Kết quả 1 đến 1 của 1

  TÀI LIỆU 1 số bài tập và giải môn quản trị sản xuất

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. 1 số bài tập và giải môn quản trị sản xuất


  Bài 21:
  Xí nghiệp Phong Phú dệt, nhuộm vải KT trong năm 1991 như sau:
  Số vải sản xuất (m) ỷệếẩ
  Hạng I Hạng II Hạng III
  Quí 1 125.000 70.000 20.000 3,2
  Quí 2 155.000 40.000 15.000 2,8
  Quí 3 178.000 20.000 11.000 2,5
  Quí 4 192.000 22.000 5.000 2,5

  Toàn bộ số vải sản xuất đã bán với giá như sau:
  Hạng I: 7.000đ/m, hạng II: 6.000đ/m, hạng III: 5.000đ/m.
  Hãy xác định:
  1. Hệ số phân hạng thực tế mỗi quí, cả năm?
  2. Chi phí ẩn do chất lượng không đồng đều gây ra?
  Bài giải:
  1. Hệ số phân hạng thực tế mỗi quí, cả năm
  Quí 1:
  Hệ số phân hạng sản phẩm:

  Hệ số phân hạng thực tế:
  Quí 2:
  Hệ số phân hạng sản phẩm:

  Hệ số phân hạng thực tế:
  Quí 3:
  Hệ số phân hạng sản phẩm:

  Hệ số phân hạng thực tế:
  Quí 4:
  Hệ số phân hạng sản phẩm:

  Hệ số phân hạng thực tế:
  Cả năm:
  Số vải sản xuất (m) ỷệếẩ
  Hạng I Hạng II Hạng III
  Quí 1 125.000 70.000 20.000 3,2
  Quí 2 155.000 40.000 15.000 2,8
  Quí 3 178.000 20.000 11.000 2,5
  Quí 4 192.000 22.000 5.000 2,5
  Cả năm 650.000 152.000 51.000 11%
  Tỷ lệ phế phẩm trung bình cả năm là:
  Hệ số phân hạng sản phẩm cả năm là:

  Hệ số phân hạng thực tế cả năm:

  2. Chi phí ẩn do chất lượng không đồng đều gây ra:
  SCP = (1 - Kttcn)100 = (1 – 0,9312)x100 = 6,88%.
  Bài 23:
  Sau một năm kinh doanh ở một khách sạn, qua báo cáo tổng kết, người ta biết được một số thông tin về chất lượng của các phòng cho thuê như sau:
  Từ các thông tin trên anh (chị) hãy tính:

  HẠNG I HẠNG II HẠNG III
  Số buồng Giá thuê (Đồng) Số buồng Giá thuê Số buồng Giá thuê
  Đầu năm 15 200.000 60 150.000 25 110.000
  Sau 1 năm 10 200.000 50 150.000 35 110.000

  1. Mức giảm hệ số phân hạng của các phòng.
  2. Nếu giá trị mỗi phòng lần lượt là: 75, 60, 40 triệu đồng, hãy xem tổn thất về giá trị tài sản ở đây là bao nhiêu?
  Bài giải:
  1. Mức giảm hệ số phân hạng:
  Hệ số phân hạng đầu năm:

  Hệ số phân hạng cuối năm:

  Mức giảm hệ số phân hạng là:

  ð Mức giảm là: 4,743%.
  2. Tổn thất về giá trị tài sản:
  Giá trị các phòng đầu năm:
  15 x 75 + 60 x 60 + 25 x 40 = 5.725 (Triệu đồng)
  Giá trị các phòng cuối năm:
  10 x 75 + 50 x 60 + 35 x 40 = 5.150 (Triệu đồng).
  Vậy tổn thất tài sản là; 5.725 – 5.150 = 575 (Triệu đồng).
  Bài 24:
  Theo dõi tình hình sản xuất trong những điều kiện bình thường của Visingpack từ ngày 31/3/1995 đến 8/4/1995, người ta thu được những thông số sau:
  T ảẩ Hạng I Hạng II Hạng III
  T SLượng Đ. Giá SLượng Đ. Giá SLượng Đ. Giá
  1
  2
  3
  4
  Bao bì TV Sony 14
  Thùng cho bia Heineken
  Thùng cho bia Tiger
  Bao bì cho Nhơn Hòa
  14
  18
  20
  26
  14
  4,5
  3,5
  3,5
  0,4
  0,6
  0,7
  1,0
  13
  4,1
  3,1
  3,0
  0,06
  0,1
  0,15
  0,2
  2,0
  1,2
  1,0
  1,0

