Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp – Trung tâm thương mại UPEXIM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp – Trung tâm thương mại UPEXIM

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN 1
  LỜI CẢM ƠN 2
  MỤC LỤC 3
  LỜI MỞ ĐẦU 6
  CHƯƠNG 1. 8
  NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 8

  1.1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN 8
  1.1.1 Nhận thức chung về hệ thống thông tin. 8
  1.1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin. 8
  1.1.1.2 Kết cấu hệ thống thông tin. 9
  1.1.2 Chu trình phát triển một HTTT. 12
  1.1.3 Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp. 14
  1.2. NHẬN THỨC CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 15
  1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền. 15
  1.3.2 Các quy định khi hạch toán vốn bằng tiền. 16
  1.3.3 Trình tự kế toán vốn bằng tiền. 18
  1.3.3.1 Trình tự kế toán tiền mặt 18
  1.3.3.2 Trình tự kế toán tiền gửi ngân hàng. 20
  1.3 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN 22
  1.3.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu. 22
  1.3.2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng. 23
  CHƯƠNG 2. 26
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH UPEXIM HÀ NỘI 26

  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH UPEXIM HÀ NỘI 26
  2.1.1 Giới thiệu chung. 26
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh. 27
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH UPEXIM HÀ NỘI 28
  2.2.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 28
  2.2.2 Hình thức kế toán sử dụng tại chi nhánh. 28
  2.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán. 31
  2.2.4 Chứng từ kế toán. 31
  2.2.5 Các sổ và báo cáo được sử dụng tại chi nhánh. 32
  2.2.6 Quy trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh. 32
  2.2.7 Tình hình ứng dụng tin học tại chi nhánh. 33
  2.3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH 34
  CHƯƠNG 3. 35
  PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH UPEXIM HÀ NỘI 35

  3.1 MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG 35
  3.2 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 35
  3.2.1 Mô tả bài toán. 35
  3.2.2 Xác định yêu cầu. 38
  3.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG 39
  3.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh. 39
  3.3.2 Biểu đồ phân cấp chức năng. 40
  3.3.2.1 Biểu đồ. 40
  3.3.2.2 Mô tả chức năng lá. 41
  3.3.3 Ma trận thực thể chức năng. 43
  3.3.4 Phân tích mô hình. 44
  3.3.4.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0. 44
  3.3.4.2 Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1. 46
  3.4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 50
  3.4.1 Danh mục dữ liệu. 50
  3.4.2 Xác định các thực thể, các mối liên kết 53
  3.4.2.1 Xác định các thực thể. 53
  3.4.2.2 Mối liên hệ giữa các thực thể. 54
  3.4.3 Mô hình thực thể liên kết 55
  3.5 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 56
  3.6 MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 57
  3.6.1 Chuyển mô hình thực thể liên kết sang mô hình dữ liệu quan hệ. 57
  3.6.1.1 Biểu diễn các thực thể. 57
  3.6.1.2 Biểu diễn các mối quan hệ. 57
  3.6.2 Biểu đồ dữ liệu của mô hình. 58
  3.6.3 Cơ sở dữ liệu vật lý. 59
  3.7 XÁC ĐỊNH LUỒNG HỆ THỐNG 66
  3.7.1 Luồng hệ thống tiến trình “1.0 – Thu chi tiền mặt”. 66
  3.7.2 Luồng hệ thống tiến trình “2.0 – Thu chi tiền gửi ngân hàng”. 67
  3.7.3 Luồng hệ thống tiến trình “3.0 – Kiểm kê, đối chiếu”. 68
  3.7.4 Luồng hệ thống tiến trình “4.0 – Đánh giá lại”. 69
  3.7.5 Luồng tiến trình “5.0 - Lập báo cáo”. 69
  3.8 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM 70
  3.8.1 Giới thiệu tổng quát 70
  3.8.2 Yêu cầu cài đặt 70
  3.8.3 Hướng dẫn sử dụng. 71
  3.8.4 Giao diện chính của chương trình. 72
  3.8.5 Hệ thống menu của chương trình. 73
  3.8.6 Một số form giao diện và một số báo cáo được in ra. 75
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤ LỤC 92


  Xem Thêm: Phát triển hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp – Trung tâm thương mại UPEXIM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp – Trung tâm thương mại UPEXIM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status