Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Vấn đề xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Mỹ - thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vấn đề xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Mỹ - thực trạng và giải pháp


  MỤC LỤC

  Lời mở đầu
  Phần I : ý nghĩa lý luận và thực tiễn của hoạt động xuất khẩu
  I .Khái niệm và ý nghĩa của xuất khẩu
  1. Khái niệm xuất khẩu
  2.Ý nghĩa của xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân
  2.1. Ý nghĩa lý luận
  2.2. Ý nghĩa thực tiễn
  II.Tình hình kinh tế thế giới và trong nước
  1.Tình hình kinh tế thế giới
  2. Tình hình kinh tế trong nước
  2.1. Thuận lợi đối với Việt Nam
  2.2 Khó khăn đối với Việt Nam
  III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
  1. Nhân tố khách quan
  1.1Chính sách của các nước trên thế giới
  1.2 Chính sách trong nước
  2. Nhân tố chủ quan
  IV. Hệ thống các chỉ tiêu đánh gái kết quả và hiệu quả của hoạt động xuất khẩu
  1. Tổng kim ngạch xuất khẩu
  2. Tốc độ tăng trưởng luỹ kế
  3. Cơ cấu hàng xuất khẩu
  4. Về thị trường xuất khẩu
  5. So với các nước trong khu vực
  Phần II. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Mỹ
  I. Tổng quan về thuỷ sản của Việt Nam
  1. Vai trò của thuỷ sản và của hoạt động xuất khẩu thuỷ sản
  2. Thực trạng nuôi trồng, khai thác và chế biến thuỷ sản của Việt Nam
  2.1. Phân bố ngư nghiệp
  2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngư nghiệp
  2.3. Nuôi trồng thuỷ sản
  2.4. Khai thác thuỷ sản
  2.5. Chế biến thuỷ sản
  3. Chiến lược xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp Việt Nam
  3.1. Sử dụng một số biện pháp xuất khẩu
  3.1.1. Tín dụng xuất khẩu
  3.1.2. Nhà nước đảm bảo tín dụng xuất khẩu
  3.1.3. Trợ cấp xuất khẩu
  3.2. Nghiên cứu thị trường
  II. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Mỹ
  1. Cơ cấu mặt hàng
  2. Thực trạng xuất khẩu
  3. Thành tựu
  4. Thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân
  4.1. Thuận lợi
  4.2. Khó khăn và nguyên nhân
  5. Giải pháp tháo gỡ khó khăn
  III. Đánh gái chung hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang mỹ, những vấn đề đặt ra cần giải quyết
  1. Đánh giá chung hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Mỹ
  2. Những vấn đề cần giải quyết
  Phần III. Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Mỹ
  I. Mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ
  1. Mục tiêu và phương hướng
  2. Nhiệm vụ
  2.1. Phát triển nuôi trồng khai thác
  2.2. Tăng cường năng lực chế biến phục vụ xuất khẩu
  II. Một số biện pháp đối với ngành thuỷ sản trong việc xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ
  1. Đảm bảo đầu vào cho khai thác, nuôi trồng, chế biến
  2. Chuyển đổi cơ cấu mặt hàng và tăng giá xuất khẩu
  3. Đổi mới công nghệ cho nuôi trồng, khai thác, chế biến
  4. Phát triển nguồn nhân lực và đổi mới quan hệ sản xuất
  5. Chú trọng công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
  6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, hành lang pháp lý
  III. Kiến nghị với nhà nước
  1. Kiến nghị nhà nước
  1.1. Chính phủ tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho ngành thuỷ sản bằng các biện pháp
  1.2. Tăng cường phát triển hệ thống các cơ quan hỗ trợ và xúc tiến thương mại ở thị trường Mỹ
  2. Kiến nghị với địa phưpưng mà doanh nghiệp đóng tại địa bàn
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo  Xem Thêm: Vấn đề xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Mỹ - thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Mỹ - thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status