Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất & xuất nhập khẩu Bao Bì Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất & xuất nhập khẩu Bao Bì Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong giai đoạn hiện nay,Việt Nam đang mở cửa để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Mặt khác, Việt Nam vừa gia nhập WTO và đang từng bước hoàn thiện mọi vấn đề của đất nước. Ngành sản xuất là một trong những ngành nghề phát triển nhanh và mạnh góp một phần quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
  Để có thể đứng vững và phát triển lâu dài được trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp nhất thiết phải đạt được mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Muốn vậy, công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo được việc tính đúng, tính đủ, không bỏ sót chi phí hợp lý, loại trừ những chi phí bất hợp lý khi tính giá thành sản phẩm. áp dụng các phương pháp tính toán đối với từng đối tượng cho phù hợp với đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp. Có như vậy, doanh nghiệp mới biết được các khoản chi ra đã đạt được hiệu quả cao nhất hay chưa? từ đó đưa ra các biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành, giúp doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận. Có thể khẳng định rằng, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển và lớn mạnh.
  Qua quá trinh tim hiểu về mặt lý luận và trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH SX và XNK Bao Bì Hà Nội, em thấy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán tại Cty, Do đó, em đã lựa chon đề tài “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Cty TNHH SX & XNK Bao Bì Hà Nội”.
  KẾT CẤU: NGOÀI LỜI NÓI ĐẦU VÀ PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ TÀI GỒM CÓ 3 PHẦN:
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY TNHH SX & XNK BAO BÌ HÀ NỘI
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY TNHH SX & XNK BAO BÌ HÀ NỘI.


  MỤC LỤC
  Chương I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 1

  I. Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1
  1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán CPSX và tính Zsp trong các DNSX 1
  1.1. Khái niệm CPSX và các cách phân loại CPSX chủ yếu 1
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1
  1.1.2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 3
  1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục giá thành 3
  1.1.2.2. Phân loại CPSX theo tính chất biến đổi của chi phí 4
  1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí sản xuất 6
  1.1.2.4. Phân loại CPSX theo khả năng quy nạp CP vào đối tượng KTCP 7
  1.2. Nguyên tắc hạch toán chi phí 7
  1.3. Khái niệm Zsp và các cách phân loại Z sản phẩm 7
  1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 7
  1.3.2. Các cách phân loại giá thành sản phẩm 8
  1.3.2.1. Phân loại Z theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính Z 8
  1.3.2.2. Phân loại chi phí theo phạm vi phát sinh chi phí 9
  1.3.3. Nguyên tắc tính giá thành sản phẩm 10
  1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10
  1.5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm 11
  1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12
  1.6. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm 12
  1.7. hạch toán chi phí sản xuất 13
  1.7.1. Các TK kế toán sử dụng chủ yếu và trình tự hạch toán 13
  1.7.2. kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp 17
  1.8. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 17
  1.9. Một số phương pháp tính giá thành sản phẩm 19
  1.9.1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn 19
  1.9.2. tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số 20
  1.9.3. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ 21
  1.9.4. Tính giá thành sản phẩm theo hương háp loại trừ chi phí 21
  1.9.5. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước 22
  1.9.6. Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng 23
  1.9.7. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức 24
  Chương II: Thực trạng về tình hình thực hiện CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH SX & XNK Bao Bì Hà Nội 26
  II. Đặc điểm tổ chức SXKD và tổ chức công tác kế toán tại Cty 26
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Cty 26
  2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Cty 27
  2.2.1. Chức năng của Cty 27
  2.2.2. Nhiệm vụ của Cty 29
  2.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Cty 29
  2.3.1. Nhiệm vụ của từng hòng ban 30
  2.4. Tình hình thực hiện công tác kế toán ở Cty 32
  2.5. Tình hình thực hiện chế độ kế toán ở Cty 34
  2.6. thực trạng tổ chức kế toán CPSX và tính Zsp tại Cty SX bao bì hà nội 36
  2.6.1. Đối tượng tậ hợp CPSX và tính Z sản phẩm 36
  2.6.2. Kế toán tập hợp CPSX và tính Z sản phẩm 36
  2.6.3. Đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ 54
  2.6.4. Phương pháp tính Z sản phẩm 55
  Chương III: Phương pháp đổi mới và hoàn thiện CPSX và tính Z sản phẩm tại công ty TNHH SX & XNK Bao Bì Hà Nội .56
  3.1. đánh giá khái quát thực trạng CPSX và tính Z sản phẩm tại Cty 56
  3.1.1. Những ưu điểm của Cty 57
  3.1.2. những hạn chế của Cty 58
  3.2. Phương hướng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính Zsp 59
  3.2.1. Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng 59
  3.2.2. Hoàn thiện hệ thống TK phản ánh CPNVLTT 60
  3.2.3. hoàn thiện về thành phần kế toán CPNVLTT 63
  3.2.4. Hoàn thiện thành phần kế toán CPNCTT 63
  3.2.5. Hoàn thiẹn về phần hành kế toán CPSXC 64
  3.2.6. Hạch toán về phương pháp tính giá thành sản phẩm 64
  3.2.7. Xây dựng định mức tiêu hao NVL 66


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất & xuất nhập khẩu Bao Bì Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất & xuất nhập khẩu Bao Bì Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status