Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực tập kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực tập kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD .3

  1. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp 3
  1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC .3
  1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC trong SXKD 3
  2. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC .4
  2.1. Phân loại NVL-CCDC 4
  2.1.1. Phân loại NVL .4
  2.1.2. Phân loại CCDC 5
  2.2. Đánh giá NVL-CCDC 6
  2.2.1. Đánh giá NVL-CCDC theo giá thực tế (giá gốc) 6
  2.2.2. Đánh giá NVL-CCDC theo giá hạch toán .8
  3. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC và nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 9
  3.1. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC .9
  3.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 10
  4. Thủ tục quản lý nhập-xuất kho NVL-CCDC và các chứng từ có liên quan 10
  4.1. Thủ tục nhập kho NVL-CCDC .10
  4.2. Thủ tục xuất kho NVL-CCDC 10
  4.3. Các chứng từ kế toán có liên quan 11
  5. Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC 11
  5.1. Phương pháp thẻ song song 12
  5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 13
  5.3. Phương pháp sổ số dư (mức dư) .14
  6. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC 14
  6.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 15
  6.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu có liên quan tới
  NVL-CCDC .17
  6.2.1. Kế toán tổng hợp nhập NVL-CCDC .17
  6.2.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL-CCDC 20
  PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY LẬP .23
  1. Đặc điểm chung của DN 23
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của DN .23
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của DN .24
  1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức SX của DN và tổ chức bộ máy kế toán
  của DN .25
  1.3.1. Các mặt hàng SX chủ yếu hiện nay của DN 25
  1.3.2. Quy trình công nghệ SXSP của DN 25
  1.3.3. Công tác tổ chức quản lý và tổ chức SX của DN 27
  1.3.4. Tình hình LĐ và sử dụng LĐ của DN .29
  1.3.5. Kết quả HĐSXKD của DN trong những năm gần đây 30
  1.3.6. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn trong qua trình hoạt động của DN .31
  1.3.7. Tổ chức công tác kế toán tại DN .31
  2. Thực tế công tác KT NVL-CCDC tại DN tư nhân Huy Lập .38
  2.1. Phân loại NVL-CCDC 38
  2.2. Kế toán chi tiết NVL-CCDC tại DN 39
  2.2.1. Thủ tục nhập-xuất NVL-CCDC và các chứng từ KT có liên quan .39
  2.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC tại DN 55
  2.2.3. Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn NVL-CCDC .60
  2.2.4. Phương pháp tính giá NVL-CCDC xuất kho tại DN .60
  3. Kế toán tổng hợp nhập-xuất kho NVL-CCDC 62
  3.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 62
  3.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 63
  3.2.1. Kế toán tổng hợp nhập kho NVL-CCDC 63
  3.2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho NVL-CCDC .65
  PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI DN TƯ NHÂN HUY LẬP 70
  1.Nhận xét về công tác kế toán NVL-CCDC tại DN .70
  1.1. Ưu điểm 71
  1.2. Hạn chế .72
  2. Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVl-CCDC tại
  DN tư nhân Huy Lập .73
  LỜI KẾT 74
  BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT 75
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .76
  BẢNG KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 77
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 78


  Xem Thêm: Thực tập kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tập kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status