp.
  Phần II : Thực trạng hạch toán nghiệp vụ thanh toán ở công ty TNHH Dược Hồ Long.
  Phần III : Hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công tyTNHH Dược Hồ long.


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP. 2
  I- Một số vấn đề chung về các nghiệp vụ thanh toán. 2
  1- Khái niệm : 2
  2- Đặc điểm của các nghiệp vụ thanh toán. 2
  3- Quan hệ thanh toán với công tác quản lý tài chính. 2
  4- Phân loại các nghiệp vụ thanh toán 2
  5- Một số phương thức thanh toán phổ biến ở Việt Nam hiện nay. 3
  6- Yêu cầu quản lý, nguyên tắc và nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 4
  6.1- Yêu cầu quản lý các nghiệp vụ thanh toán. 4
  6.2- Nguyên tắc hạch toán. 4
  6.3- Nghiệp vụ hạch toán. 5
  II - Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, với khách hàng và với nhà nước. 5
  1- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán. 5
  1. 1- Nội dung nghiệp vụ thanh toán với người bán. 5
  1. 2- Tài khoản sử dung. 5
  1. 3 - Phương pháp hạch toán. 6
  2- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng. 9
  2. 1 - Nội dung. 9
  2. 2 - Tài khoản sử dụng. 9
  2. 3 - Phương pháp hạch toán. 10
  3 - Hạch toán Nghiệp vụ thanh toán với nhà nước. 12
  3. 1 - Nội dung. 12
  3. 2 - Nghiệp vụ hạch toán 13
  3. 3 - Tài khoản sử dụng. 13
  III- Ghi sổ các nghiệp vụ thanh toán theo Các hình thức sổ kế toán. 25
  1- Hình thức Nhật ký - Sổ cái. 25
  2- Hình thức Nhật ký chung. 25
  3- Hình thức Chứng từ- Ghi sổ. 26
  4- Hình thức Nhật ký chứng từ. 27
  IV- Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 29
  1- Phân tích tình hình thanh toán. 29
  2- Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán. 31
  Phần II. Thực trạng hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty TNHH Dược Hồ Long 33
  I - Tổng quan về công ty Dược Hồ Long. 33
  1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty Dược Hồ Long. 33
  2- Nhiệm vụ kinh doanh của công ty. 34
  3- Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty 35
  4- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 36
  4. 1-Tổ chức bộ máy kế toán 36
  4. 2- Hệ thống chứng từ sử dụng : 38
  4. 3- Hệ hống tài khoản sử dụng : 38
  4. 4- Tổ chức sổ kế toán. 38
  4. 5- Hệ thống báo cáo kế toán : 39
  II- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty Dược Hồ Long. 39
  1-Đặc điểm tổ chứccác nghiệp vụ thanh toán. 39
  2-Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán. 39
  3- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng. 45
  4- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà nước. 49
  4. 1- Thuế VAT . 49
  4. 2- Thuế Nhập khẩu. 53
  4. 3- Thuế thu nhập doanh nghiệp. 55
  4. 4- Thuế nhà đất, tiền thuê đất. 55
  4. 5- Thuế thu nhập cá nhân. 56
  4. 6- Thuế môn bài. 56
  4. 7- Phí trước bạ. 57
  III- Phân tích tình hình thanh toán của công ty Dược Hồ Long 59
  PHẦN III. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC HỒ LONG 62
  I - Đánh giá khái quá trình hình hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty Dược Hồ Long . 62
  1- Ưu điểm 62
  2- Những tồn tại : 62
  II - Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty Dược Hồ Long. 63
  KẾT LUẬN 67
  Tài liệu tham khảo 68
  Nhận xét của đơn vị thực tập
  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty TNHH Hồ Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty TNHH Hồ Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status