Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại Tổng công ty Bao bì Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại Tổng công ty Bao bì Việt Nam


  LIỆU THAM KHẢO
  1. Đỗ Đức Bình - Nguyễn Thường Lạng (2004), Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Khoa học và kỹ thuật.
  2. Tô Xuân Dân (1998), Giáo trình Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê.
  3. Nguyễn Thị Thu Thảo (2006), Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, NXB Lao động - xã hội.
  4. Nguyễn Thị Hường - Tạ Lợi (2007), Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
  5. Tổng công ty Bao bì Việt Nam (2004) - Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch .
  6. Tổng công ty Bao bì Việt Nam (2005) - Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch .
  7. Tổng công ty Bao bì Việt Nam (2006) - Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch.
  8. Tổng công ty Bao bì Việt Nam (2007) - Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch .
  9. Các trang web:
  · http://vpc.com.vn
  · http://www.mot.gov.vn
  · http://www.mof.gov.com
  · http://vietnamnet.net
  · http://vcci.com.vn
  · http://vnexpress.net

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU1
  CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỂ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY BAO BÌ VIỆT NAM . 4

  1.1. Khái niệm, hình thức và vai trò nhập khẩu. 4
  1.1.1. Khái niệm4
  1.1.2. Các hình thức nhập khẩu chủ yếu. 5
  1.1.2.1. Nhập khẩu trực tiếp. 5
  1.1.2.2. Nhập khẩu uỷ thác. 6
  1.1.2.3. Nhập khẩu liên doanh. 6
  1.1.2.4. Nhập khẩu hàng đổi hàng. 7
  1.1.2.5. Nhập khẩu tái xuất8
  1.1.3. Vai trò của nhập khẩu. 8
  1.2. Nội dung của hoạt động nhập khẩu. 9
  1.2.1. Nghiên cứu, lựa chọn thị trường, đối tác. 9
  1.2.2. Lựa chọn phương thức giao dịch nhập khẩu. 10
  1.2.3. Đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu. 12
  1.2.3.1. Đàm phán trong kinh doanh quốc tế. 12
  1.2.3.2. Ký kết hợp đồng nhập khẩu. 13
  1.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 14
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu. 18
  1.3.1. Nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh. 18
  1.3.2. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp. 19
  1.4. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu để phát triển sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty Bao bì Việt Nam (VPC). 19

  CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY BAO BÌ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA22

  2.1. Sơ lược sự hình thành và phát triển của Tổng công ty Bao bì Việt Nam . 22
  2.1.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Tổng công ty. 22
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty. 23
  2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty. 23
  2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 25
  2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 32
  2.1.3.1. Đặc điểm về nhân lực. 32
  2.1.3.2. Đặc điểm về vốn. 33
  2.1.3.3. Đặc điểm về sản phẩm33
  2.1.3.4. Đặc điểm về thị trường. 34
  2.1.4. Lĩnh vực kinh doanh, phạm vi hoạt động và mục tiêu của Tổng công ty. 35
  2.1.4.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 35
  2.1.4.2. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty. 36
  2.1.4.3. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 36
  2.2. Thực trạng hoạt động nhập khẩu của Tổng công ty trong thời gian qua. 37
  2.2.1. Về kim ngạch nhập khẩu. 37
  2.2.2. Về hình thức nhập khẩu của Tổng công ty. 40
  2.2.3. Về cơ cấu mặt hàng nhập khẩu. 41
  2.2.4. Về bạn hàng nhập khẩu. 49
  2.3. Đánh giá hoạt động nhập khẩu của Tổng công ty giai đoạn 2004 - 2007. 52
  2.3.1. Kết quả đạt được. 52
  2.3.2. Những mặt hạn chế. 53
  2.3.3. Những nguyên nhân của hạn chế. 56
  2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan. 56
  2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan. 58

  CHƯƠNG 3 - TRIỂN VỌNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ĐỂ ĐẨY MẠNH KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY BAO BÌ VIỆT NAM . 60

  3.1. Phương hướng của Tổng công ty trong những năm tới. 60
  3.2. Triển vọng kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu của Tổng công ty. 62
  3.3. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Bao bì Việt Nam . 64
  3.3.1. Giải pháp từ phía Tổng công ty. 64
  3.3.1.1. Giải pháp hoàn thiện hoạt động nghiên cứu nhu cầu đối với hàng nhập khẩu64
  3.3.1.2. Giải pháp hoàn thiện nghiên cứu thị trường nhập khẩu. 67
  3.3.1.3. Thực hiện công tác giao dịch, đàm phán, kí kết hợp đồng. 68
  3.3.1.4. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 69
  3.3.1.5. Nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng Marketing thương mại quốc tế vào hoạt động nhập khẩu. 71
  3.3.1.6. Giải pháp để có chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút và tận dụng nguồn nhân lực trẻ dồi dào có chất lượng. 73
  3.3.1.7. Giải pháp đa dạng hoá hình thức nhập khẩu. 74
  3.1.2.8. Giải pháp để tăng cường hoạt động huy động nguồn vốn. 75
  3.1.2.9. Tổng Công ty cần chú trọng để phát hiện những khách hàng tiềm năng trong nước75
  3.3.2. Giải pháp từ phía Nhà nước. 77
  KẾT LUẬN79


  Xem Thêm: Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại Tổng công ty Bao bì Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại Tổng công ty Bao bì Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status