Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty phụ tùng và tư vấn ô tô

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty phụ tùng và tư vấn ô tô

  LỜI NÓI ĐẦU
  Nền kinh tế thị trường đã và đang mang lại những cơ hội và thách thức lớn cho cácdoanh nghiệp, đồng thời mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, đó là sản phẩm đẹp, chất lượng cao, giá thành phù hợp với nhiều loại hình sản xuất với nhiều hình thức sở hữu, các doanh nghiệp muốn tồn tại được phải tìm phương hứơng sản xuất kinh doanh phù hợp để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó hạch toán đóng vai trò rất quan trọng để quản lý hoạt động sản xuất để kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản nhằm bảo đảm sản xuất được tiến hành liên tục , quản lývà sử dụng một cách tốt nhất các yếutố chi phí để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đồnh thời phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế từ đó đưa ra các kế hoạch, dự án và việc kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết định nên sản xuất sản phẩm gì ? bằng nguyên vật liệu gì ? mua ở đâu và xác định hiệu quả kinh tế của từng thời kỳ ? vì vậy các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình hạch toán một cách khoa học, hợp lý, trong đó hạch toán nguyên vật liệu là rất quan trọng.
  Và đối với các doanh nghiệp sản xuất thì hạch toán nguyên vật liệu là rất quan trọng bởi lẽ:
  Thứ nhất : NVL là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nó quyết định chất lượng sản phẩm đầu ra.
  Thứ hai: chi phí NVL chiếm tỉ trọng lớn trong tổng giá thành, vì thế nó mang tính trọng yế. Mỗi sự biến động về chi phí NVL làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Vì thế sử dụng tiết kiệm NVL là điều rất quan trọng.
  Thứ ba: NVL trong các doanh nghiệp hết sức đa dạng, nhiều chủng loại , do đó phải có điều kiện đảm bảo quản tốt sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của công tác quản lý sản xuất kinh doanh.
  Trong mấy năm gần đây, hạch toán NVL ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã có những bươc tiên rõ rệt. Tuy nhiên, do trinh độ quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế thể hiện ở nhiều mặt nhất là chế độ kế toán tài chính chưa phù hợp với quy mô và đặc điếm sản suất của doanh nghiệp
  Cũng giống như các doanh nghiệp khác để hoà nhập với nền kinh tế thị trường, công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô luôn chú trọng công tác hạch toán sử dụng NVL cho phù hợp và coi đó như là một công cụ quản lý không thể thiếu được để quản lý vật tư nói giêng và sản xuất nói chung. Từ thực tiễn nền kinh tế thị trường trước việc đổi mới nền quản lý kinh tế thì việc lập định mức dúng đắn nhu cầu sử dụng NVL cho sản xuầt, giảm mức tiêu hao vật liệu, duy trì bảo quản tốt các laọi vật tư là điều rất quan trọng. Vì vậy việc tăng cương công tác quản lý vật tư phải đi liền với việc cảc tiến và hoàn thiện công tác hạch toán
  Với ý nghĩa như vậy của nguyên vật liệu đối với các doanh nghiệp sản xuất, và qua thời gian thực tập tim hiểu công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty phụ tùng và tư vấn ô tô ’’ làm chuyên đề tốt nghiệp
  Để hoàn thành chuyên đề này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của toàn thể cán bộ nhân viên công ty
  Cấu trúc chuyên đề gồm ba chương:
  Chương I : Tổng quam về công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô
  Chương II: Thực trạng kế toán NVL tại công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô.
  Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL với việc năng cao hiệu quả sư dụng NVL tại công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô.


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

  1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NVL trong các doanh nghiệp sản xuất: 3
  1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của NVL 3
  1.1.2 Yêu cầu của việc quản lý vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh: 4
  1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ và tác dụng của nguyên vật liệu: 5
  1.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: 7
  1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu: 7
  1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu: 8
  1.3 Kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất: 9
  1.3.1 Chứng từ sử dụng: 9
  1.3.2. Kế toán chi tiết vật liệu: 10
  1.4. Đặc điểm quy trình kế toán trên một số phần hành kế toán cụ thể tại công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 12
  1.4.1. Kế toán nguyên vật liệu 12
  1.4.2. Kế toán lao động tiền lương 14
  1.4.3. Kế toán TSCĐ 15
  1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 16
  1.4.4.1. Kế toán giá thành sản phẩm 16
  1.4.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17
  1.4.5. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh 18
  1.4.5.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 18
  1.4.5.2. Kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 20
  CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ 21
  2.1 Đặc điểm chung của doanh nghiệp : 21
  2.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 21
  2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt đong sản xuất kinh doanh của đơn vị kế toán: 22
  2.1.2 Công tác quản lí ,tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 28
  2.3. Đặc điểm và yêu cầu của quản lý NVL tại Công ty 30
  2.3.1. Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu tại Công ty 30
  2.3.1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 30
  2.3.1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu ở công ty 31
  2.3.2. Phân loại và tính giá thành NVL 32
  2.3.2.1. Phân loại NVL 32
  2.3.2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 33
  2.3.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 36
  2.3.3.1. Quy trình luân chuyển chứng từ 36
  2.3.3.2. Phương pháp hạch toán chi tiết 37
  2.3.4. Hạch toán tổng hợp NVL tại Công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 48
  2.3.4.1. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 48
  CHƯƠNG III: NHẬN XẾT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 55
  I. Một số nhận xét về kế toán vật liệu ở công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô. 55
  II . MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ: 57
  KẾT LUẬN 60


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty phụ tùng và tư vấn ô tô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty phụ tùng và tư vấn ô tô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status