Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty Vận tải thủy I

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty Vận tải thủy I

  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BCTC 1
  1.1.1. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính 1
  1.1.2. Nguyên tắc cơ bản lập BCTC 3
  1.1.3. Các công việc kế toán phải làm trước khi lập báo cáo tài chính 4
  1.2. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5
  1.2.1. Hệ thống báo cáo tài chính 5
  1.2.2. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính 5
  1.3. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập báo cáo tài chính 6
  1.3.1. Bảng cân đối kế toán. 6
  1.3.1.1. Bản chất và ý nghĩa của BCĐKT. 6
  1.3.1.2. Nội dung và kết cấu BCĐKT. 6
  1.3.1.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCĐKT. 8
  1.3.2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. 9
  1.3.2.1. Bản chất và ý nghiã của BCKQHĐKD 9
  1.3.2.2. Nội dung và kết cấu của BCKQHĐKD 9
  1.3.2.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCKQHĐKD. 9
  1.3.3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ. 11
  1.3.3.1. Bản chất và ý nghĩa của BCLCTT. 11
  1.3.3.2. Nội dung và kết cấu của BCLCTT. 11
  1.3.3.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCLCTT. 12
  1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính. 12
  1.3.4.1. Bản chất và ý nghĩa của TMBCTC. 12
  1.3.4.2. Nội dung TMBCTC. 12
  1.3.4.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập TMBCTC 12
  1.4. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 13
  1.4.1. Sự cần thiết của phân tích BCTC 13
  1.4.2. Mục đích,ý nghĩa của phân tích BCTC 14
  1.4.3. Phưong pháp phân tích BCTC. 14
  1.4.3.1. Phương pháp đánh giá các kết quả kinh tế. 15
  1.4.3.2. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế 15
  1.4.4. Nội dung phân tích BCTC 16
  1.4.4.1. Phân tích khái quát BCĐKT. 16
  1.4.4.2. Phân tích khái quát BCKQHĐKD 18
  1.4.4.3. Phân tích khái quát BCLCTT 19
  1.4.4.4. Phân tích tình hìn công nợ và khả năng thanh toán 20
  1.4.4.5. Phân tích rủi ro tài chính của doanh nghiệp. 21
  1.4.4.6. Phân tích hiệu quả sử dung vốn. 22
  1.4.5. Tổ chức công tác phân tích BCTC ở doanh nghiệp 23
  1.4.5.1. Xây dựng kế hoach phân tích 23
  1.4.5.2. Tập hợp kiểm tra và xử lý tài liệu. 24
  1.4.5.3. Tiến hành phân tích. 24
  1.4.5.4. Lập báo cáo phân tích 24
  CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI THỦY I 26
  2.1. Giới thiệu khái quát về công ty vận tải thuỷ I 26
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tải thuỷ I 26
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm SXKD của Cty vận tải thủy I 27
  2.1.2.1. chức năng. 27
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty. 27
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý . 28
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán. 30
  2.1.4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 30
  2.1.4.2. Hình thức kế toán 30
  2.1.4.3. Bộ máy kế toán 31
  2.2. Thực tế tổ chức lập và phân tích BCTC tại công ty vận tải thủy I 32
  2.2.1. Các BCTC được lập tại công ty vận tải thuỷ I. 32
  2.2.2. Tổ chức kế toán lập BCTC năm 2002 tại công ty vận tải thủy I 33
  2.2.2.1. Bảng cân đối kế toán 33
  2.2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 40
  2.2.2.3. Thuyết minh báo cáo tài chính. 45
  2.2.3. Tổ chức công tác phân tích BCTC tại công ty vận tải thuỷ I. 48
  2.2.3.1. Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn. 48
  2.2.3.2. Phân tích tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu. 49
  2.2.3.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch SXKD. 49
  2.2.3.4. Phân tích công nợ. 49
  2.2.3.5. Phân tích tình hình thu nhập của công nhân viên 50
  2.2.3.6. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp 51
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁP CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI THỦY I
  3.1. Đánh giá công tác lập và phân tích BCTC ở công ty vận tải THỦY I 52
  3.1.1. Những ưu điểm 52
  3.1.2. Những hạn chế 55
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích BCTC tại công ty vận tải thuỷ I. 55
  3.2.1. Về tổ chức lập BCTC. 55
  3.2.2. Về tổ chức phân tích BCTC. 59


  Xem Thêm: Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty Vận tải thủy I
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty Vận tải thủy I sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status