Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty du lịch an giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty du lịch an giang

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

  Trong xã hội bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào từ sản xuất, thương mại hay dịch vụ muốn tồn tại và phát triển đều phải có yếu tố lao động hoặc là lao động chân tay hoặc là lao động trí óc. Lao động chính là điều kiện đầu tiên, là yếu tố có tính chất quyết định nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành những vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thì đòi hỏi người lao động càng phải tiến bộ phát triển cao hơn, từ đó càng biểu hiện rõ tính quan trọng, cần thiết của lao động.
  Và để cho người lao động có thể tồn tại, bù đắp được những hao phí mà
  họ đã bỏ ra nhằm tái sản xuất sức lao động thì cần phải có yếu tố tiền lương. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động nó được xác định theo hai cơ sở chủ yếu là số lượng và chất lượng lao động.
  Bên cạnh chức năng đảm bảo cuộc sống cho người lao động, tiền lương còn được sử dụng để khuyến khích tinh thần, thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, hăng hái tích cực hơn.
  Ngoài ra tiền lương cũng được xtôi là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị các loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra, qua đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hay lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp lại không thể giảm, tiết kiệm được chi phí lương trả cho người lao động, mà phải biết cách sử dụng có hiệu quả sức lao động nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất qua đó tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp, góp phần tăng tích lũy cho đơn vị và sẽ tác động trở lại làm cho thu nhập của người lao động tăng lên, đời sống được cải thiện hơn.
  Ngày nay, các doanh nghiệp đã thấy được những ảnh hưởng to lớn của tiền lương đối với người lao động, đối với doanh nghiệp và cách sử dụng nó một cách hợp lý hay chưa hay chỉ biết tìm cách giảm chi phí lương trả cho người lao động để từ đó giảm chi phí của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận. Đó vẫn đang là vấn đề nóng bỏng chưa được giải quyết đúng đắn thỏa đáng.
  Với vấn đề cấp thiết trên là một sinh viên chuyên ngành kinh tế, bằng những kiến thức đã học ở trường và ngoài xã hội, tôi muốn trình bày những quan điểm của mình về nó thông qua tình hình thực tế, đặc biệt tại công ty Du Lịch An Giang, một doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động kinh doanh trên cả 2 lĩnh vực vừa sản xuất vừa làm dịch vụ. Mục đích chọn đề tài là để tìm hiểu xtôi Công ty đã xây dựng được hệ thống lương hợp lý chưa, có kích thích được người lao động làm việc tốt không và có thể làm cho người lao động gắn
  bó với Công ty không. Đồng thời đề tài cũng tìm hiểu xtôi chi phí lương ảnh hưởng như thế nào trong tổng chi phí của hoạt động sản xuất và hoạt động dịch vụ, để từ đó có thể tìm ra được những giải pháp tốt hơn cho vấn đề tiền lương ở Công ty. Vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu: “ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG”.

  II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :

  Luận văn tập trung nghiên cứu về một số vấn đề sau :
  ưTình hình lao động tại Công ty.
  ưCách tính lương và hình thức trả lương tại Công ty.
  ưSự biến động quỹ lương ở Công ty.
  Sau khi đánh giá những vấn đề này, đề tài sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tiền lương ở Công ty, qua đó nâng cao năng suất của người lao động đồng thời tăng lợi nhuận cho Công ty.

  III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU :

  Đề tài tập trung nghiên cứu về vấn đề tiền lương, về các khoản trích, về cách hạch toán, về chi phí lương tại Công ty. Tuy nhiên nghiên cứu chủ yếu tại Công ty chứ không đi sâu, cụ thể ở các nhà máy chế biến, ở các đơn vị du lịch trực thuộc do các đơn vị trực thuộc này ở xa và ở các nơi khác nhau, tuy nhiên vẫn theo sự chỉ đạo của Công ty. Đồng thời đề tài cũng đi vào phân tích tình hình lao động và một số quy định về lao động tiền lương ở Công ty.

  IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :

  1. Nguồn số liệu được thu thập từ:
  Những số liệu trong đề tài này được thu thập từ phòng Kế toán – Tài vụ
  và phòng Tổ chức- Hành chính của Công ty.
  ưBảng lương, quỹ tiền lương.
  ưBảng phân phối tiền lương.
  ưBảng Kết quả hoạt động kinh doanh, bảng Cân đối kế toán.
  ưSổ chi tiết các tài khoản.
  ưSổ Cái.
  ưDanh sách về lao động
  ưCác nội qui, chính sách về lao động và tiền lương ở Công ty.

  2. Phương pháp phân tích:
  ưĐề tài được nghiên cứu theo phương pháp thống kê, tổng hợp, đánh giá, phân tích số liệu các năm và các tháng trong năm. Năm được chọn phân tích là năm 2003.
  ưKết hợp với phương pháp so sánh, thay thế liên hoàn các số liệu
  giữa kế hoạch và thực hiện ở Công ty
  ưĐồng thời sử dụng những kiến thức học được tại trường và thu thập qua việc đọc sách, báo, qua các cuộc hội thảo của doanh nghiệp, xtôi diễn đàn doanh nghiệp trên truyền hình. Ngoài ra còn tham khảo ý kiến của một số cán
  bộ liên quan đến đề tài trong cơ quan. Từ đó tạo cho bản thân có được phương pháp nghiên cứu công tác kế toán của cơ quan một cách hợp lý.
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU .
  1.Lý do chọn đề tài: . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu: .
  3. Phạm vi nghiên cứu: ..
  4. Phương pháp nghiên cứu: ..
  4.1. Nguồn số liệu được thu thập từ: 2
  4.2. Phương pháp phân tích: 3
  PHẦN NỘI DUNG ..
  CHƯƠNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN . 4
  I.KHÁI QUÁT VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG .
  1. Khái niệm về lao động và tiền lương : . 4
  1.1. Khái niệm về lao động : 4
  1.2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: 4
  1.3. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: . 4
  2. Một số nội dung của tiền lương : . 5
  2.1. Chế độ tiền lương - Phụ cấp - Tiền thưởng - Phúc lợi : 5
  2.1.1. Chế độ trả lương : 5
  2. 1.2. Tiền lương cơ bản: 5
  2.1. 3. Phụ cấp lương: 6
  2.1. 4. Tiền thưởng: 6

  2.1. 5. Phúc lợi: 6
  2.2. Quỹ tiền lương: . 7
  2.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ: . 8
  2.3.1.Tiền lương chính : . 8
  2.3.2. Tiền lương phụ : . 8
  2.3.3. Ý nghĩa : . 8
  2.4. Tính lương: . 8
  2.5.Trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất : 9
  3. Cách tính lương và các hình thức tiền lương : . 9
  3.1. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương: . 9
  3.2 Các hình thức tiền lương: . 10
  3.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 10
  3. 2. 2. Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm: 11
  4.Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất : 12
  4.1. Ý nghĩa : 12
  4.2.Phân tích tình hình lao động về mặt số lượng : . 13
  4.2.1.Phân tích tình hình tăng, giảm công nhân sản xuất: . 13
  4.2.2.Phân tích tình hình biến động các loại lao động khác 15
  II. Phương pháp hạch toán : . 16
  1.Tổ chức hạch toán trong lao động : 16
  1.1.Hạch toán số lượng lao động : . 16
  1.2. Hạch toán thời gian lao động : 16
  1.3. Hạch toán về kết quả lao động: . 16
  2.Kế toán tổng hợp tiền lương : . 17
  2.1.Chứng từ sử dụng : 17
  2.2. Tài khoản sử dụng : 17
  2.3. Định khoản kế toán : . 17
  3. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương : 18
  3.1. Chứng từ sử dụng : . 18
  3.2. Tài khoản sử dụng : 18
  3.3. Định khoản kế toán . 19
  III. Những ảnh hưởng của chi phí lương đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp : 20
  1. So sánh chi phí lương giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp sản xuất: . 20
  1. 1. Doanh nghiệp thương mại: chi phí lương bao gồm chi phí nhân viên
  bán hàng và chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp 20

