Lời nói đầu
Thực tiễn cho thấy sự tồn tại, phát triển của một tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người hay nguồn nhân lực của tổ chức. Một số tổ chức từ những ngày sơ khai đều có nguồn nhân lực của mình. Để có được nguồn nhân lực đó không cách nào khác tổ chức đó phải tiến hành tuyển dụng lao động và quản lý sử dụng nguồn nhân lực đó. Vậy tuyển dụng có một vị trí vô cùng quan trọng đối với tổ chức cũng như đối công tác quản trị nguồn nhân lực. Tuyển dụng là tiền đề cho các hoạt động khác của quản trị nguồn nhân lực.
Đề án này nhằm khẳng định: "Tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực trong mọi tổ chức". Quản trị nhân lực cho chúng ta khái niệm về rất nhiều cách thức giải quyết về vấn đề con người, nhằm làm cho tổ chức hoạt động có hiệu quả đạt được mục tiêu tổ chức, và công tác tuyển dụng là một trong những cách thức giải quyết đó. Để tiến hành nghiên cứu các đề tài các phương pháp được sử dụng là: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu giáo trình, các tài liệu tham khảo khác.
Nội dung bài viết gồm 3 chương:

Chương I - Cơ sở lý luận của hoạt động tuyển dụng trong tổ chức.
Chương II - Phân tích tầm quan trọng của tuyển dụng.
Chương III - Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Vũ Thị Mai đã giúp đỡ em hoàn thành bản đề án này. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng bài viết của em không tránh khỏi một số thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn.
Mục lục
Lời nói đầu 1
chương I: Cơ sở lý luận của hoạt động tuyển dụng 2
I. Khái niệm và các vấn đề về tuyển dụng. 2
1. Khái niệm về tuyển dụng lao động. 2
2. Các yêu cầu đối với tuyển dụng. 2
3. Phân tích các yếu tố tác động đến tuyển dụng. 3
4. Phân tích công việc là cơ sở để tiến hành tuyển dụng 4
II. Quá trình tuyển dụng 5
1. Quá trình tuyển dụng 5
2. Quá trình tuyển chọn. 12
Chương II: Phân tích tầm quan trọng của hoạt động tuyển dụng. 14
I. Tuyển dụng với việc thực hiện kế hoach sản xuất kinh doanh, mục tiêu của doanh nghiệp 15
II. Tuyển dụng với các hoạt động khác của quản trị nhân lực. 17
1. Tuyển dụng với vấn đề đào tạo, phát triển. 17
2. Tuyển dụng với vấn đề đánh giá sự thực hiện công việc 19
3. Tuyển dụng với các mối quan hệ lao động 20
4. Tuyển dụng tốt tạo thuận lợi để thực hiện thù lao đãi ngộ đối với người lao động 22
5. Kết luận 24
Chương III: Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng 25
1. Phương pháp xây dựng bản mô tả công việc, bản yêu cầu công việc và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc 25
2. Phương pháp tuyển mộ, tuyển chọn 25
Kết luận 26
Tài liệu tham khảo 27
[charge=150]http://up.4share.vn/f/23121a101310171b/DA093.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực trong mọi tổ chức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực trong mọi tổ chức sẽ giúp ích cho bạn.