Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam


  MỤC LỤC
  Trang

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM 3
  I. Hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò của mặt hàng nông sản trong hệ thống các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 3
  I.1. Hội nhập kinh tế của việt nam 3
  1. Những thành tựu đạt đợc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (*) 5
  2. Những tồn tại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam (*) 6
  I.2. Vai trò của mặt hàng nông sản trong hệ thống các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 7
  I.3. Nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với qúa trình hội nhập quốc tế 12
  II. Nội dung và hình thức xuất khẩu hàng nông sản 14
  II.1. Nội dung. 14
  1. Nghiên cứu thị trờng nông sản xuất khẩu 14
  2. Lập dự án kinh doanh 15
  3.Tổ chức thu mua tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 16
  4. Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng. 16
  5. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 17
  6. Đánh giá việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 17
  II.2. Hình thức xuất khẩu hàng nông sản. 17
  1. Xuất khẩu trực tiếp. 18
  2. Xuất khẩu uỷ thác . 18
  3. Xuất khẩu hàng đổi hàng. 19
  4.Tạm nhập tái xuất. 19
  5. Giao dịch tại sở giao dịch hàng hoá. 19
  6.Gia công quốc tế . 19
  III. Các nhân tố ảnh hởng đến xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam và vấn đề hiệu quả xuất khẩu nông sản chủ lực . 19
  III.1. Các nhân tố khách quan ảnh hởng đến xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam. 19
  1. Tiến bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến sản xuất,vận chuyển phân phối bảo quản và chế biến hàng nông sản . 19
  2. Ảnh hởng của tình hình cung cầu hàng hoá nông sản trên thị trờng Quốc Tế. 21
  3. Quan hệ thơng mại và chính sách của các nớc bạn hàng nhập khẩu hàng hoá nông sản của Việt Nam . 21
  4. Môi trờng kinh tế . 22
  III.2. Các nhân tố chủ quan ảnh hởng đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam . 22
  1. Chất lợng và công nghệ sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu . 22
  2. Sự hạn chế trong việc xâm nhập và tạo lập ổn định thị trờng . 23
  3. Khả năng và điều kiện sản xuất các mặt hàng nông sản trong nớc. 24
  4. Nhận thức về vai trò, vị trí của xuất khẩu và định hớng chính sách phát triển xuất khẩu hàng nông sản của Chính Phủ . 24
  5. Quy hoạch và kế hoạch phát triển hàng nông sản xuất khẩu . 24
  6. Tổ chức điều hành xuất khẩu 25
  7.Tổ chức thu mua. 25
  III.3.Hiệu quả xuất khẩu nông sản chủ lực : Gạo 25
  CHƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 30
  I. Đặc điểm về những mặt hàng nông sản phẩm và thị trờng xuất khẩu 30
  I.1. Đặc điểm chung về các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 30
  I.2. Thực trạng về mậu dịch gạo thế giới. 32
  I.3 Đặc điểm về thị trờng xuất khẩu 35
  II. Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam 38
  II.1. Phân tích về khối lợng, kim ngạch và thị trờng tiêu thụ nông sản của Việt Nam qua các năm 38
  II. 2. Phân tích về thị trờng 49
  1. Các khối thị trờng nhập khẩu nông sản của Việt Nam 49
  2. Phân tích về khả năng cạnh tranh của mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam trên thị trờng thế giới 52
  II.3 Phân tích về mặt hàng nông sản phẩm xuất khẩu chủ lực: Gạo 56
  1. Sản lợng gạo xuất khẩu của Việt Nam 56
  2. Chất lợng gạo xuất khẩu của Việt Nam 58
  3. Giá cả và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 58
  4. Các thị trờng xuất khẩu của Việt Nam 60
  III. Đánh giá chung về mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực. 62
  III.1. Những thuận lợi trong cạnh tranh xuất khẩu gạo của Việt Nam 62
  III.2. Những khó khăn trong cạnh tranh xuất khẩu gạo của Việt Nam 64
  1. Khó khăn do khách quan. 64
  2. Khó khăn do chủ quan. 65
  CHƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU, NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. 68
  I. Mục tiêu và phơng hớng phát triển ngành hàng nông nghiệp Việt Nam và sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu nhóm mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới. 68
  I.1. Mục tiêu chiến lợc xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2001-2010. 68
  I.2. Những thời cơ và thách thức. 70
  1. Những thời cơ. 70
  2. Những thách thức. 71
  3 Phơng hớng phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. 72
  II. Biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản. 75
  II.1. Các biện pháp liên quan đến nguồn hàng nông sản cho xuất khẩu. 75
  1. Biện pháp về tạo nguồn hàng và đầu ra cho hàng nông sản xuất khẩu. 75
  1.1. Biện pháp về tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu: 75
  1.2. Biện pháp về đầu ra cho nguồn hàng nông sản xuất khẩu 77
  2. Hớng mở rộng xuất khẩu. 78
  II.2. Các biện pháp liên quan đến tài chính và tín dụng. 79
  II.3. Các biện pháp liên quan đến thể chế tổ chức 81
  III. Hệ thống chính sách và biện pháp hỗ trợ để thực hiện định hớng phát triển xuất nhập khẩu thời kỳ 2001 – 2010 81
  III.1. Chính sách đầu t và chuyển đổi cơ cấu hàng hoá - dịch vụ 81
  1. Về hàng hoá 81
  2. Về dịch vụ 82
  III.2. Các giải pháp về thị trờng 83
  III.3. Hoàn thiện môi trờng pháp lý và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu. 84
  III.4. Về hội nhập quốc tế 85
  III.5. Về đào tạo cán bộ 86
  III.6. Về tổ chức thực hiện định hớng phát triển xuất - nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2010. 87
  IV. Một số biện pháp cụ thể khác 88
  IV.1. Biện pháp về chiến lợc sản phẩm 88
  IV.2. Quy hoạch nông sản xuất hàng hoá tập trung 89
  IV.3. Tăng cờng năng lực chế biến và kiểm soát chất lợng để nâng cao giá trị xuất khẩu. 90
  IV.4. Tăng cờng vai trò của Chính phủ trong hoạt động xuất khẩu hàng nông sản 91
  IV.5. Hỗ trợ nghiên cứu thị trờng quốc tế trong hoạt động xuất khẩu hàng nông sản 92
  IV.6. Cải tiến cơ chế quản lý xuất khẩu 92
  IV.7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xoá bỏ các rào cản bất hợp lý đang cản trở hoạt động xuất khẩu. 93
  1. Tiếp tục mở rộng chế độ miễn kiểm tra đối với hàng xuất khẩu 93
  2. Sự ổn định của biểu thuế 93
  3. Chính sách thuế 94
  IV.8. Đào tạo cán bộ và chính sách khoa học công nghệ 95
  IV.9. Đẩy mạnh đầu t và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ 96
  V. Một số kiến nghị với Nhà nớc. 97


  Xem Thêm: Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status