  (Đơn vị tính cho cả số lượng và giá là 1.000 đ)
  Dựa vào những số liệu trên anh (chị) hãy tính:
  1. Hệ số phân hạng của từng loại sản phẩm và biểu diễn kết quả đó trên biểu đồ Pareto.
  2. Tính hệ số phân hạng cả nhóm bốn sản phẩm trên.
  3. Tính tổn thất kinh tế do sự không đồng đều về chất lượng của các sản phẩm trên.
  Bài giải:
  1. Hệ số phân hạng:
  - Hệ số phân hạng của Bao bì TV SONY 14.

  - Hệ số phân hạng của thùng bia Heineken:

  - Hệ số phân hạng của thùng bia Tiger:

  - Hệ số phân hạng của bao bì cho Nhơn Hòa:

  2. Hệ số phân hạng cho cả 4 nhóm sản phẩm:
  Trung bình giá 4 nhóm sanr phẩm hạng I:

  Trung bình giá 4 nhóm sanr phẩm hạng II:

  Trung bình giá 4 nhóm sản phẩm hạng III:

  Hệ số phân hạng trung bình của cả 4 nhóm sản phẩm:

  3. Tổn thất kinh tế do sự không đồng đều về chất lượng của các sản phẩm:
  Vậy tổn thất kinh tế là: 3,345 (1.000 đ)
  Bài 25:
  Xí nghiệp VIỆT TIẾN, trong quý III _ 19991, đã điều tra thị trường và xác định hệ số chất luợng của các sản phẩm bán ra. Kết quả thu được như sau:

  ảẩ ốđồ Hệ số chất lượng
  Của sản phẩm bán ra Của nhu cầu thị trường
  Quần
  Chemise
  Áo jacket
  Giày da
  Quạt bàn
  1.400
  1.200
  7.800
  1.800
  3.700
  0,6840
  0,6200
  0,7630
  0,8840
  0,8370
  0,7680
  0,6900
  0,8120
  0,8200
  0,7900
  Hãy xác định chỉ số chất lượng tổng hợp của các sản phẩm bán ra so với yêu cầu thị trường.  Bài giải:
  Tổng doanh thu của xí nghiệp:
  DT = 1.400 + 1.200 + 7.800 + 1.800 + 3.700 = 15.900
  Chỉ số chất lượng tổng thể:
  Bài 26:
  Cửa hàng cửu long, trong quý IV – 1991, tổ chức các hội nghị chuyên viên đánh giá chất lượng tổng hợp các mặt hàng kinh doanh, xác định số điểm chất lượng cho từng hạng sản phẩm bán ra. Kết quả thu được như sau:

  Doanh số (ngàn đồng) Điểm chất lượng
  Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3 Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3
  Quần Chemise
  Áo jacket
  Giày da
  Quạt bàn
  1400
  800
  3600
  1800
  4600
  1600
  1000
  2400
  1200
  3900
  800
  1200
  1800
  1400
  5300
  8,65
  7,80
  9,50
  8,40
  9,40
  7,84
  7,20
  8,40
  7,90
  9,00
  6,40
  6,40
  7,20
  7,30
  8,40
  Giả thiết rằng, điểm chất lượng nhu cầu đòi hỏi bằng 10. Hãy xác định chỉ số chất lượng tổng hợp so với yêu cầu của thị trường?
  Bài giải:
  + Quần:
  Tổng Doanh thu của quần là:

  - Tỷ trọng giá trị hạng 1:

  - Tỷ trọng giá trị hạng 2:

  - Tỷ trọng giá trị hạng 3:

  - Tỷ trọng giá trị của quần:
  Điểm trung bình 3 hạng của quần:

  + Chemisc:
  Tổng Doanh thu của Chemisc:

  - Tỷ trọng giá trị hạng 1:

  - Tỷ trọng giá trị hạng 2:

  - Tỷ trọng giá trị hạng 3:

  - Tỷ trọng giá trị của Chemise:

  Điểm trung bình 3 hạng của Chemise:

  + Áo Jacket:


  Xem Thêm: 1 số bài tập và giải môn quản trị sản xuất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số bài tập và giải môn quản trị sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

bài tập hệ số phân hạng

bài tập xác định hệ số phân hạng

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status