Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích công tác hạch toán kế toán thành phẩm - tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu an giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích công tác hạch toán kế toán thành phẩm - tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu an giang


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Phương pháp nhiên cứu . 2
  4. Phạm vi nghiên cứu 2
  PHẦN NỘI DUNG: 3
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THÀNH
  PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  A. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM _ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 3

  1. Những vấn đề chung về thành phẩm _ tiêu thụ và kết quả kinh doanh .3
  1.1. Khái niệm thành phẩm, bán thành phẩm 3
  1.2. Khái niệm tiêu thụ . 3
  1.3. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh 4
  1.4. Ý nghĩa và nhiệm vụ của công tác hạch toán kế toán thành phẩm _ tiêu
  thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 4
  2. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm . 5
  2.1 Đánh giá thành phẩm 5
  2.2 Kế toán tổng hợp thành phẩm . 7
  3 . Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm . 10
  3.1. Kế toán doanh thu 10
  3.2 Một số phương thức tiêu thụ 14
  3.3 Hạch toán các khoản giảm doanh thu bán hàng 17
  3.4 Qui trình hạch toán doanh thu & doanh thu thuần
  4 Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh . 22
  4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 22
  4.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 26
  4.3 Cuối kỳ kết chuyển xác định kết quả kinh doanh . 29
  B. HÌNH THỨC KẾ TOÁN 31
  Chương II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU
  AN GIANG 33

  1. Quá trình hình thành và phát triển . 33
  2 Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất . 34
  2.1. Tổ chức quản lý của công ty 34
  2.2. Tổ chức quản lý của cơ sở sản xuất chế biến . 37
  3 Tổ chức bộ máy kế toán 38
  3.1 Quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban khác . 39
  3.2 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 40
  3.3 Hình thức kế toán 40
  4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 42
  4.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh . 42
  4.2 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của Công ty 45
  Chương III: CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM _ TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT
  NHẬP KHẨU AN GIANG . 47

  1. Kế toán thành phẩm . 47
  1.1 Tính chất thành phẩm 47
  1.2 Cách tính giá thành phẩm 48
  1.3 Quy trình hạch toán và ghi sổ kế toán theo hình thức “nhật ký chung” 48
  2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh . 66
  2.1 Các chứng từ, sổ sách liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh . 66
  2.2 Kế toán tiêu thụ 70
  2.3 Kế toán chi phí 87
  2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 93
  Chương IV: ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ .97
  1. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ và công tác hạch toán kế toán thành
  phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán
  nhật ký chung 97
  1.1 Những ưu điểm 97
  1.2 Những tồn tại . 98
  2. Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác hạch toán và ghi sổ kế toán. 100
  2.1 Về việc sử dụng tài khoản 100
  2.2 Về công tác hạch toán . 100
  2.3 Về trình tự phản ánh ghi vào sổ kế toán 102
  2.4 Về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 103
  3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  của công ty . 104
  KẾT LUẬN .


  Xem Thêm: Phân tích công tác hạch toán kế toán thành phẩm - tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu an giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích công tác hạch toán kế toán thành phẩm - tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu an giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status