Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng

  LỜI NÓI ĐẦU
  Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (tháng 12/1986) đã đánh dấu bước ngoặt lịch sủ trong đời sống kinh tế – xã hội – chính trị của nuớc ta chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng từ đây hàng loạt các chiến lược đổi mới kinh tế đã ra đời tạo điều kiện cho nền kinh tế nhiều thành phần phát triển.
  Đổi mới nền kinh tế mang lại sức sống mới năng động và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn xã hội. Các doanh nghiệp được tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tổng hợp chịu trách nhiệm về hiệu quả trong kinh doanh của mình.
  Kinh tế cạnh tranh ngày càng sôi động và khốc liệt do vậy doanh nghiệp cần phải tìm mọi biện pháp để đứng vững trong cạnh tranh, nâng cao vị thế và thương hiệu sản phẩm của mình trên thị trường. Một loạt các biện pháp đồng bộ hóa trong sản xuất kinh doanh đã được thực hiện như hoàn thiện quy trình công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm vơí các mẫu mã phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, tính toán giảm chi phí sản xuất, khai thác triệt để mọi tiềm lực sẵn có về vốn, về con người, công nghệ của mình nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm .
  Chính trong cơ chế thị trường. Vai trò chức năng của công tác kế toán đã đặt được đúng vị trí của nó và phát huy một cách triệt để, đòi hỏi các doanh nghiệp đều phải quan tâm chú trọng bởi nó phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ những biến động trong toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Những thông tin kế toán giúp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tinh hình kinh doanh, điều kiện tài chính, lợi thế so sánh của mình trên thị trường trong từng giai đoạn nhất định để có những quyết sách phù hợp giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh.
  Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của công tác kế toán đặc biệt là công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trong thời gian thực tế tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng, em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” với mục tiêu học hỏi, trau rồi kiến thức, tìm hiểu kỹ hơn thực tế về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công Ty theo chế đô kế toán tài chính và những chuẩn mực về kế toán thống kê của Nước ta hiện nay !
  1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài
  Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mọi doanh nghiệp muốn tôn tại và phát triển đều phải chấp nhận quy luật cạnh tranh của thị trường. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì chi phí là một trong những chỉ tiêu quan trọng hàng đầu, nó là chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy việc phấn đâú hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm là yếu tố trực tiếp quyết định cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp phải làm thế nào để quản lý chặt chẽ và chính xác chi phí sản xuất, yêu cầu phải tính đúng, tính đủ thực tế của giá thành sản phẩm và không ngừng hạ thấp chi phí của sản phẩm đến mức thấp nhất nhằm nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo một cách thông suốt và liên tục. Thông qua công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin cần thiết về tình hình sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao công tác quản lý của doanh nghiệp và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  Xuất phát từ nhận thức trên, thông qua thực tế tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm”
  2. Mục đích của việc nghiên cứu
  Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới nhằm tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Trải qua ba năm học học tập và nghiên cứu với vốn kiến thức còn hạn chế của mình, em muốn đi sâu tìm hiểu về công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên thực tế tại Công Ty. Qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức về công tác kế toán lượm nhặt những kinh nghiệm và phương pháp quản lý chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm tại Công Ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Trong quá trình thực tập tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng Hà Nội (thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội) đối tượng nghiên cứu của em là công tác quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm thực tế áp dụng tại Công Ty, phạm vi nghiên cứu là các xí nghiệp (1,2,3,4,5) cụ thể trực tiếp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Sử dụng phương pháp quan sát, nghiên cứu, phân tích mọi vấn đề, mọi khía cạnh có liên quan tới Công Ty như hệ thống tổ chức quản lý. Tình hình sản xuất kinh doanh và đặc biệt là công tác hạch toán kế toán thông qua các sổ sách kế toán trong Công Ty, tình hình thực tế tại các phòng ban, xí nghiệp, từ đó so sánh giữa lý thuyết và thực tế đang được vận dụng tại Công Ty, sau đó đi đến về những mặt đạt được và những mặt còn tồn tại cần khắc phục tại Công Ty.
  5. Những đóng góp của chuyên đề
  Để có thể hoàn thành được chuyên đề này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô, các chú, các anh, các chị cán bộ kế toán ở Công Ty đồng thời với sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo – Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HỒNG NGA và các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.
  Do thời gian nghiên cứu trên thực tế và trình độ còn có nhiều hạn chế chính vì vậy việc nghiên cứu không thể đi sâu được do vậy chuyên đề chỉ có những đóng góp nhỏ.
  - Do được tiếp xúc với thực tế trên những lý luận đã được học ở trường còn chưa rõ thì thông qua chyên đề những phần chưa rõ đó được làm sáng tỏ hơn.
  - Qua chuyên đề ta có thể đưa ra những nhận xét về sự giống và khác giữa lý luận và thực tế tại Công Ty đã đạt được những mặt gì (ví dụ Công Ty đã trang bị máy vi tính cho phòng kế toán để công việc kế toán được nhanh chóng và chính xác và gọn nhẹ hơn ) và còn những mặt còn tồn tại gì ( ví dụ Công Ty không tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ mà khi có phát sinh nghiệp vụ sửa chữa lớn TSCĐ Công Ty chỉ tập hợp vào TK142-Chi phí trả trước)
  - Từ những nhận xét đó ta có thể đưa ra những đề xuất, những phương hướng để hoàn thiện và khắc phục tối đa những thiếu sót ví dụ như: Công Ty nên tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ để tránh những biến động về giá thành khi có nghiệp vụ sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh. Trên cơ sở đó góp phần làm cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty ngày càng hoàn thiện hơn.
  6. Bố cục của chuyên đề
  Nội dung của luận văn ngoài lời nói đầu và phần kết còn có:
  Chương 1: Lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng Hà Nội
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toántapj hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status