Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Hữu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Hữu

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế nhiều thành phần trong cơ chế thị trường như hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải biết cạnh tranh nhằm thúc đẩy khả năng quá trình sản xuất kinh doanh, thu hút vốn nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho nguời lao động và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội. Vì thế sự tồn tại lâu dài và kinh doanh có lợi nhuận cao là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ tổ chức đơn vị nào trong nước cũng như ngoài quốc doanh. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thì hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là điều đáng được quan tâm nhất. Thật vậy, chính doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh là thước đo để đánh giá chất lượng nguồn thu nhập, tạo điều kiện cho quá trình hoạt động tái sản xuất của doanh nghiệp.
  Nguyên tắc cơ bản của hạch toán Kế toán là sự trang trải và có lời. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để xác định được kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là lời hay lỗ thông qua kết quả tiêu thụ. Từ đó phân tích chất lượng sản phẩm đã sản xuất và đề ra biện pháp hữu ích trong công việc.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, nên em quyết định chọn “ Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh” làm đề tài báo cáo thực tập của mình tại Công ty TNHH Hồng Hữu.
  Đề tài gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận
  Chương 2: Giới thiệu tổng quát về công ty
  Chương 3: Tình hình thực tiễn tại công ty
  Chương 4: Nhận xét và kiến nghị
  Trong quá trình thực hiện đề tài này, mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót do còn hạn chế về mặt kiến thức và kinh nghiệm. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và giúp đỡ của Quý thầy cô và công ty. Em xin chân thành cảm ơn.

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  1.1. Khái niệm
  1.2. Nguyên tắc hạch toán
  1.3. Taì khoản sử dụng.
  Sơ đồ 1.1 hạch toán
  2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:
  2.1. Một số quan điểm chung.
  2.2. Nguyên tắc hạch toán
  2.3. Taì khoản sử dụng.
  Sơ đồ 1.2 hạch toán.
  3. Kế toán thu nhập khác.
  3.1. Nội dung
  3.2. Tài khoản sử dụng
  Sơ đồ 1.3 hạch toán.
  4. Kế toán các khoản chi phí
  4.1 Kế toán giá vốn hang bán
  4.1.1. Khái niệm
  4.1.2. Nguyên tắc hạch toán
  4.1.3. Tài khoản sử dụng
  Sơ đồ 1.4 hạch toán
  4.2 Kế toán chi phí bán hàng
  4.2.1. Khái niệm
  4.2.2. Nguyên tắc hạch toán
  4.2.3. Tài khoản sử dụng
  Sơ đồ 1.5 hạch toán
  4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  4.3.1. Khái niệm
  4.3.2. Nguyên tắc hạch toán
  4.3.3. Tài khoản sử dụng
  Sơ đồ 1.6 hạch toán
  4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  4.4.1. Một số quan điểm chung
  4.4.2. Nguyên tắc hạch toán
  4.4.3. Tài khoản sử dụng
  Sơ đồ 1.7 hạch toán
  5. Kế toán chi phí thuế thu nhập hiện hành
  5.1. Khái niệm
  5.2. Nguyên tắc hạch toán
  5.3. Phương pháp ghi nhận
  6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  6.1. Khái niệm
  6.2. Nguyên tắc hạch toán
  6.3. Tài khoản sử dụng
  Sơ đồ 1.8 hạch toán
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH Hồng Hữu
  1.Một số thông tin tổng quát của Công ty TNHH Hồng Hữu
  2.Chức năng, nhiệm vụ
  2.1 Chức năng
  2.2 Nhiệm vụ
  3. Tổ chức Bộ máy quản lý tại Công ty Hồng Hữu
  3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
  3.2 Chức năng và trách nhiệm của từng phòng ban
  4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Hồng Hữu
  Sơ đồ 2.1 sơ đồ tổ chức bộ máy Kế Toán.
  4.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán.
  5. Hình thức tổ chức
  Sơ đồ 2.2 Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung
  5.1 Quy trình ghi sổ kế toán
  5.2 Các phương pháp kế toán sử dụng tại công ty
  5.3 Các chính sách kế toán khác áp dụng tại công ty
  Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung
  CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Hồng Hữu
  1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.1. Chứng từ sử dụng
  1.2. Sổ sách
  1.3. Tài khoản sử dụng
  1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  2.1. Tài khoản sử dụng
  2.2. Chứng từ sử dụng và luân chuyển
  2.3. Phương pháp hạch toán
  2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3. Kế toán giá vốn hàng bán
  3.1. Tài khoản sử dụng
  3.2. Phương pháp hạch toán
  3.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  4.1. Tài khoản sử dụng
  4.2. Phương pháp hạch toán
  4.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  5. Chi phí bán hàng
  5.1. Tài khoản sử dụng
  5.2. Chứng từ sử dụng và luân chuyển
  5.3. Phương pháp hạch toán
  5.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  6. Chi phí quản lý doanh nghiệp
  6.1. Tài khoản sử dụng
  6.2. Chứng từ sử dụng và luân chuyển
  6.3. Phương pháp hạch toán
  6.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  7. Kế toán các khoản chi phí khác
  7.1. Tài khoản sử dụng
  7.2. Phương pháp hạch toán
  7.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  8. Kế toán chi phí thuế thu nhập hiện hành
  8.1. Tài khoản sử dụng
  8.2. Chứng từ sử dụng và luân chuyển
  8.3. Phương pháp hạch toán
  8.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  9. Xác định kết quả kinh doanh
  9.1. Tài khoản sử dụng
  9.2. Phương pháp hạch toán
  9.3. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
  1. Nhận xét chung
  1.1. Về bộ máy quản lý
  1.2. Tổ chức bộ máy kế toán
  1.3. Nhận xét về kế toán, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  2. Kiến nghị:
  2.1. Tổ chức bộ máy ké toán
  2.2. Tích cực cải thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng suất lao động
  2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý
  2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
  ►► KẾT LUẬN  Xem Thêm: Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Hữu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Hữu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status