  1. 2. Doanh nghiệp sản xuất: Chi phí lương bao gồm . 20
  2. Phân tích chi phí tiền lương: 21
  CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG . 22
  1.Lịch sử hình thành : 22
  2.Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty : 23
  3.Cơ cấu tổ chức bộ máy trong hệ thống công ty Du Lịch An Giang. 24
  4. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công Ty: 29
  4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán : 29
  4.2. Chức năng và nhiệm vụ: . 29
  4.3. Hình Thức Kế Toán Của Công Ty 30
  CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG . 33
  I. Phân tích tình hình lao động tại Công ty Du Lịch An Giang.
  1.Tình hình chung về lao động tại công ty Du Lịch An Giang : . 33
  1.1.Phân loại lao động : . 33
  1.2.Đánh giá sự biến động số lượng lao động 5 năm từ năm 1999 đến 2003
  . 33
  1.3.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo giới tính : 35
  1.4.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo trình độ : . 37
  2.Phân tích tình hình lao động của Công Ty năm 2003 : . 40
  2.1. Phân tích sự biến động về số lượng và năng suất lao động của công
  nhân sản xuất : . 40
  2.2.Phân tích sự biến động của các loại lao động khác : . 41
  3.Tổ chức hạch toán lao động của Công ty : 43
  3.1. Hạch toán số lượng lao động : 43
  3.2. Hạch toán thời gian lao động : 43
  3.3. Hạch toán kết quả lao động : 44
  II.Cách tính lương và hình thức trả lương tại công ty Du Lịch An Giang . 44
  1.Hình thức tiền lương đang áp dụng tại Công ty: . 44
  1.1. Lương thời gian: . 44
  1.2 Lương sản phẩm (lương kế hoạch) 51
  1.2.1 Một số nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương sản phẩm: 51
  1.2.2. Cách tính lương theo sản phẩm (lương kế hoạch) . 54
  3. Quy trình tính lương và cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An
  Giang 59
  3.1. Quy trình tính lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: . 59

  3.2. Cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: 61
  III. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang 62
  1. Tài khoản Công Ty sử dụng: . 62
  2. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang : . 63
  2.1. Ở Văn Phòng Công Ty: 63
  2.2. Ở Mảng Thương Mại: . 64
  2.3. Ở Mảng Du Lịch: 67
  2.Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương tại công ty Du Lịch An Giang
  : 70
  2.1.Trích lập các khoản theo lương 70
  2.2. Kế toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty Du Lịch An
  Giang : 76
  IV. Phân tích quỹ lương và chi phí lương tại công ty Du Lịch An Giang : . 80
  1.Phân tích quỹ lương tại công ty : ..
  1.1.Phân tích sự biến động của quỹ lương năm 2003: . 80
  1.2.Đánh giá sự biến động của quỹ lương và thu nhập của người lao động trong 3 năm từ 2001 đến 2003. 83
  PHẦN NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ ..
  I.Nhận xét: . 86
  1.Nhận xét chung về Công ty: . 86
  1.1.Về lực lượng lao động tại Công ty: 86
  2.Nhận xét về công tác Kế toán tiền lương tai Công ty : . 86
  2.1.Nhận xét về công tác kế toán: 87
  2.2.Về mặt chứng từ sử dụng: 87
  2.3.Về mặt hệ thống Tài khoản: . 88
  2.4.Về phương pháp tính lương và hình thức trả lương: . 88
  2.5 Về hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương. 89
  II.Kiến nghị: . 89


  Xem Thêm: Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty du lịch an giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty du lịch an giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status