Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương

  PHẦN MỞ ĐẦU

  Hải Dương là một tỉnh nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh là 3 trung tâm kinh tế trọng điểm của đất nước. Là một tỉnh nông nghiệp nhưng Hải Dương trong những năm gần đây, nền kinh tế tỉnh đã có sự chuyển dịch rõ rệt, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, nhu cầu cuộc sống ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Uống không chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý giải quyết cơn khát của con người mà nó còn là nhu cầu gắn liền với đời sống tình cảm của con ngưới. Một trong những nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống của người dân đó là bia, nước giải khát, nơi đây hứa hẹn một thị trường tiêu thụ lớn và hấp dẫn.
  Công ty Bia – nước giải khát Hải Dương ngày nay nguyên là nhà máy mỳ sợi trước đây ra đời, sản phẩm của công ty đã đáp ứng được nhu cầu đó của người tiêu dùng thành phố Hải Dương nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm tạo lên một sản phẩm riêng biệt của Hải Dương để tiêu thụ trên toàn quốc và bước tiếp theo có thể xuất khẩu .Bia, Vang vải thiều, sâm panh vải thiều đã trở thành một thứ đồ uống quan trọng của người dân trong tỉnh. Nó có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ, trong quán bình dân ven đường, nhà hàng, khách sạn, trong nhà ăn của các doanh nghiệp, cơ quan, trong từng hộ gia đình, đặc biệt là sản phẩm bia hơi trong suốt quá trình hình thành và phát triển, mục tiêu cơ bản của công ty là không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế, tối đa hoá lợi nhuận, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, tích luỹ tái đầu tư mở rộng sản xuất cho đơn vị mình và tăng thu nhập cho người lao động.
  Trong nền kinh tế thị trường, sản phảm của công ty luôn phải đối mặt sự cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại và những biến động không ngừng trong môi trường khinh doanh. Để đạt được các mục tiêu trong môi trường kinh doanh luôn biến động này các doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực như: nguồn lực về vốn, về con người, không ngừng tổ chức cơ cấu lại bộ máy hoạt động .Thực chất những việc này là doanh nghiệp thực hiện hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  Hiệu quả kinh doanh là thước đo tổng hợp, phản ánh năng lực sản xuất và trình độ kinh doanh của một doanh nghiệp, là điều kiện quyết định sự thành bại của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất Bia, Nước giải khát như Công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương nói riêng. Để khai thác triệt để các nguồn lực khan hiếm nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng, các Công ty, các doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiến hành đánh giá các kết quả đã thực hiện và đưa ra các giải pháp, biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả.
  Vấn đề hiệu quả kinh doanh luôn được ban lãnh đạo Công ty Bia - Nước giả khát Hải Dương quan tâm xem đây là thước đo và công cụ thực hiện mục tiêu kinh doanh tại Công ty. Với những kiến thực thu được trong quá trình học tập và xuất phát từ thực tế của Công ty em nhận thấy vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh thực sự giữ vai trò quan trọng. Theo đó: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương'' được chọn làm đề tài nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp này.
  Bài Luận văn tốt nghiệp gồm ba phần chính sau đây:
  Chương 1: Hiệu quả kinh doanh và vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh ở doanh nghiệp
  Chương 2: Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương
  Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - nước giải khát Hải Dương
  Đề tài này được hoàn thành là nhờ vào sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô, đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn Đàm Văn Nhuệ cũng như tập thể cán bộ trong Công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương. Do thời gian thực tập và trình độ có hạn, nên trong bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy, các cô và bạn đọc để em có thể bổ sung, thêm những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế.
  Em xin chân thành cảm ơn !


