Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý chi phí sản xuất. Quản lý kinh tế đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và điều quan trọng là phải tự bù đắp được toàn bộ chi phí sản xuất và sản xuất phải có lãi. Muốn vậy, doanh nghiệp luôn đặt ra mục tiêu giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm
  Nhận thức được điều này, trong thời gian thực tập tại Công ty Xi măng Hải Phòng Em đã đi sâu tìm hiểu về lĩnh vực này. Đồng thời có sự hướng dẫn tận tình và những ý kiến đóng góp quý bâu của cô giáo Nguyễn Thanh Quý cùng sự giúp đỡ chỉ đạo trực của chú Nguyễn Quân – Trưởng phòng Kế toán tài chính của Công ty Xi măng Hải Phòng đã giúp em hoàn thành chuyên đề với đề tài "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng".
  Vì thời gian và nhận thức còn hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu xót. Em rất mong được sự đóng góp phê bình của thầy cô giáo và các cô chú trong phòng kế toán tài chính của Công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thanh Quý, các thầy cô trong khoa kế toán, các cô chú trong phòng kế toán tài chính của Công ty Xi măng Hải Phòng đã giúp đỡ em hoàn thiện hơn trong bài viết này.
  Chuyên đề của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính:
  Phần I: Cơ sở lý luận hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất.
  Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xi măng Hải Phòng.
  Phần III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xi măng Hải Phòng.


  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu 1
  Phần I 2
  Cơ sở lý luận của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 2

  I. ý nghĩa, vị trí hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 2
  1.Ý nghĩa của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2
  1.1. Chi phí sản xuất: 2
  1.2. Giá thành sản phẩm: 2
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .
  2. Sự cần thiết của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với công tác qủan lý của doanh nghiệp 2
  3. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: .
  II. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành: 2
  1. Phân loại chi phí sản xuất: 2
  1.1. Phân loại theo yếu tố chi phí: 2
  1.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm: 8
  1.3.Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí: 8
  1.4. Phân loại theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành. 9
  2. Phân loại giá thành: 9
  2.1. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành. 3
  2.2. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí: 10
  III. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 11
  1.Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 11
  1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: 11
  1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 12
  2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm: 12
  2.1. Đối tượng tính giá thành: 12
  2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 13
  2.2.1. Phương pháp trực tiếp: 13
  2.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí: 14
  2.2.3. Phương pháp hệ số: 14
  2.2.4. Phương pháp tỷ lệ: 15
  2.2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ: 15
  2.2.6. Phương pháp tính liên hợp: 16
  3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở một số loại hình doanh nghiệp: 16
  3.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn: 16
  3.2 Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng: 16
  3.3. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức: 1.
  3. 4. Doanh nghiệp có qui trình công nghệ phức tạp theo kiểu chế biến liên tục: 18
  IV. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 20
  1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên: 20
  1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 20
  1.1.1. Khái niệm và cách thức tập hợp, phân bổ: 20
  1.1.2. Tài khoản sử dụng: 20
  1.1.3. Phương pháp hạch toán: 21
  1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 21
  1.2.1. Khái niệm: 21
  1.2.2. Tài khoản sử dụng 22
  1.2.3.Phương pháp hạch toán: 22
  1.3. Chi phí sản xuất chung: 23
  1.3.1. Khái niệm, cách thức tập hợp và cách phân bổ chi phí sản xuất chung: 23
  1.3.2. Tài khoản sử dụng: 23
  1.3.3. Phương pháp hạch toán: 24
  1.4.Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất: 24
  1.4.1.Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng: 24
  1.4.2.Thiệt hại về ngừng sản xuất 26
  1.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 27
  1.5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất: 27
  1.5.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 29
  2- Doanh nghiệp áp dụng phương pháp Kiểm kê định kỳ: 32
  V. Tổ chức sổ sách kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 34
  Phần II.Thực trạng Kế Toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng hải phòng 39
  I. Đặc điểm chung của Công ty xi măng hải phòng. 39
  1- Quá trình thành lập và phát triển của Công ty xi măng Hải phòng. 39
  2- Đặc điểm tổ chức sản xuất: 43
  3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty: 45
  4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán: 48
  5. Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty xi măng Hải Phòng. 53
  II. Hach toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty xi măng hải phòng. 56
  1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 56
  2- Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty xi măng Hải Phòng 57
  2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 57
  2.2 Chi phí nhân công trực tiếp 65
  2.3 Chi phí sản xuất chung 71
  2.4 Phương pháp hạch toán sản phẩm dở dang. 77
  2.5.Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng: 79
  Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
  và tính giá thành sản xuất sản phẩm của Công ty xi măng Hải phòng 82
  I.Nhận xét chung về những ưu điểm và tồn tại cần được hoàn thiện 88
  II. Một số ý kiến đóng góp để khắc phục hạn chế và hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm của Công ty xi măng Hải Phòng.
  Kết luận 96


  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status