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1
  CHƯƠNG I 3
  Hiệu quả kinh doanh và vấn đề 3

  I Bản chất hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3
  1. Khái niệm và bản chất 3
  1.1. Khái niệm 3
  1.2. Bản chất 4
  2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 6
  2.1. Hiệu qủa cá biệt và hiệu quả kinh tế quôc dân 6
  2.2. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận 7
  2.3. Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn 7
  II. sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 8
  1.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp và lực lượng lao động 10
  1.2. Vốn kinh doanh 11
  1.3. Nghệ thuật kinh doanh và xử lý thông tin 12
  1.4. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm. 13
  1.5. Đòn bẩy kinh tế trong doanh nghiệp. 13
  2. Những nhân tố ngoài doanh nghiệp. 14
  2.1. Thị trường. 14
  2.2. Tập quán dân cư và mức độ thu nhập bình quân. 16
  2.3. Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 16
  2.4. Kỹ thuật công nghệ. 17
  2.5. Chính trị và pháp luật. 17
  2.6. Điều kiện tự nhiên. 18
  VI. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh . 18
  1. Tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 18
  2. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh. 19
  CHƯƠNG II 24
  Phân tích hiệu quả kinh doanh ở công ty bia- nước giải khát hải dương 24

  I. Giới thiệu khái quát chung về công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương. 24
  1. Quá trình hình thành và phát triển . 24
  2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 26
  3. Cơ cấu tổ chức của công ty. 27
  BảNG 3 :TÌNH HÌNH LAO ĐộNG CủA CÔNG TY. 28
  SƠ Đồ Bộ MÁY QUảN LÝ CÔNG TY BIA – NƯớC GIảI KHÁT HảI DƯƠNG. 29
  4. Đặc diểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Bia- Nước giải khát Hải Dương. 30
  4.1. Đặc điểm quy trình công nghệ tại công ty. 30
  4.2. Đặc điểm sản phẩm bia hơi của Công ty. 33
  4.3. Đặc điểm về tiêu thụ sản phẩm. 34
  Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, kế toán tiến hành phân loại để gi sổ. Đối với chứng từ cần hạch toán chi tiết (phiếu nhập, phiếu xuất vật tư .) kế toán tiến hành ghi sổ chi tiết. Đối với những chứng từ liên quan đến việc thanh toán, kế toán thanh toán ghi vào sổ quỹ. 37
  Căn cứ vào nội dung, số liệu ghi trên chứng từ gốc, kế toán lập bảng kê tổng hợp chứng từ gốc, từ các bảng kê vào chứng từ nghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó dùng để ghi vào sổ cái các tài khoản, cộng số phát sinh và tính số dư trên các sổ cái (đối với TK có số dư ). 37
  4.5. Đặc điểm tình hình tài chính. 37
  5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 40
  5.1. Kết quả chung 40
  5.2. Tình hình nộp ngân sách và tiền lương công nhân 41
  II. phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ở công ty bia - nước giải khát hải dương 42
  1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp. 42
  2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 45
  3. Hiệu hiệu quả sử dung vốn lưu động. 48
  4. Tình hình tài chính của công ty. 50
  5. Chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm 53
  5.1. Chất lượng sản phẩm. 53
  5.2. Thị trường và tính cạnh tranh của sản phẩm 54
  6. Hiệu quả sử dụng lao động. 57
  III. Đánh giá chung 59
  CHƯƠNG III 61
  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương 61

  I Định hướng hoạt động kinh doanh cua công ty trong thời gian tới. 61
  II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty Bia _ Nước giải khát Hải Dương. 62
  1. Biện pháp giảm chi phí sản xuất. 62
  1.1. Nâng cao năng suất lao động. 62
  1.1.1. Bố trí lại cơ cấu lao động. 63
  1.3. Nâng cao hiệu quả công tác thu mua và sử dụng nguyên vật liệu. 69
  1.4. Biện pháp nâng cao sử dụng vốn. 71
  2. Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu. 75
  2.1 Tăng cường hoạt động marketing. 75
  2.2. Tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm . 79
  2.3. Mở rộng mạng lưới tiêu thụ. 82
  3. Xây dựng môi tường văn hoá , quy chế quản lý công ty. 83
  KẾT LUẬN 87


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status